T KVADRÁTBÓL NAGY KERESZT – ÚJRA ÜZEMEL A NAGYÁGYÚ


A PLÚTÓ – SZATURNUSZ – URÁNUSZ ROBBANÉKONY FORMÁCIÓI


A Pluto, Szaturnusz és Uránusz T- kvadrátja olyan esemény, amely már évekkel  a formáció létrejötte előtt is izgalomba hozta az asztrológusokat. Az egyébként sem könnyen kezelhető külső bolygók között már az elmúlt években is jöttek létre feszült kapcsolódások (történelmi példákat ld. a Szaturnusz – Plútó kvadráttal és a Szaturnusz – Uránusz szembenállást tárgyaló cikkek), de ilyen robbanásveszélyes kombinációt kombinációt még soha nem alkottak egymással.

Vérmérsékletüktől, beállítottságuktól és tudásszintjüktől függően a világ asztrológusai világvégét, környezeti katasztrófákat, háborúkat, illetve ígéretes új kezdeteket, érdekes, kreatív áttöréseket, isteni ihletettséget emlegetnek. De akármelyik táborhoz tartozzanak is, abban egyetértenek: a dolgok nem maradnak változatlanul. A hatalmas energiák egyszer és mindenkorra megváltoztathatják környezetünket, gazdságunkat, társadalmunkat és a személyiségen belül is beláthatatlan átalakulási folyamatokat indíthatnak el.

Ha nem is értünk egyet maradéktalanul az asztrológia szempontjaival, mindenképpen el kell fogadnunk, hogy első találkozójuk, 2010 nyarán, sok mindent megváltoztatott szűkebb és tágabb környezetünkben.

A T-kvadrát

A három bolygó asztrológiai szempontból igen feszült formációt képez: a Szaturnusz  – Uránusz szembenállás még jobban kiélezi a két bolygó alaptermészetéből adódó ellentéteket. A Plútó mindkét bolygóval 90 fokos fényszöget, kvadrátot képezve fokozza tovább a már így is elviselhetetlen feszültségeket. Így jön létre egy speciális formáció, amit T kvadrátként ismer az asztrológia. Az alakzat a zsidó – keresztény kultúrkörből ismerős T-alakú Tav keresztre is emlékeztet, egyes hagyományok szerint Jézust is ilyenre feszítették fel.

Hasonlóképpen, a születési képletben a T kvadráttal összekötött életterületeken és bolygókkal kapcsolatban is úgy érezzük, mintha keresztre feszítettek volna bennünket. 2010 –és 2015 között a fentebbi formáció bizonyos időközönként megismétlődik, az egész emberiség vállára hatalmas keresztet pakolva attól függetlenül, hogy szerepel-e születési képletükben ez az alakzat vagy sem.

 

A Nagy Kereszt

Fennállásának ideje alatt egy- egy gyorsabb mozgású másik bolygónak köszönhetően – 2011 nyarán pl. Hold, Merkúr, Nap, Vénusz, Mars – a kereszt negyedik szára is a helyére kerül, azaz létrejön az ún. Nagy Kereszt alakzata. Ez olyan élethelyzeteket vonzhat életünkbe, amelyeket kettős kötés néven ismer a pszichológia. Az ember ilyenkor egy-egy olyan szituáció fogságában vergődik, (attól függően milyen életterületeket, házakat és bolygókat érint  a kapcsolat)  amikor bárhogy viselkedik is, nem tudja összeegyeztetni az ellentétes elvárásokat. Mindez természetesen hatalmas személyiségfejlődési lehetőségeket is tartogat, hiszen már a szólás is úgy tartja, hogy teher alatt nő a pálma.

A jelenlegi formációk a kardinális jegyek között jön létre: a Szaturnusz a Mérlegben, a Plútó  a Bakban, az Uránusz a Kosban állomásozik, idén nyáron pedig a Rákban haladó bolygók teszik teljessé négyességüket az alábbi „érkezési” sorrendben:

Jún 18 – 22: a kardinális T kvadrátot a Rákban haladó Merkúr teszi teljes Nagy Keresztté

Június 25 – július 2: a Nap a Nagy Kereszt egyik szára

Július 1 részleges napfogyatkozás: a Nagy Kereszt egyik komponense az újhold a  Rák 9 fokon

Július 6 – 13: a formáció a Rák Vénusz részvételével alakul ki

Augusztus 8 – 15: a kereszt egyik szára a Rákban haladó Mars.

 

A kardinális minőség az asztrológiában a kezdetekkel (pl. évszakoké) áll összefüggésben, a jegyek képviselői dinamikusak, kezdeményezők. Ennek megfelelően a bolygókapcsolatok által kiváltott hatások is drasztikus, egyértelmű változásokat jeleznek. Ezek elsősorban azokat a személyeket érintik, akiknek képletében hangsúlyos szerepet játszik a Kos, Rák, Mérleg és Bak princípiuma, különösen a jegyek első 10 foka. (pl. Asc, Nap, Hold, stb)

 

Esélyek és veszélyek

Akár T kvadrátról, akár Nagy keresztről legyen is szó, a velük összefüggésbe hozható helyzetek önmagukban véve igen frusztrálóak. Ezt a hagyományokhoz hűséges asztrológusok is így látják, csak a diszciplína new ages képviselői képesek agyon eufemizálni ezeket a formációkat

Persze ez nem azt jelenti, hogy ölbe tett kézzel kell várni a vak végzetet. Hiszen – mint a világtörténelem nagy győzelmei, a  különböző tudósok, alkotók, művészek és egyéb neves személyiségek életrajza, de akár személyes sorseseményeink, egy- egy  ismerősünk esete is tanúsítja, az aktív közbelépés nagyon is lehetséges, sőt kívánatos. Ha nem így lenne, már rég kihalt volna az emberiség.

A kardinális minőségre jellemző forgatókönyvek : viharos kezdet, nem túl kedvező alapfeltételek – minden várakozást felülmúló győzelem – szintén arra biztatnak, hogy „aktívan vegyünk részt” sorsunkban

De az alaphelyzet akkor is arról szól, hogy egy csomó feszültséggel szembesülünk, úgy érezzük, mintha darabokra szakítanának bennünket, nagyon nehéz körülmények között kell helyt állnunk, folyamatos zavaró hatások érnek, életünk akár egyik pillanatrtól a másikra is atomjaira hullhat, puszta kézzel kell megvédenünk magunkat a ránk támadó fenevad ellen, akárcsak a mesehősnek, vagy örülhetünk, hogy egyáltalán felszállhatunk az utolsó vonatra, de már semmi poggyászt nem vihetünk magunkkal.

Természetes, hogy az ilyen helyzetek radikális, teljes és átfogó változásokat követelnek. Meg kell szabadulnunk korábbi, fejlődésünket már nem szolgáló mintáinktól, át kell struktúrálnunk életünket, a látszatigazságok, idegen elvárásrendszerek helyett saját mélyebb, ösztönös igazságainkhoz, szellemiségünkhöz kell hűeknek maradnak. A T kvadrátok ily módon csakugyan közelebb hoznak bennünket leghitelesebb önmagunkhoz, ha nem dobjuk le önként, ezek majd kikényszerítik akár legrégebbi, valósággal hozzánk nőtt maszkjaink letépését is. A tudatosság, éberség, rálátás nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a legjobbat hozzuk ki ezekből az életszakaszokból.

Nézzük hát meg a formáció kulcsjátékosait. (Akiket bővebbn érdekelnek az analógiák, olvassák el a Plútó – Szaturnusz kvadrátról, Szaturnusz – Uránusz szembenállásról írt cikkeket – ld linkek)

 

 

PLÚTÓ
A Nagy Tisztító jelzővel illetett Plútó nem valami kíméletes. Javára írható azonban, hogy nem csak kirobbantja, hanem meg is oldja a válságokat. Eközben azonban nem válogat eszközeiben és a végeredmény sem mindig a szánk íze szerint való. Egy- egy, a mostanihoz hasonló feszült tranzitja során felszínre hozza mindazokat az érzelmeket, emóciókat, igazságokat, melyekről a legszívesebben tudomást se vennénk. Ez a folyamat igen kínos, kellemetlen sőt fájdalmas is lehet. Amennyiben azonban készséggel alávetjük magunkat a változásoknak és a Plútóval együttműködve végrehajtjuk az időszerű átalakulásokat, egész életminőségünk javul és fokozatosan önmagunk hitelesebb, érettebb kiadásává alakulunk. A dolog szépséghibája azonban az, hogy a transzformáció létrejöttéhez a réginek meg kell halnia mielőtt az új megszületne. Ez, akár egy méregtelenítő kúráról, akár életstruktúráink gyökeres átszervezéséről legyen szó, nem túl kellemes. És nem is könnyű, hiszen a folyamat brutális őszinteséget követel. Ha másnak nem is, legalább önmagunknak be kell vallanunk pl. hogy mi az, ami már nem szolgálja a javunkat, és mivel a Plútó cseppet sem támogatja az elméleti megoldásokat, a gyakorlatban is el kell engednünk. Esete válogatja, hogy önként válunk-e meg tőle vagy semmit se tehetünk megtartásáért, biztonságérzetünk azonban  törvényszerűen megsínyli, hiszen ez éppenséggel személyekhez, szokásokhoz, magatartásformákhoz, tárgyakhoz, hiedelmekhez való kötődéseinkből kell épült fel az évek során.

 
SZATURNUSZ
Ezen a ponton  lép színre a Szaturnusz. A struktúrálódás és a gyakorlatiasság princípiumaként  ruház fel bennünket azzal az életrevalósággal, és motivációval, hogy életünket új, teherbíróbb alapokra helyezzük. Újra kell tehát kezdenünk az építkezést a plútói romokon. Mivel a Szaturtnusz a Mérlegben, a kapcsolatok, társulások jegyében tartózkodik (ld. Szaturnusz a Mérlegben  c. cikk), egész biztos, hogy a nagy átalakulási folyamat kapcsolatainkat is érinti. Ha magunktól talán nem is szánnánk rá magunkat arra, hogy komoly változásokat eszközöljünk kapcsolatainkban, ezek maguktól is gyökeresen átalakulhatnak Úgy magunkkal mint másokkal szemben felelősségteljesen, korrektül, éretten kell viselkednünk. Ez önmagában sem mindig könnyű, a bolygóhatások által gerjesztett feszült légkörben, nagy nyomás alatt még kevésbé az, de ne feledjük: a Szaturnusz mindig megjutalmaz a neki tett szolgálatokért. Erőfeszítéseink ez úttal is megtérülnek: kapcsolataink sokkal értékesebbek, érettebbek, teherbíróbbak, egészségesebbek és méltányosabbak lesznek.

 

URÁNUSZ
Mindeközben az Uránusz váratlan ötletekkel, villámcsapásszerű felismerésekkel bombáz, arra újabb meg újabb nézőpontok figyelembe vételére ösztönözve. Az új lehetőségek vagy a hirtelen felmerülő akadályok szerencsés esetben arra ösztönöznek, hogy a Szaturnusz segítségével a gyakorlatban is működő rendszerbe foglaljuk az új eszméket, keményen megdolgozzunk annak érdekében, hogy lehetőségeink valóra váljanak. Problémásabb a helyzet – és a T-kvadrát természete miatt ez a gyakoribb- ha az uránuszi hatások még az új struktúrák kialakítása előtt szétzúzzák művünket – akár ha szőnyegbombázásban próbálnánk meg építkezni.

Bármennyire kiszámíthatatlan, öntörvényű is azonban ez a bolygó, nem biztos, hogy pusztán a változás kedvéért generálja a változást. Sokkal valószínűbb, hogy ezek a folyamatoknak is szabadabbá, önállóbbá, hitelesebbé formálnak, de mindaddig, amíg megkíséreljük újra alakítani a korábbi, elavult struktúrákat, fáradozásaink kudarcra vannak ítélve.

Persze annak eldöntéséhez, hogy minek kell lerombolódnia és melyek azok az értékek, melyeket a legviszontagságosabb körülmények között is meg kell menteni, az olyan tulajdonságok egészséges aránya szükséges, mint a Szaturnusz által képviselt lelki érettség, józan paraszti ész és az uránuszi intuíció, újító szellem.

Mindent egybevéve, az ilyen asztrológiai helyzetek közös jellemzője, hogy az ember bármennyire fel is legyen készülve rájuk elvileg, a gyakorlatban legtöbbször készületlenül érik a változások. Hiszen a kiszámítható, többé- kevésbé megjósolható, „racionális” Szaturnusz hatások mellett itt az Uránusz, Plútó hatások is szerepet játszanak. Mindkettő váratlan, sokkoló, irracionális princípium, derült égből villámcsapás – szerű hatások, radikális… és végleges vagy legalábbis igen tartós változások jellemzik útjukat.

 

 

Javasolt túlélési technikák


1.      Tápláljuk, fejlesszük szellemiségünket, testünk, tudattalanunk jelzéseire való fogékonyságunkat. A jóga, meditáció, harcművészetek rendszeres, napi gyakorlása segíthet megéreznünk, mikor követelnek tőlünk azonnali cselekvést, reakciót, mikor pedig kivárást a váratlan sorsfordulatok, és azt is lehetővé teszik, hogy még szélsőséges, kiélezett helyzetekben is összeszedettek maradjunk. Álmainktól, testi jelzéseinktől szintén értékes információk érkezhetnek.

 

2.      Bármennyire ragaszkodunk is bejáratott forgatókönyveinkhez, ha úgy érezzük, hogy életünk itt – ott változtatásra szorul, menjünk elébe a folyamatnak, ne várjuk meg, míg valamilyen „váratlan” sorsesemény robbant  ki komfortzónánkból.

 

3„Földeljük le magunkat” A Bak (Plútó) és a Szaturnusz minőségéből kifolyólag erre a legegyszerűbb tevékenységek a legpraktikusabbak. Legkézenfekvőbb kertészkedés, földművelés révén ápolni a kapcsolatot a föld elemmel. A zen kertek építése meditációs gyakorlatként is nagyon értékes, a környezetvédelem iránt elkötelezett Plútó pedig kegyesen fogadja öko- bio gazdaságban, természetvédelmi területen vállalt önkéntes munkánkat is.. Bármennyire nehezünkre esik is, fontos, hogy ügyködésünk erős fizikai igénybevétellel járjon. E tekintetben a megterhelő fizikai munkák (pl.a Bak princípiumával szintén összhangban levő építkezés, mezőgazdaság) épp annyira alkalmasak, mint a sport. (Bármennyire hasznos, feszültség oldó is az úszás egyébként, most csak olyan mélységekig merészkedjünk, amíg lábunk érintkezik a talajjal, a szaunázást pedig egyelőre kerüljük)

 

4.                  Kötelességeink teljesítése mellett a kikapcsolódásról, hobbiinkról se feledkezzünk meg, hiszen valójában egy kimerítő időszakról van szó.

 

5.                  Ápoljuk arra érdemes társas kapcsolatainkat.

 

6.                  Gondozzuk lelkünket. Ha valamilyen veszteség ér ne akarjunk mindenáron túl lépni rajta. Akár konkrét akár átvitt értelemben el kell végeznünk a gyászmunkát ahhoz, hogy valóban túlléphessünk rajtuk.

 

 

7.                  Jutalmazzuk magunkat, ünnepeljük meg szeretteink társaságában az új kezdeteket, értékeljük még legapróbb sikereinket is.

 

8.                  Őrizzük meg nyitottságunkat, legyünk örök kezdők, a zen és a Kos Uránusz szellemében – hiszen még az „unalomig ismert” helyzetek is tartogathatnak meglepetéseket.

 

 

Kiss Kati

 

Részletesebben :

Plútó archetípusa

http://hu.netlog.com/katiasztro/blog/blogid=331409

Plútó – Szaturnusz kvadrát

http://astroconsult.ingyenblog.hu/pluto-szaturnusz-kvadrat.blog

Szaturnusz Uránusz szembenállás

http://astroconsult.ingyenblog.hu/szaturnusz-uranusz-szembenallas-szuz-halak.blog

http://astroconsult.ingyenblog.hu/2010-tavasz-nyar-szaturnusz-uranusz-jupiter.blog

Szaturnusz a Mérlegben:

http://astroconsult.ingyenblog.hu/szaturnusz-a-merlegben.blog

 

a