AMULETTEK, TALIZMÁNOK, SIGILLUMOK 2

2. rész. Mindennapi talizmánjaink

 

 

Mivel az asztrológia szerves részét képezte az ókori – középkori világképnek, gyakorlatilag minden fajta szakrális vagy mágikus célt szolgáló tárgy elkészítése feltételezett ilyen ismereteket.

 

A talizmán szó eredete  talán a török  talis, talism, tilism, talismon– ból származik, ami csodatévő képet jelentett. Ebben az értelemben használták Indiában is a tali-t.

Ezeknek  a fából, fémből, kőből, bőrből, pergamenből készült tárgyaknak az élet pozitív dolgainak bevonzása volt a rendeltetésük: pl. siker, szerencse a szerelemben, anyagi gyarapodás, szépség, egészség, katonai sikerek, stb.

 

Az amulettek  kifejezés eredete egyaránt származtatható a római amulából, engesztelési edényből vagy szentelési üstből ill. az arab hamaletből. A leginkább„fityegő”-ként fordítható szó azoknak a  nyakban hordott kövek, mondásokkal, imákkal teleírt papír vagy pergamen szeletek elnevezése volt, melyeknek távol kell tartania a különböző bajokat, betegségeket, az anyagi –és a nem fizikai síkokról leselkedő veszélyeket. Ezt a célt szolgálják a mai amulettek is.

 

De a régi idők asztrológusai gyakran kimondottan az éppen ható konstellációkat, saját és ügyfeleik képleteinek elemeit. dolgozták fel képi formában . Máskor különféle tárgyakba, elsősorban medálok, gyűrűkbe, serlegek, szobrocskába gravíroztak különféle szimbolikus jeleket, mitológiai alakokat, jeleneteket.  Sigillumoknak nevezett alkotásaik egy fajta amulettként, talizmánként működtek: a szimbolikus ábrák a tudattalan legmélyebb rétegeire hatva semlegesítették vagy enyhítették a kedvezőtlen bolygóhatásokat ill. támogatták – erősítették a pozitívak megnyilvánulásait.

 

(Tevékenységük részletes bemutatását ld. az Amulettek, talizmánok c. cikkben)

 

 

 

Mentális képek

 

Sigillumokat azonban olyanok is készíthetnek, akik nem rendelkeznek asztrológiai háttérismeretekkel. Ezek alapját ugyanis ugyanazok a nagy energetikai töltetű, mentális képek képezik, melyek bizonyos álmokban, meditációs – és jóga gyakorlatok során feltűnnek A legrégibb időktől napjainkig ők képezték mindenfajta mágikus tevékenység alapját, de a különböző, „modernebb” öngyógyító, személyiségfejlesztő technikákból is ismerősek lehetnek (pl. aktív imagináció, irányított meditációs és vizualizációs módszerek,stb)

(ld. Párbeszéd álmainkkal, Elnyelt vitalitás  c. cikk)

 

Jelentőségük más tekintetben is felbecsülhetetlen, hiszen ők segítik hozzá az egyént, hogy spontánul vagy tudatosan – ráhangolódjon az egyetemes psziché valamilyen ősi energiaformájára és ezáltal visszanyerje vitalitását, tájékozódóképességét, megoldást találjon valamilyen problémájára – egy szóval jobban eligazodjon az élet dolgaiban.

 

 

A Napfejű Kígyó


Érdekes „véletlen”, hogy akár rendelkezünk asztrológiai ismeretekkel akár nem, a talizmánkészítés időszaka, a megmunkálásra kiválasztott szimbólumok spontán módon kötődnek asztrológiai dátumokhoz, képzetekhez.  (Az illető pl. „véletlenül” épp egy számára kedvező konstelláció idején érez kedvet, tud időt szakítani ilyesmire vagy merül fel benne álmában, vagy a meditáció, relaxáció tudatállapotaiban egy megformálásra inspiráló kép).

 

Á Napfejű Kígyó, többek között képletem egy feszült Nap / Hold – Uránusz hatását  harmonizáló sigillumom „főszereplője” pl. először 1994 februárjában bukkant fel álmaimban. Akkor már egy éve tanultam autodidakta módon asztrológiát, mert álmaim ebben látták a megoldást az egyébként borzalmas sorstöréseket, tudatos szándékaimmal és érzelmi igényeimmel egyaránt diszharmóniában álló viselkedést bevonzó fényszögkapcsolat szerencsésebb kezelésére. Nagy érdeklődéssel habzsoltam az ismereteket, de azt is átláttam, egyedül nem juthatok túl messze.

„Napfejű” felbukkanása azonban új lendületet adott ügyeimnek. Álmomban egyszerre volt élőlény és az arany, ezüst, gyémánt ébrenlétben elképzelhetetlen ötvözetéből készült ékszer. Magas energiaállapotban keltem fel, s bár akkoriban még sem az asztrológia sm álom –munka alapfogalmaival nem voltam teljesen tisztában, felvázoltam, majd részletesen megrajzoltam a képet.

 

Már ez felpörgette az eseményeket. Aznap délelőtt „véletlenül” felfedeztem a Baktay Ervin Intézet egy, pár nap múlva induló asztrológia alaptanfolyamát, amit követően csatlakozni lehetett a 4 éves asztrológia iskola második évfolyamához. Ára is nagyon baráti volt.

Nem sokkal ez után hazamenet „véletlenül” belefutottam egy , a Tan Kapuja Buddhista Főiskoláról (amelynek előadásait egy rövid ideig látogattam) ismerős fiúba. Kiderült, van egy eladó efemeridája. Ez akkoriban még nem volt könyvesboltokból beszerezhető, így én sem rendelkeztem vele. Látatlanban „lefoglaltam”  hát, és még a mai napig is használom. Pár nap múlva egy indiai bolt kirakatából pedig egy, az én Napfejűm vonásait viselő Nap – Hold medál köszönt vissza, amit szintén nem tudtam otthagyni.

Évek múlva megnéztem az 1994. február 23 –i bolygóállásokat. Kiderült, az álom időpontjában egy, az én képletemben is meglévő Hold – Uránusz szembenállás hatott. A konstelláció alkotóelemei azonban most sokkal harmonikusan kapcsolódtak képletemnek azokhoz a pontjaihoz, melyek révén valamilyen szinten kezelhetem ezt a formációt (Vagy legalábbis elviselem, hiszen külső bolygóként az Uránusz nem tartozik a hozzáállásunkkal „finomítható”  planéta – hatások közé, a tudattalan és vegetatív folyamatokra ható Hold működése pedig szintén nem szabályozható puszta akaraterővel vagy racionális szempontokkal). A Skorpióban álló Jupiter épp legördült Aszcendensemről és Marsom felé tartott, ami megintcsak arra utalt, hogy akaraterőmet személyiségem egészét érintő pozitív, hosszú távú változások irányában mozgósíthatom.)

Az ezt követő években még sokszor festettem meg Napfejűt, hiszen  mint később még szó lesz róla, az ismétlés  alapfeltétele az új energiaminták (morfogenetikus mezők) rögzülésének. Ennek hatására persze álmaimnak is rendszeresen visszatérő vendége lett, a vele való munka pedig asztrológiai tanulmányaimra, praxisom egészére is kedvezően hat. Ezért került fel honlapomra is.

 

Mindannyian magunkban hordjuk a csillagos eget

 

Később azt is megtudtam, esetem egészen hétköznapinak számít. Már a német Fritz Riemann, azoknak az első pszichológusoknak egyike, akik komolyan merték venni az asztrológiát is megfigyelte pl., hogy páciensei álmaiban, fantáziáiban az asztrológiai karakterükhöz hozzárendelhető növények, állatok, természeti jelenségek, tárgyak, személyek, jelenetek, stb. bukkantak fel. A tüzes jegyek pl. gyakran álmodtak lángokról, csataképekről, a víz elemhez tartozók tengerről, segítőik pedig sokszor a mélység állatai: halak, kétéltűek, hüllők, sárkányok, stb.

 

 

Részletesebben ld. Fritz Riemann: Útmutató asztrológia. Ő az e tekintetben ismertebb C. G. Junghoz hasonlóan ő is a múlt század első évtizedeiben – közepén nyitott az egykor „tudományok királynőjének” tartott diszciplína felé.). Ezt a jelenséget egyébként magam is sokszor megfigyeltem azoknál az ismerőseimnél, akik nem érdeklődtek az asztrológia iránt, de hasznosnak érezték az álomszimbólumaikkal, belső képeikkel való munkát, vagy csak egyszerűen megosztották velem ezeket.

Persze mindez nem is annyira meglepő, ha szem előtt tartjuk Theophrastus Paracelsus Bombastus nagy igazságát, miszerint mindannyian testünkben hordozzuk, a csillagos eget. A középkor egyik leghíresebb talizmánkészítője egyszersmind a kor legkiemelkedőbb tudósa, alkimistája és orvosa volt. Ezt a kijelentés, némi módosítással egyébként Hermész Trismegistos Samaragtáblájából is ismerős lehet: „ami fent az lent” .Paracelsus és társai szerint ugyanis az asztrológia működése a megfelelések (analógiák) tanával magyarázható. Ennek értelmében az égitestek nem csak az emberi, hanem mindenfajta földi életformára, növekedési –és elhalási folyamatra hatással vannak. Ez nem ok-okozati alapon, valamiféle, fizikai eszközökkel is mérhető kozmikus sugárzás révén történik, hanem azon az ősi, misztikus igazságon alapszik, miszerint a  a makrokozmosz ugyanazon elvek alapján működik, mint a mikrokozmosz és ezen belül az ember.

(Paracelsus munkásságáról, az asztrológia működési elveiről ld. részletesen a sorozat első részét)

 


Saját készítésű talizmánjaink

 

Az álmaink, fantáziánk, meditációnk során felmerült képekből, saját magunk által  készített talizmánok sokkal hatékonyabbak, mint azok, amelyeket boltból vásárolunk vagy akár személyünkre szabottan készíttetünk.

Ezzel elődeink is tisztában voltak: egyes sámánista kultúrák mai napig is a saját készítésű varázseszközöket tartják a leghatékonyabbnak, a különböző hermetikus társaságok szemében is az számított igazi mestermunkának ha valaki maga festette meg Tarot – pakliját, az Alkímiai konjunkció című könyvében (és sok más írásában is) pedig Jung is hangsúlyozza, hogy  az ilyen típusú ügyködés mélyebb önismerethez, hasznosabb belátásokhoz vezet, mint a külvilág által kínált szimbólumok kritikátlan, passzív asszimilálása.

 

Nem véletlenül. Bár a fontos sorshelyzetekben a kollektív tudattalanból felmerülő belső képek sietnek segítségünkre, ezek mégis személyre szabott formában jelennek meg, azon a módon, ahogy leginkább kifejezik belső realitásainkat és a karakterünknek leginkább megfelelő megoldást. Ha tehát energiát fektetünk ezek megjelenítésére a fizikai világban, azt közöljük tudattalanunkkal, hogy érdekünkben áll a gyors változás, teljes vitalitással támogatjuk az ügyet és biztosra vesszük, hogy ez a folyamat már el is indult. Ha fáradozásainkat még gyakorlati lépések is követik (hiszen az őskori, a mágikus barlangfestmények készítői sem várták tétlenül, hogy az áhított vadászzsákmány bekukkantson hozzájuk tárlatnézőbe, hanem felkapták lándzsáikat, kőbaltáikat és maguk indultak a nyomába), biztosak lehetünk a sikerben.

 

 

Hogyan fogjunk hozzá ?

 

Kezdetben az is nagyszerű, ha mindenféle művészi ambíció, elvárás nélkül rajzolni, festeni vagy valamilyen más kreatív tevékenységbe kezdünk, amikor késztetést érzünk rá. Később azonban, ha érdemi előrelépést akarunk elérni, meg kell ismerkednünk a világ kultúráiban (mesékben, mítoszokban, különböző képzőművészeti alkotásokban felbukkanó) és álmainkban, belső képeinkben egyaránt megtalálható szimbólumok jelentéstartalmával is.

Ezek lehetnek egészen egyszerű alakzatok: pl. kör, négyzet, valamilyen állat vagy növény , de egy istenséget, más mitológiai alakot ábrázoló bonyolult kompozíció is.

A színek, vonalvezetés (pl  spirál, egyenes vagy hullámzó vonalak), a kompozíció térbeli elhelyezése (a közép, a jobb vagy bal oldal, a fent vagy a lent hangsúlya) szintén szimbolikus jelentőséggel bír.

Értelemszerű, hogy aki asztrológiai talizmánokat szeretne készíteni, annak nem csupán az asztrológia alapszimbólumaival kell megismerkednie. Minél otthonosabban mozog ezen a területén, annál hatékonyabbak lesznek a sigillumai is.

 

Energiaminták, energetikai folyamatok

 

Az asztrológia az energiamintázatok és a különböző energetikai folyamatok (energiaáramlások – , átalakulások)  tudománya. Ezek típusa ugyanannyira személyre szabott, mint az ujjlenyomat – így tehát horoszkópunk annak égi másaként is felfogható.  A folyamatok megnyilvánulási szintje azonban finomítható, akár művészi tevékenység révén is. Hiszen a személyiségünket formáló ösztön – erők a leggyakrabban intenzív érzelmeket kiváltó képek  formájában nyilvánulnak meg, sarkallnak cselekvésre bennünket. (Valamennyien odaadóbban dolgozunk pl. céljainkért, ha egy eszmény lebeg a szemünk előtt, ha megértünk valamit, akkor képet kapunk róla, képtelenségünk pedig sokszor utal arra, hogy még elképzelni se tudjuk magunkat az adott helyzetben)

 

A ránk jellemző energiamintázatok akkor is hosszú idő alatt vésődnek belénk, ha többé –kevésbé módosíthatunk rajtuk. (Persze, csak hasonló karakterű változat jöhet szóba. A szenvedélybetegségek fizikai, pl. alkoholizmus, kábítószer – , nikotin-, élelmiszerfüggőség vagy elvontabb változatai, pl. kapcsolati dependencia pl. gyakran a Neptun diszharmonikus működésével hozhatók összefüggésbe. A merkúri – pl. racionális ráhatás, meggyőzés – vagy szaturnikus – pl. tiltás, büntetés típusú terápiákkal tehát legjobb esetben is csak ideiglenes javulás érhető el. Tartós változás csak a magasabb neptuni szintek bevonásával – pl. valamilyen spirituális gyakorlat, művészi tevékenység érhető el. Ezt tapasztalatból mondom, hiszen 2004 áprilisáig magam is szenvedélyes dohányos voltam, amikor azonban intenzív munkába kezdtem a sigillumokkal, le is tudtam tenni a cigarettát. Azóta se gyújtottam rá)

 

Erin Sullivan a Szaturnusz tanításaiban érzelmi mintáink kialakulását és rögzülését a Hold mozgásávak hozza összefüggésbe. Ezeket a környzetünktől elsajátított szokások és a tudattalan válaszreakciók alkotják. Zsigeri beidegződéseinkről a horoszkópban  a Hold helyzete ad felvilágosítást, amely lelkivilágunkkal, belső képeinkkel is kapcsolatban van. A leggyorsabb horoszkópelemként a Hold az első életévben  13 hónap alatt járja körbe képletünket, a  Nap és a belső bolygók egyszer, a Mars a kör feléig jut, míg a külső bolygók alig haladnak előre pár fokot. „Nem csoda, hogy ennyire rabjai vagyunk a szokásainknak, és hogy érzelmi pillanataink ennyire zsigeriek és gyakran egészen infantilisek. Mindez annak a következménye,hogy a Hold születési képletünk minden pontját 13- szor aktivizálja életünk első évében, ami egyenértékű érzelmi mintázatunk kőbe vésésével. Még egyetlen szót se, tudunk kiejteni, segítség és gondoskodás nélkül elvesznénk, de a Hold már megalapozta minden egyéb tranzitra adott érzelmi válaszunkat. Mire a Szaturnusz egyetlenegyszer körbejárja az állatövet és visszatér születési helyére, a Nap már 29-szer fordult, a Mars 14-szer, a Jupiter másfél kört írt le, ám a Hold 383-at!”

 

 

A szimbólumok megmunkálása

 

Ebből következik, hogy a rajtuk való változtatás, a karakterüknek megfelelő, egészségesebb mederbe terelésük sem megy egyik pillanatról a másikra. Önmagunk nemesítésének alkímiáját azonban felgyorsíthatja bizonyos képek, szimbólumok célirányos alkalmazása. A különböző mitológiai alakok, a tudattalan tartományait aktiváló intenzív árnyalatok, az aranyszín – belső vezetőnk, személyiségünk mélymagjának, a bennünk lévő romolhatatlan, örökkévaló értékeknek a színének a használata épp annyira kívánatos ilyenkor, mint a kontűrök, a gondosan kidolgozott részletek.

 

Utóbbiak a nyugati alkimista festmények és az indotibeti tantrikus műalkotások is ismertető jegyei is, hiszen az aprólékos megmunkálás bőséges időt ad az új energiaminták bevésődésére (Akár a szó szoros értelmében is – mint pl. a középkori asztrológiai sigillumok fémekbe gravírozott mitológiai alakjai, szimbolikus jelei)

 

Persze, amennyiben egy, már létező mitológiai ábrázolást választunk a sigillum témájául,  a lehető legpontosabb reprodukcióra kell törekednünk. Különösen abban az esetben, ha valamelyik indotibeti műalkotásból merítünk inspirációt. A tantrikus ikonográfiában ugyanis kulcsfontosságú szerepet játszik a színösszeállítás. Az ott használt árnyalatokat nem csereberélhetjük önkényesen (más kérdés, hogy a klasszikus, ásványokból és növényekből készült keleti festékek színei nem mindig adhatók vissza a kereskedelemben kapható modern festékekkel), a mitológiai alak attribútumait, a díszítő elemeket pedig szintén pontosan kell visszaadnunk.

 

Egy álomban, meditációs gyakorlat során felmerült mentális kép esetén is tiszteletben kell tartanunk a tudattalanunk által „javasolt” színösszeállítást és formai megoldásokat (részletesebben ld. a Párbeszéd álmainnkal c. cikkben) , még ha ez nehezen is egyeztethető össze tudatos beállítottságunk esztétikai igényeivel..

A finom kontűrök, minuciózusan kidolgozott díszletek, árnyalások már az első próbálkozások után is elég mélyen rögzülnek ahhoz, hogy még álmunkban is emlékezzünk rájuk, a kép témájául szolgáló  istenalakok, a munka közbeni szertartások, teljes vagy részleges böjt pedig arról gondoskodnak, hogy a minél magasabb szinten rögzüljön a minta. Ilyen formán a valóság mélyebb szintjei is hozzáférhetővé válnak, ami hétköznapi életünkre is kedvező hatást gyakorol.

 

 „Az alkimisták hátrahagyott írásaikkal nem csupán gondolatokat cserélnek, hanem egymás tudatának a felszíne alá hatoltak be. Ezekben az írásokban tudatosan rendszerré szerkesztett álomszimbólumok és a képzelet erőteljes, olykor tabukat sértő szüleményei bukkannak felszínre. És ezek azonnal hatalmukba kerítik az ugyanazt a titkot kereső emberi lelket. Aki a belülről való megértés szándékával kezdi el bújni ezeket az iratokat és kezd el elmélkedni azok látomásai fölött, annak előbb – utóbb ugyanazok a kapuk fognak megnyílni a tudatában, mint annak az embernek, akinek az írását a kezében tartja. Az alkímiai írásművek az ember legintimebb tartományát , a lélek belső tereinek a világát tárják fel s e víziók ereje másodlagossá tesz minden társított intellektuális jelentést. Így bizony egész másfajta kommunikáció alakul ki. Mondhatni, az adeptusok az emberi tudat mély régióiban érintkeztek egymással az írásban megnyilvánult szellemi kommunikációk során. Ennélfogva láthatatlan közösségük alapja  egy fajta, „mély lélektani rokonság” volt, és nem annyira, (vagy csak másodsorban intellektuális). A legmélyebb, legintimebb élmények és titkok voltak azonosak vagy hasonlók. (…) Így sokkal közelebb állhatott egymáshoz két olyan ember, akik soha nem is találkoztak, sőt talán évszázadok választottak el egymástól, mint ha valóban ugyanannak az emberi közösségnek a tagjai lettek volna egy időben és egy helyen. (…) A tanítás és a hagyomány átadása magán az emberen belül jelenik meg azáltal, hogy a kutató elme megérti a misztériumot, és intim kapcsolatba kerül annak a gondolat és élményvilágával.” Farkas Attila Márton: Az alkímia eredete és misztériuma

 

Az ikonografikus ábrázolások hasonló elv szerint rögzítik az egészségesebb mintát, mint pl. a fizikai és a finomabb energetikai szintekre egyaránt ható tai chi, harcművészeti irányzatok, indiai templomi tánc, tibeti cham – tánc és hasonló „formagyakorlatok” , koreográfiák vagy a hatha jóga ászanái. A kozmikus erővonalakkal való „egyberendeződés” pedig az analógiák és szinkronicitás  asztrológiában is érvényes törvényszerűségeinek köszönhetően külső életünkben is rendet teremt.

 

(A sigillumokkal szerzett egyik legpozitívabb tapasztalatom, hogy ily módon olyan esetekben is megtört a jég, amelyek addig a legnagyobb erőfeszítéseimre sem mozdultak. Minél pontosabb volt a bolygóállás, amelynél a kép készült, annál intenzívebb és tartósabb volt a hatás. Azonban, hozzá kell tennem, hogy a puszta festegetés csak a lehető legritkább esetben hozta meg a kívánatos eredményeket: ezzel párhuzamosan nagyon praktikus és célirányos külső cselekvésre is szükség volt. Persze, az az ellenérv is kézenfekvő, hogy puszta önszuggesszióról vagy „munkaterápiáról” volt szó. Bizonyos fokig akár ezek is belejátszhattak, csakhogy  korábban éppen azért nem tudtam a józan paraszti ész által diktált lépéseket megtenni, mert semmilyen fajta lehetőség nem bukkant fel a  láthatáron.)

 

Mivel én festeni szoktam, az általam készített sigillumok falra akasztható vagy magunknál hordható (kb 7,5x 14 cm – től A4 –es méretű), bekeretezett képek. A műfaj archaikusabb változatát (ld. első rész) művelem, így absztrakt ábrák helyett mitológiai szereplők, mese – és mondaalakok szerepelnek rajtuk  Bár a nyugati asztrológia szabályai szerint készültek azért ábrázolnak gyakran keleti istenségeket, mert gyerekkorom óta vonzódom ehhez a kultúrkörhöz  és a hozzá kapcsolódó ikonográfiához

 

Sigillumainkat érdemes jól látható helyre tenni a szobánkban, de folyamatosan magunknál is hordhatjuk őket. Ha azonban optimálisan ki akarjuk használni az általuk kínált lehetőségeket, meditációs gyakorlatokat is végezhetünk velük a Meditáció sigillumokkal c. cikkben ismertetett módon.

 

 

Kiss Kati

 

 

 

www. astrocosnult.hu

 

 

Kapcsolódó cikkek:

 

 

Amulettek, talizmánok, sigillumok

  1. rész. A sigillumok

http://astroconsult.ingyenblog.hu/amulettek-talizmanok-sigillumok.blog

 

PÁRBESZÉD ÁLMAINKKAL

http://astroconsult.ingyenblog.hu/parbeszed-almainkkal.blog

Az elnyelt vitalitás és visszaszerzése

http://astroconsult.ingyenblog.hu/az-elnyelt-vitalitas-visszaszerzese.blog

 

 

 

a