Az eklipszek “ titkos utóélete”

Mennyire jelezhetők előre a Breivik ámokfutásához, Fukushimához hasonló tragédiák?.

 

Mint a korábbi cikkekben már szó esett róla, a napfogyatkozások hatása annyi éven, a holdfogyatkozásoké pedig annyi hónapon keresztül érzékelhető, ahány órán át tartottak. A jelenlegi, kb. 3 – 3,5  órás eklipsz tehát hatással lehet a következő 3 – 4 év eseményeire is.

 

A fogyatkozásoknak azonban van egy másik “utóéletük” is. Az eklipszek ugyanis “nyomot égetnek” a képletbe. A Nap Hold együttállás vagy oppozíció helye mellett a többi bolygó fokszámát is érdemes megjegyezni. Ezek  a pontok a jövőben is nagyon érzékenyen reagálnak majd az egyes bolygóhatásokra.

 

Ebből a szempontból azoknak a hátráló (retrográd) bolygóknak a szerepe is jelentős, amelyek előbb- utóbb direktbe fordulnak és áthaladnak a korábbi eklipszek pontjain. E tekintetben főleg a hagyományosan kártékonynak tartott planéták fontosak, hiszen ezek az időpontok gyakran hoznak kedvezőtlen sorsfordulatokat.

 

 

November 27 : újabb sokkhatások?

 

2011  viharos nyarának eklipszei közül az utolsó, a július 1-i idején pl. az akkor még hátráló Plútó a Bak 6 fok 7 ‘-en állomásozott. November 27- én,  két nappal a részleges napfogyatkozást követően ismét eléri ezt a pontot. Az asztrológusok világszerte egyetértenek abban, hogy ennek az időpontnak a környékén valami váratlan, sokkoló történik majd a világban, de egyéni szinten is megérezhetjük.

 

(A korábbi eklipszekről szóló cikkekben már volt szó arról, hogy röviddel a fogyatkozás előtt vagy után megfigyelhető valamilyen “jelzés értékű” esemény, amiből következtethetünk az időszak hangulatára. Egy másik asztrológiai szabály szerint minél több tényező mutat valamilyen esemény irányába, az annál valószínűbben következik be. Nem véletlen tehát, hogy a július 1-i Plútó pozíció pont ezekben a napokban ismétlődik meg.)

 

Az előző cikkekben (Hosszú menetelés, November 25-i napfogyatkozás) az asztrológiában kevésbé járatosak számára is követhető módon bemutatott Mars – Uránusz kvinkunx, újhold – Neptun  kvadrát, Jupiter – újhold kvinkunx, a 2015-ig ható Plútó Uránusz kvadráttal (ld. T kvadrátból nagy kereszt c. cikk) és az eklipszben érintett állócsillagokkal (Al Jabhah, Dschuba) ötvöződve  szokatlan, nehezen magyarázható katasztrófákat, baleseteket jelezhetnek. Ezek hosszabb utazásokkal és az ezekre jellemző közlekedési eszközökkel- pl. hajókkal, repülőkkel is kapcsolatban állhatnak. A különféle bűncselekmények is megemelkedhet: pl. egyénileg vagy szervezett formájú terrorakciók, különös kegyetlenséggel, pszichopaták által elkövetett gyilkosságok (a Dschubbát, akár csak a június 15-i teljes holdfogyatkozás egyik lényeges szereplőjét, a Lesath-ot a “pszichopaták csillagaiként” szokták becézni.

 

A diszharmónikus Neptun hatások miatt  megszaporodhat az alkohol vagy kábítószer hatása alatt elkövetett bűncselekmények száma. Egyéni szinten is szerencsésebb kerülni .a tudatmódositó szerek használatát, hiszen nélkülük is nehéz megállapítani: épp zseniális látomásaink vannak- e vagy valóságelhárításba merültünk. A különbség sokszor olyan árnyalatnyi, hogy egy szakembernek is nehéz kideríteni, miről is van szó valójában, nekünk azonban akár az életünk is múlhat azon, hogy tudunk-e disztingválni.

 

 

Breivik, a magányos (?!) ámokfutó

 

A norvégiai tömeggyilkos, Anders Behring Breiwik nyári ámokfutása ízelítőt adhat, milyen típusú események várhatók világszerte. Az egész világot megrázó mészárlás a  2011 július 1-i napfogyatkozással is. kapcsolatba hozható  (Az önmagában nem túl erős eklipsz a robbanékony  Nagy Kereszt formáció részét képezve olyan sokkoló eseményeket vettített előre, mint az angliai zavargások, Breivik ámokfutása ill. a hazai brutális hajléktalan-gyilkosságok.Az eklipszeket bemutató Feszült, eseménydús nyár című sorozat részletesen  foglalkozott a július 1-I napfogyatkozással is,   a T kvadrátból nagy kereszt pedig a 2010 nyaráról ismerős alakzat szereplőivel)

 

Nemrég érdekes cikket találtam ebben a témában. Sajnálatos módon nem mentettem el a linket, így újra rá kell keresnem, hiszen úgy lenne korrekt, ha fordításomban a szerző nevét, elérhetőségét is feltüntetném.

A július 21-i merényletet követően természetesen sok olyan asztrológiai elemzés készült az esményről és az elkövető személyiségéről. Ez a cikk szintén nyáron látott napvilágot, különlegessége azonban abban rejlik, hogy arra figyelmeztet: a norvégiai tragédiához hasonló események november végén is sokkolhatják  a világot.

 

“A július 1-i újhold a Rák 9 fok 12’-en jött létre, kvadrátban  a Mérleg 10 fok 43 ‘án álló Stzaturnusszal, a Kos 4 fok 32 en álló Uránusszal, ia 6 fok 07-en álló Plútóval pedig oppoziciót képezett. A Mars az Ikrek 7 fok 17’-en állt. Ezek a pontok továbbra is érzékenyek maradtak különböző hatásokra. Az őket érintő vagy velük valamilyen fényszöget képező bolygók nehézségeket, vagy éppenséggel sokkoló eseményeket válthatnak ki, az eredeti konstellációban részt vevő planéták természetének megfelelően

Bár az Uránusz igen kevest halad naponta, tapasztalataim szerint mozgása nagy jelentőséggel bír. A direktbe forduló Uránusz legközelebb 2012 március 25-én kerül újra  a Kos 4 fok 32 ‘ra, 2011 július 1-én elfoglalt pozíciójába. Érdemes hát megjegyeznünk ezt a dátumot.

Ez az egybeesés arra késztettett, hogy utána  nézzek: az elkövetkező hónapokban elérik e más planéták is az eklipsz érzékeny pontjait. Így bukkantam rá 2011 november 27-re. A júliusi napfogyatkozás idején még tolató Plútó azóta újra direktbe váltott és november 27-én kerül újra vissza a Bak 6 fok 07-re. Ugyanebben az időpontban a Nap is szembekerül a Mars eklipsz-beli pozíciójával, valamint trigont képez az Uránusz akkori jegyhelyzetével, a Szűz 7 fokán állomásozó Mars pedig egzakt kvadrátot zár majd be július 1-i, az Ikrek 7 fokon  elfoglalt pozíciójával. 

Mivel az Uránusznál ismertetett törvényszerűségek ebben az esetben is érvényesek, november 27  meglehetősen baljós napnak ígérkezik. A tömegszerencsétlenségekkel, kegyetlenkedéssel, megsemmisitéssel kapcsolatba hozott Plútót ugyanis most a dinamikus Mars is támogatja. A Nap és a Mars közötti feszült kapcsolat (kvadrát) és a Nap – Uránusz trigon, valamint a Mars Uránusz kvinkunx a fegyvert elsütő ravasz szerepét is betöltheti. A 2015 ig folyamatos sokkélményeket tartogató Plútó – Uránusz kvadrát hatásai is javában érezhetők, így tehát szinte biztos, hogy ezek a napok zűrösen alakulnak.

Leginkább egy pusztító erejű földrengésre vagy fegyveres konfliktusra tippelek. Nem tudom azonban pontosan megmondani, hol. Elsősorban olyan helyszínekre, országokra tippelek, melyek Ascendense vagy MC-je kapcsolatba kerül – pl. együtt áll ezekkel a kártékony planétákkal. Csupán annyit állithatok, hogy minden feltétel adott egy esetleges robbanáshoz. Mivel hosszú éveket töltöttem az asztrológia tanulmányozásával, meggyőződtem arról, hogy az eklipszeket nem véletlenül hozzák kapcsolatba baljós eseményekkel. Ezért úgy érzem, érdemes felhívnom a figyelmet arra  a potenciálra, amit ez az időminőség hordoz.

Ez nem vészmadárkodás a részemről. A többi asztrológushoz hasonlóan magam is bolygóhatások által jelzett eseményekkel dolgozom, a múltbeli történések vizsgálata pedig a jövőről is felvilágosítást ad. A 4 héttel ezelőtti napfogyatkozás és a múlt pénteki sokkoló norvég események közötti összefüggés miatt erkölcsi kötelességemnek érzem, hogy időben felhivjam a figyelmet az esetleges jövőbeli analógiákra. Bízom benne, hogy a nálam okosabbak rájönnek majd, mire számíthatunk novemberben, amikor e bolygók újra a veszélyes zónákba kerülnek.” – figyelmeztet a szerző.


Miért éppen Fukushima?

 

Nagyon rokonszenvesnek találtam a szerző őszintesége is. Hiszen míg utólag pontosan be lehet azonosítani, miért pont ott és akkor történt valami, ahol történt, az előrejelzésekkel különösen a mundán-asztrológia területén kell csínján bánni. De a natális (azaz a személyi horoszkópot vizsgáló) asztrológia sem képes mindig napra, órára lebontott pontos prognózisokkal előrukkolni. Időnként valóban egész pontosan akkor jelentkeznek az események, amikorra jelezték őket, de időnként napokat, heteket sőt akár hónapokat is csúszhatnak. Erről szépen ír C. O. Carter Az asztrológia hét problémájában.

 

Igy, a magam részéről óvatos lennék a november 27-i dátumot illetően, miközben biztos vagyok benne, hogy az előttünk álló időszak még bőven tartogathat meglepetéseket.

 

Ebből a szempontból nagyon tanulságos a 2011. március 11-i fukushimai tsunami esete. Olyasmi volt ugyanis, amire elvileg „lehetett” számítani, utólag „világosan” levezethető, akkor és ott azonban kevesen gondolták volna, hogy éppenséggel Japán lesz a helyszín. Így engem is meglepett, amikor pedig rákerestem az interneten, még a komoly, nemzetközi hírű asztrológusok honlapjain sem találtam olyan cikket, ami ilyesmire figyelmeztetett volna..

 

Szerintük is „várható” volt azonban valamilyen nukleáris balesettel, szennyeződéssel kapcsolatba hozható természeti katasztrófa ebben az időszakban,  ahogy magam is jeleztem még a tavaly, mert:

 

– Az Uránusz március 13-án lépett a Kosba – a lassú, külső bolygók jegyváltását többnyire valamilyen nagyon markáns külső esemény kíséri. Mivel a Kosban haladó Jupiter egzakt kvadrátban volt a Bak Plútóval, valószinűsíthető volt valamilyen robbanással, földrengéssel, tömeghalállal járó esemény is. Bár az Uránusz akkor még nem került egzakt kvadrátban a Plútóval, ez a fényszög pozíció a „földrengések” konstellációja a szó fizikai és átvitt értelmében is. Az Uránusz és a Plútó maghasadással, atomreaktorokkal, „nukleáris eseményekkel” is kapcsolatban áll, az olyan diszharmonikus fényszög, mint a kvadrát pedig ilyen típusú tragédiákat jelezhet.

 

(Ugyanakkor nagy hiba egy ilyen horderejű eseményt egyetlen bolygóval vagy csupán egy bolygókapcsolattal összefüggésbe hozni. Az egész sokkal bonyolultabb, finomabb folyamat, az ilyenfajta sematizálás asztrológiai „receptgyűjteménybe” való. Ennek ellenére mégis megteszem, mert ha még olyan durvák is ezek a párhuzamok, van realitásuk.)

 

A 2011 március 19-i óriás-teleholdat szintén kapcsolatba hozzák árvizekkel, szökőárokkal, különösen, hogy eközben a Halakban tartózkodó Nap (és persze az Uránusz) együtt állt az igen rosszindulatú, árvizeket, „tengeráradást”, fulladásos halált, háborúkat  „hozó” Scheat állócsillaggal a Halak 29 fokon. (A tavalyi magyarországi árvizek idején a Jupiter és az Uránusz szintén együtt állt  a Scheattel és mindannyian szemben a Szűz végén állomásozó Szaturnusszal.) Bár a  telehold – konstelláció csak egy héttel az események után vált egzakttá, egyes asztrológusok szerint egy héttel előtte/utána is érzetette a hatását.

 

Egyes mundán asztrológiai irányzatok a Mérleg hatása alá rendelik Japánt, Kos Aszcendenssel (de van sok más  elképzelés is, pl. hogy Bika, Skorpió vagy Vízöntő lenne. A mundán asztrológia többek között amiatt nem működik 100% megbízhatósággal a mi korunkban, mert még az ilyen alapvető kérdésekben sem egységesek a vélemények, mint egyes országok asztrológiai besorolása).

 

De ha eltekintünk is az államalapítás képletétől, a tsunamival összefüggésbe hozható 2011 január 4-i napfogyatkozás Tokyora felállított képlete (helyi idő 17: 30), sőt, már az azt megelőző, 2010 december 21-i holdfogyatkozás valóban tragédiát vetít előre.

 

És miért pont március 11?

 

A földrengés és szökőár időpontja:  március 11, japán helyi idő szerint 14:46 perc 23 másodperc. A rengés 129 kilométernyire indult a japán Szendai városától.

 

Március 11-én azonban  még sem a  fentebb említett zűrös telehold konstelláció nem állt össze sem pedig az a „robbanásveszélyes” Kos – Mérleg – Bak kombináció, amely ilyen nagy horderejű eseményt indokolna (és érintette volna a január 4-i napfogytakozás által „kiégetett” pontokat). Ennek ugyanis az április közepén,  ill. az azt követő 2-  3 hétben „lett volna itt az ideje”. A Mars április 3-án lépett  a Kosba, együtt állva az Uránusszal, ami különösen robbanékonnyá tette az április 4-i Kos újholdat. Április 12 – 13-án került egzakt a kvadrátba  a Plútóval és kezdett haladni a Szaturnusszal képezett szembenállás felé. Én ekkorra tettem volna nagyobb horderejű eseményt (általában, valahol a világban. Töredelmesen be kell vallanom, hogy nem törekedtem a helyszín meghatározására…) Nem „tévedtem” ugyan, mert ha jól emlékszem, április 8- án is volt egy 7-es erősségű földrengés ugyanott , majd április 11-én  is egy 7, 5 ös erősségű – de ezek fontossága eltörpült az előzőéhez képest…- de nem is találtam fején a szöget.

 

(Ami pedig a  későbbieket illeti, az Uránusz – Plútó kvadrát még sokáig, legalább 2015-ig hat, ezért mindvégig fel lehetünk készülve ilyen típusú, akár nukleáris katasztrófákkal is járó eseményekre, földrengésekre, vulkánkitörésekre, esetleg váratlanul kitörő, rövid, de annál pusztítóbb háborúkra, forradalmakra, gazdasági összeomlásokra, stb.)

 

 

Az arab tavaszról dióhéjban

 

Japánon kívül azonban még sok Mérleg, Kos és Bak befolyás alá tartozó ország van, ahol látszólag semmi sem történt, vagy legalábbis nem ennyire tragikus események. A katasztrófa után persze kiderül, hogy az adott égi konstelláció pontosan erre a földrajzi helyre „illett” – de urmbocsá’ugyan kinek jutott volna ideje, energiája előre végigmazsolázgatni az összes szóba jöhető országot?!

 

Ebből a szempontból az arab világ eseményei is érdekesek. Egyes asztrológiakönyvek Líbiát, Felső Egyiptomot is a Mérleg –államok közé sorolják – és a jegyben tartózkodó Szaturnusz gyakran „hozza” államfők, magas rangú állami tisztviselők, tábornokok bukását. Ld. Szaturnusz a Mérlegben c. korábbi cikk. Az arab országokat egyébként különböző jegyekhez rendeli a mundán asztrológia, de mint említettem, csak Libia és felső Egyiptom tartozik a Mérleghez. Nyugat Afrika Baktay Csillagfejtésében (az asztrológia máig a legjobb, bár kissé régi alaptankönyve) a Rákhoz, Afganisztán a Bakhoz, tartozik, más  arab országokat a Nyilashoz és a Vízöntőhöz rendel. Modernebb kiadványokban megint más felosztások érvényesek, ezzel tehát nem megyünk sokra. Maga a népcsoport, tehát maguk az arabok a Mars hatása alá tartoznak, ez a bolygó pedig a Kosban és a Skorpióban van uralmon.

 

Úgy emlékszem Egyiptomban a tüntetések január 25-én kezdődtek- a Jupiter pedig jan 23-án lépett be a Kosba – tehát most a Mars uralma alatt áll. A Jupiternek ugyanolyan fontos az önállóság, függetlenség, nagy mozgástér, mint az Uránusznak (ld. szintén a Tierney idézetek, Jupiter – Uránusz fényszögről ) – amellyel egész télen együtt állt, ill. amelyen „keresztül lépett” mielőtt átért volna a Kosba. Útközben pedig a pusztító hatású Scheat állócsillagot is érintette – tehát megintcsak nem volt meglepetés a fegyveres konfliktus sem.

 

Osama Bin Ladent  a május elején ható Mars – Jupiter együttállás „hozadékaként” sikerült kézre keríteni, bár magát az akciót csak később jelentették be (vagy, ha az időpont valóságos volt, a sikerek ekkor konkretizálódtak fizikai síkon).

 

A tavaly nyáron egyébként, valamelyik angol nyelvű asztrológiai cikkgyűjteményben találtam egy érdekes írást, ami szintén forrongásokat jelzett az arab világban, éppenséggel a Kos Jupiter időszakra (bár a Nagy Jótevő csak idén június elejéig vendégeskedett ebben a jegyben,  az Uránusz kb 2018 – 2019-ig marad, tehát hosszabb távon is robbanási góc lehet az arab világ, az Uránusz – Plútó kvadrát miatt olajválsággal is tetézve. A Plútó többek között az altalaji kincseket – pl. a kőolajat és származékait is jelzi, valamint a válságokat.) Szívesen lefordítanám ezt az anyagot is, de egyelőre azonban, legnagyobb bosszúságomra nem találom. Pedig olyan gondosan elmentettem…

 

 

Pontosan tudjuk, mit hoz a múlt?

 

Nemcsak a mundán asztrológiában, hanem az egész asztrológián végigvonuló paradoxon, hogy az események, az időszak minősége ugyan pontosan jellemezhető, de hogy éppen milyen formában és egész pontosan mikor, milyen valóságszinten fognak bekövetkezni, már aligha.

Utólag persze az adott életesemény egy születési horoszkóppal kapcsolatban is jól leírható. Az esetek nagy részében rájövünk, miért éppen az történt a szóba jöhető sok analógia közül, ami történt, de előrejelzéskor kicsit valamennyien „vakok” vagyunk. Volt tanárom, Janák Lajos azt szokta mondani tréfásan, hogy az asztrológus pontosan meg tudja állapítani, mit hoz …a múlt, de a prognózisok készítésekor már nem ennyire biztos a találat.

 

Persze, ilyen alapon a pszichoterápia is elmarasztalható lenne – mégis ránk, asztrológusokra hamarabb húzzák rá a vizes lepedőt. Köztudott ugyanis, hogy a páciens komplexusa, valamilyen affektus a terapeutát is elvakíthatja annyira, hogy olykor még hónapokon át tartó terápia esetén sem talál rá a megfelelő kezelésre vagy a zavar egyébként nagyon kézenfekvő  okára. Ez persze nem jelenti, hogy akár az asztrológia, akár a pszichológia értéktelen, haszontalan lenne, csupán rávilágít a módszert használó emberek korlátaira. No és persze a szabad akarat, egyéni felelősség fontosságára is, hiszen ha mindent holtbiztosan előre tudnánk, milyen szerep jutna az előző kettőnek? Tanulhatnánk –e hibáinkból? Nem rekedne meg személyiségfejlődésünk?

 

Mi jöhet még ?

 

Jó kérdés tehát, lesz- e valami szokatlan november 27-én, az azt követő napokban vagy a december 10-i teljes holdfogyatkozást követően? És ha igen, hol? Az előttünk álló időszak hatásai olyan összetettek, hogy nehéz róluk konkrétat mondani. Ami egész biztos: nagyon nagyon sok feszültség, akadály, erőszakos, váratlan esemény várható világszerte. A szeszélyes időjárás szintén jellemző lehet, de talán további környezeti katasztrófák is Továbbra is jó kérdés marad azonban, milyen szintű erőszakról lesz szó és hol, milyen formában, ill. hogy kinek a győzelmével ér véget. Egyáltalán, kirobban –e valamilyen tényleges küzdelem vagy „csak” egy állóháború fogja cincálni az idegeket, és lehet-e majd egyáltalán győzelemről beszélni?!

 

Hasonlóképpen, egyéni szinten sem dönthető el: belső konfliktusról (vagy ennek szomatikus megfelelőjéről, pl. valamilyen gyulladásról, lázról, autoimmun betegségek, pszichés zavarok, szélsőséges esetekben öngyilkosságok, stb.) van-e szó vagy valamilyen külső helyzet éleződik ki? Valamilyen, azonnali döntést, cselekvést kívánó eseményre gondolok itt, miközben éppenséggel a helyzet kezeléséhez szükséges eszközök hiányoznak. És mi történik ilyenkor? Az ember puszta kézzel nekimegy a „fenevadnak”? Vagy győz, minden racionális érv dacára, mert az utolsó pillanatban mégis bekövetkezik az „obligát csoda”- vagy fejjel megy a falnak és halálra zúzza magát ? Esetleg, épp ellenkezőleg, visszatartja magát a cselekvéstől és kivárja, amíg magától enyhül a vihar? Önszántából, vagy mert annyira lebénítják a körülmények, hogy egyebet úgysem tehet?

 

Az ilyen asztrológiai helyzetek közös jellemzője, hogy az ember bármennyire fel is legyen készülve rájuk elvileg a gyakorlatban MINDIG készületlenül érik a változások. Erről Liz Greene: Az Uránusz a horoszkópban, Erin Sullivan: A Szaturnusz tanításaiban lehet bővebben olvasni. Hiszen a kiszámítható, többé- kevésbé megjósolható Szaturnusz hatások mellett itt az Uránusz, Plútó hatások is szerepet játszanak. Mindkettő váratlan, sokkoló princípium, derült égből villámcsapás- szerű hatások, radikális… és végleges vagy legalábbis igen tartós változások jellemzik útjukat.

 

Hogy mi az értelme ilyenkor mégis az asztrológiának? Vagy akár az álmok legyezésének is, ha úgysem juthatunk belőle olyan „konkrét” információkhoz, amilyenekre szükség lenne? Nos tapasztalataim alapján az az érzésem, mindenképpen javunkra válik, ha legalább nagyvonalakban tisztában vagyunk a várható események minőségével, mert akkor, ha érnek is meglepetések, legalább jellegükkel tisztában lehetünk. Ha nem is napra, órára, de kb. hónapnyi pontossággal az időpont is belőhető. (Bár az Uránusz, Plútó-jelezte események látszólag derült égből villámcsapásként következnek be, ezeknek is van hosszabb –rövidebb, az álmokból legtöbbször nyomon követhető tudattalan előzményük. (Ld. részletesen aVigyázat, balesetveszély c. cikkemben/ Szaturnusz- Uránusz- Jupiter hatások 2010 ) A pszichoterápia is jól dokumentálja az ilyen eseteket  ( ld. Jung, Marie Louis von Franz írásait). De minden ellen akkor sem tudjuk bebiztosítani magunkat, döntéseket hozni, cselekedni viszont gyakran minden fajta segítség nélkül kell. Vagy, sokszor olyanok a kialakult körülmények, hogy legjobb akaratunkkal se tudjuk meghozni az asztrológiailag, pszichológiailag legkívánatosabb döntéseket, így, mint pl. a közelgő, december 10-i holdfogyatkozás konstellációi mutatják, reménykedhetünk abban, hogy az univerzum elég bölcs, így nem értelmetlenül kell elviselnünk a megpróbáltatásokat.

 

 

Kiss Kati

 

www.astroconsult.hu

 

 

 

 

A káosz mintázatai: újabb részleges napfogyatkozás

http://astroconsult.ingyenblog.hu/a-kaosz-mintazatai-ujabb-reszleges-napfogyatkozas.blog

 

A HOSSZÚ MENETELÉS IDŐSZAKA:  A Mars áthaladása a Szüzön

http://astroconsult.ingyenblog.hu/a-hosszu-meneteles-idoszaka.blog

 

 

Egészség és betegség a Szűz Mars – tranzit tükrében

 

http://astroconsult.ingyenblog.hu/101.blog

 

http://astroconsult.ingyenblog.hu/a-pluto-archetipus

A Plútó archetípusa

 

2011 július  1 újabb részleges napfogyatkozás

http://astroconsult.ingyenblog.hu/2011-julius-1-ujabb-reszleges-napfogyatkozas.blog

T KVADRÁTBÓL NAGY KERESZT – ÚJRA ÜZEMEL A NAGYÁGYÚ

A PLÚTÓ – SZATURNUSZ – URÁNUSZ ROBBANÉKONY FORMÁCIÓI

http://astroconsult.ingyenblog.hu/t-kvadratbol-nagy-kereszt.blog

 

Teljes holdfogyatkozás

http://astroconsult.ingyenblog.hu/teljes-holdfogyatkozas.blog

 

2010 tavasz – nyár: Szaturnusz, Uránusz, Jupiter – hatások

http://astroconsult.ingyenblog.hu/2010-tavasz-nyar-szaturnusz-uranusz-jupiter.blog

a