2011.DECEMBER 10: TELJES HOLDFOGYATKOZÁS

VIHAROS  HOLDTÖLTE

 

 

 

 

 

2011. december 10-én került sor az idei év hatodik, egyben az utolsó eklipszére. A teljes holdfogyatkozás csak Ázsiában, Ausztráliában volt látható, Európában, Afrikában holdkelte előtt zajlott le.

 

Az eklipsz fázisai budapesti helyi idő szerint

 

  • Penumbrális (félárnyékos) szakasz kezdete: 12:33:32
  • Részleges holdfogyatkozás kezdete 12:45:42
  • Teljes holdfogyatkozás kezdete:  15:06:16
  • „Teljesség fázisa”  : 15:31:49
  • Teljes holdfogyatkozás vége: 15:57:24
  • Részleges holdfogyatkozás vége: 17:17:58
  • Penumbrális szakasz vége: 17:30

 

A jelenlegi eklipsz során a Hold az Ikrek 18 fok 11’-en állt, szemben a Nyilas  18 fok 11’-en levő Nappal (ne felejtsük el, holdfogyatkozás csak teleholdkor jöhet létre, amikor is a Hold szembenállást, oppozíciót képez  a Nappal, egyszersmind együtt áll valamelyik csomópontjával is. Ez jelen esetben az Auriga (Kocsihajtó) csillagkép közepén levő leszálló holdcsomópont.

 

Közepes hosszúságú csillagászati jelenségről van szó: a teljes holdfogyatkozás szakasza, kb 51 percet vett igénybe, de kb. 6 hónapon keresztül érzeteti majd a hatását. (Mint a korábban szó volt róla, a holdfogyatkozások annyi hónapon keresztül folyásolják be a világ eseményeit, ahány órán át tartanak. A legintenzívebben persze a szó szoros értelmében vett eklipsz időtartama alatt hatnak- tehát a következő egy hónap lesz a legzűrösebb – de az elsötétülés felvezető és lecsengési fázisokat is érdemes figyelembe venni.

 

Bár hajlamosak lehetünk azt hinni, hogy a nyári eklipszeket követően, beleértve a jünius 15-i teljes holdfogyatkozást is már nem érhetnek bennünket meglepetések, a jelenlegi még jónéhány sokkoló élményt tartogathat úgy személyes, mint kollektív szinten. December hátralevő részére pl. összetéveszthetetlenül rányomja bélyegét.

Mint már korábban szó volt róla (ld.a 2011. június 15-i eklipszről szóló cikket), holdfogyatkozáskor életünk egy addig rejtett aspektusa tárulhat fel. Megfogalmazódik egy fontos felismerés, lényeges információ birtokába jutunk, kipattan egy titok, talán még néhány csontváz is kigurul  a szekrényből. Az érzelmeket egyébként is felkorbácsoló telehold hatásait most még az is fokozza, hogy az Uránusz, a váratlan változásokkal, sokkoló meglepetésekkel, megvilágosodás – élményekkel, katasztrófákkal egyaránt kapcsolatba hozható planéta ugyanezen a napon fordul direktbe. (Természetéről az Eklipszek titkos utóélete, Feszült, eseménydús nyár c. cikkekben található bővebb információ.) Most, hogy egy darabig ímmár akadálytalanul csörtethet a tüzes Kos jegyében, korántsem biztos, hogy  csupa örvendetes meglepetést tartogat, de borítékolható, hogy kimozdít a holtpontról.  Mi sem aktuálisabb ilyenkor, mint elvarrni az év eddig eltelt hónapjaiban elvarratlan szálakat. A mostanáig szőnyeg alá söpört problémákkal ímmár érdemben kell foglalkozni, a látszatmegoldásokvisszaüthetnek.

 

 

Fókuszban társas viszonyaink

 

A holdfogyatkozások az oppozíciós fényszög miatt társas viszonyainkra is hatással vannak. Ilyenkor  jobban exponálhatjuk magunkat:  színre lépünk, kapcsolatokat építünk, döntéseket hozunk, elkötelezzük magunkat, felvesszük a kesztyűt, erőfeszítéseket teszünk, nagyobb sebességre kapcsolunk, szoritanak a határidők, izgalomba jövünk vagy krízist élünk át.

A holdfogyatkozás szimbólikus értelemben egy fejezet végét jelenti. Egy fejlődési szakasz lezárul, valamilyen folyamat eredménye megmutatkozik. Meglehet, utóbbi nem váltja be a hozzá fűzött reményeket vagy valamilyen  más frusztrációt tartogat, de tudatosságunkat, éberségünket majdnem biztos, hogy növelni fogja. Bármennyire nehéz is, egy ciklus lezárultakor tudnunk kell elengedni. A görcsös ragaszkodás csak saját fájdalmunkat hosszabbítja meg.

 

A jelenlegi eklipsz esetében ez fokozottan igaz. Az kommunikatív Ikrek és a társágkedvelő Nyilas hatására a szokásosnál is önfeledtebben vethetnénk bele magunkat az ünnepi előkészületek  kavalkádjába. Csakhogy a holdfogyatkozás- képlet feszült bolygókapcsolatai gondoskodnak arról, hogy irritációkból, kellemetlen meglepetésekből sokkal több jusson, mint a karácsonyvárás örömeiből. Az áldatlan állapotok egyszerre tapasztalhatók egyéni életünkben (azokon  a területeken, amelyeket a fentebbi planéták összekötnek) és a nagyvilágban.

 

Persze, mindez nem egy nap leforgása alatt történik. Némi időbe telik, amíg egy asztrológiailag jelentős bolygókonfiguráció kifejti hatását: a bevezető szakaszt követően a csúcsponton felpörögnek az események, majd fokozatosan lecsengenek. Az eklipsz energiái két nappal a fogyatkozás előttől a fogyatkozást követő három napon át keltik a legintenzívebb zavarokat, de a fentebb tárgyalt módon hosszabb távon is befolyást gyakorolnak.

 

Magas energetikai potenciáljuk miatt gyakoriak a földmozgások, szokatlan időjárás (december 8-án, pl. hatalmas szélvihar tombolt Budapesten, 10-.en pedig nagy erejű földrengés rázta meg Mexicót) vagy világviszonylatban jelentős kérdések merülhetnek fel.Gyakoriak az erős érzelmi reakciók, irracionális viselkedés is. Az ilyen helyzetek kezelésére nem csak akkor kell felkészülnünk, ha ünnepi bevásárlókörutat teszünk vagy az ilyenkor szokásos társas rendezvényekre vagyunk hivatalosak, hanem a későbbi hónapokban is.


 

 

A Merkúr halmozottan hátrányos helyzetben

 

A holdfogyatkozást uraló Merkúr ( a bolygó jelentéstartalmáról ld.a többi, eklipszekkel foglakozó cikket is) a Nyilasban száműzetésben van, ráadásul hátráló mozgást végez .Ez a kozmikus helyzet azt jelenti, hogy az adott bolygó sokkal nehezebben fejezi ki a természetének megfelelő energiát, sőt, a pozíció akár a legrosszabbat is kihozhatja belőle. Ebben az esetben a szokásosnál bőbeszédűbbé vagy szórakozottabbá válhat.(hiszen a terjeszkedés, nagyítás tipikusan Nyilas vonások, a szétszórtság, koncentrációra való képtelenség pedig a vele szemben álló Ikrek Hold gyarlósága) Tudatunk összevissza csapong, egyik témáról a másikra váltunk, elveszünk a benyomások bűvöletében.

 

Az ötletdömpingben értékes gondolatsziporkák is akadnak, de az elnagyolt részletek megbosszulják magukat. Még nagyobb probléma, hogy nem áll rendelkezésünkre az összes tény, ami szükséges lenne a fontos döntésekhez.  A komoly károkat megelőzendő tehát folyamatosan felül kell vizsgálnunk kijelentéseinket, átfogalmazni leveleinket meg a többi írományt, hogy újra – meg újra helyére tegyük azokat az információkat, amelyek elkerülték a figyelmünket

 

Ez már önmagában is sok kínos helyzetet teremthet, de a Nap – Merkúr együttállás hatására hajlamosak lehetünk túlságosan szubjektíven tálalni mondanivalónkat. A Nyilas patetikus szónoklatai elvakult dogmatizmust áraszthatnak, ilyenkor, egy inkvizitor kegyességével hirdetjük az igét, megfeledkezve arról, hogy a pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve.

 

 

A T- kvadrát: folyamatosan kibillenő egyensúly

 

A Nap – Hold szembenállás egy meglehetősen feszült formációt, T- kvadrátot képez a Szűz jegyében állomásozó Marssal. A borulékony fényszög most még instabilabb mert a változó minőséghez tartozó jelek között jött létre. A formáció egyik jellegzetes tulajdonsága, hogy oly módon keres stabilitást, hogy túlterheli a tengely planétát, jelen esetben a Marsot. Az allóképesség, asszertivitás, akaratkifejtés, ösztön, életerő planétája azonban most nem túl ütőképes, hiszen maga is a gyengélkedő Merkúr uralma alatt áll (részleteket ld. Mars a Szűzben – a hosszú menetelés időszaka c. cikk, Ami meggyógyit és ami megbetegít: a Mars átvonulás egészségi hatásai). Csoda-e ha nem bírja cérnával az idegtépő huzakodást?

Egyébként is nehezen összehangolható ellentétekről van szó. A Nyilas Nap, Merkúr nagyban gondolkodik, az Ikrek Hold szétforgácsolódásra hajlamos, a Szűz Mars pedig a részleteken lovagol, de a nagy szintézis előtt begörcsöl. Míg a szembenálló fővilágosítók elméleti beállítottságúak, a Mars gyakorlati megoldásokat sürget, a meddő teoretizálás felbőszíti. A Nap – Merkúr  duó sem fukarkodik a keresetlen szavakkal,  elhamarkodott őszinteségük,  a praktikus alternatívákat nélkülöző frázisok pedig sok fájdalmat okozhat.  Marssal való feszült kapcsolatuk dühöt, indulatokat gerjeszt, a kapkodás tragikus döntéseket is eredményezhet.

Az Ikrek Hold  hajlamos lehet túlanalizálni az érzelmeket, ahelyett, hogy érezné őket és ennek megfelelően reagálna. Igy valóságérzékelésünk torzul, nem vagyunk vevők sem a saját tudattalanunkból, testünkből érkező jelzésekre, sem pedig a többi emberből áradó hatásokra. Emiatt könnyen félreértelmezhetjük környezetünk üzeneteit, oda keverünk érzelmeket, ahova nem kellene, és fordítva: ridegen kezeljük azokat a helyzeteket, amelyekben empátiára, ölelésre vagy könnyekre lenne szükség.

Viselkedésünk zavarossá válik, a túl sok energia hatására úgy pattogunk, mint a gumilabda. Az Ikrek Hold információ- és ingeréhsége az ártatlan kíváncsiskodástól a tolakodó indiszkrécióig fajulhat. Az eddig sem kiegyensúlyozott kommunikációt még több feszültség hatja át, a káoszt tovább fokozza a pletykálkodás, a felületesség, a túl sok, egymásnak ellentmondó információ, a sokféle nézőpont ütközése. A bábeli zűrzavarban az agy kihagy, figyelmünk megoszlik, a fáktól nem látjuk az erdőt, időnk szétforgácsolódását pedig pénzünk is bánhatja.

 

(Azokra különösen nagy nyomás nehezedik, akiknek képletében a Szűz principiuma hangsúlyos, de az Ikrek, Nyilas karakterek is sok kihívásnak kell eleget tegyenek. Aváltozásokat a szintén változó minőséghez tartozó Halak is megérzik, másokat azokon az életterületeken érint, amelyekre az említett jegyek esnek).

 

 

Kaotikus állapotok a sajtóban, krónikus pénzzavar

 

 

Mivel a Merkúr az  sajtó, hírközlés bolygója is, az eklipsz  a média világára is hatással lesz. Egymásnak ellentmondó hirek és álhírek kaphatnak szárnyra, a csúsztatások, félreértések, manipulációk tovább szítják az indulatokat, a műbalhék pedig elterelik a figyelmet a valóban lényeges részletekről.

 

A konstelláció szerződéskötéssel, levelezéssel kapcsolatban sem ígér sok jót: az a minimum, hogy elolvassuk az apróbetűs részleteket. A közlekedésben a figyelmetlenség, rossz reflexek, ingerlékenység okozhat komoly gondokat.

 

Mint a november 25-i napfogyatkozás hatásait bemutató cikkben már szó volt róla, a Merkúr uralma alá tartoznak a kereskedők, bankárok, bankok, pénz, kereskedelem is. Így nem nehéz levonnunk a következtetést: akár a Wall Streetről, akár az euróról, akár a személyes bankszámlánkról legyen szó, az anyagi veszteségek borítékolhatók. Könnyen kiderülhet: a helyzet még annál is sokkal rosszabb, mint amilyennek a globális córeszre figyelmeztető novemberi eklipsz láttatta.

 

 

Beteges túlhajszoltság

 

A feszült fényszöghatások egészségünkre is befolyással lehetnek. Az egyik legáltalánosabb probléma, hogy a sportos, örökifjú Nyilas mindaddig nem érzékeli a különbséget vélt fizikai kondíciója és a tényleges teljesítőképessége között, míg valamilyen sportsérülés, kisebb – nagyobb baleset rá nem ébreszti a különbségre. (A tüzes és a levegős jegyek egyébként sem túl fogékonyak zsigeri jelzéseikre, hajlamosak lehetnek úgy viselkedni, mintha nem is lenne testük)

 

Az idegrendszeri zavarok, koordinációs problémák, figyelmetlenségből, szétszórtságból fakadó balesetek, ínhúzódások, ideggyulladások szintén jellemzők lehetnek, akár csak a légzőszervek betegségei. Ezek az “egyszerű” influenzától a tüdőgyulladásig, asztmás rohamokig terhjedhetnek. A túlhajszoltság ugyanúgy megbetegíthet, mint ha a stresses időszakra való tekintettel túlságosan kímélni akarnánk magunkat. Testi – lelki llóképességünket a korábbi részekben ajánlott meditációs gyakorlatokkal, az agyféltekék működését is összehangoló hatha jógával, tai chivel, vagy dinamikusabb mozgásformákkal, pl. harcművészetek, indiai templomi tánc, stb javíthatjuk.

 

Tehermentesítő stratégiák

 

A konstellációkat megváltottabb szintenken talán úgy lehetne megélni, hogy folyamatos, kitartó fáradozásokat teszünk, hogy az elméletet összehangoljuk a gyakorlattal, az ideális és a reális közötti szakadékot csökkentsük. Ezt egyébként a lentebb tárgyalandó Szaturnusz – Jupiter ellentétpár összehangolása is megköveteli.

Elnagyolt koncepciók helyett tanácsos gondosan kimunkálni a részleteket, bár meg kell hagyni, hogy a folyamatosan változó helyzetek, a környezetből záporozó intenzív ingerek miatt még a szokásosnál is többet kell bíbelődni a kirakósjátékkal.

 

Az eklipsz energiái nagyon erősek, felpörgetik az eseményeket. Az emberek felveszik a gyors holdmozgás ritmusát, meggondolatlanul fejest ugornak az eseményekbe. Bár a telehold köztudottan felkorbácsolja az indulatokat, mi még mindig megpróbálhatjuk józanul, higgadtan kezelni az eseményeket. Vigyázzunk, nehogy elsodorjon a pótcselekvések örvénye, ragaszkodjunk saját céljainkhoz. Csak annyi információval dolgozzunk, amennyit át tudunk tekinteni. Jó ötlet kerülni a feltűnést, a bonyodalmakat és mindenkit, akik a tények beható ismerete nékül alkot véleményt.

 

Magunk is csak alapos fontolgatás után ítélkezzünk. Ezekben a napokban jobb lenne elhalasztani a fontos megbeszéléseket, különösen azokat, amelyek egyébként is érzelmi sérüléseket okozhatnak, kényes témákat érintenek. Egyébként is, ahelyett, hogy szűkebb – tágabb környezetünkben akarnánk rendet teremteni, fontosabb eltöprengeni és tudatára ébredni személyes igazságainknak.

 

Globális összeomlás árnyékában?

 

Tágabb értelemben ez a T- kvadrát egy olyan hasadásra is utal, amelynek úgy egyéni, mint közösségi szinten súlyos következményei lehetnek. Világviszonylatban igaz, hogy a  civilizált, tudatos emberi világ túlságosan eltávolodott a természet végtelen erőitől. Személyes életünkben ugyanez a tendencia érhető tetten: a kulturális tudat fényétől elvakítva elveszitjük kapcsolatunkat a tudattalan mélyén rejtőző ösztönkészletekkel.

 

A pszichológia disszociációnak nevezi azt a jelenséget, amikor  tudatos beállítottságunk elveszíti a kapcsolatot a tudattalanban ható tendenciákkal és azokkal merőben ellentétes irányban akar haladni. Mint más cikkekben is szó volt róla (pl. Elnyelt vitalitás, Vigyázat, balesetveszély), az ilyen hozzáállás megrekedést, majd komoly problémákat, pl. lelki zavarokat (különféle neurózisok, szkizofrénia) , testi betegségeket, baleseteket idézhetnek elő. Az efféle sorscsapásokra azért kerül sor, mert ha a tudatos beállítottság  nem reagált a finomabb jelzésekre (pl. álmok, megérzések), a tudattalannak muszáj brutális eszközökhöz folyamodnia, hogy a személyiség megkövesedett páncélját áttörve felhívja figyelmét a változás szükségességére.

 

Az asztrológia  hasonlóképpen jellemzi az ilyen helyzeteket. Még az ún. kártékony bolygókat sem  tekinti ellenséges vagy rosszindulatú energiáknak, hiszen azok a teljes lélek céljait szolgálják, és csak akkor válnak destruktívvá, amikor  a tudatos beállítottság, ellenkező irányba indul, mint amerre a  belső lénye kibontakozni próbál.

 

Az eklipszben meglévő T- kavdrát akár a fentebbi bemutatott disszociáció alakzatának is tekinthető. Mint már sok más cikkben is szó volt róla, a Nap a tudatos beállítottság, a tudat teremtő ereje, a mundán asztrológiában a vezető rétegek, a Hold az érzelmek, a tudattalan tartományai, mundán asztrológiában a széles néptömegek, a Merkúr az intellektus, a racionális, logikus gondolkodás,  a Mars pedig az akarat- és ösztönenergiák princípiuma. Ez persze így nagyon durva sarkítás, a korábbi cikkek segítségével az analógialáncok tovább finomíthatók. (pl. a korábbi eklipszekről szóló cikkek, Elnyelt vitalitás, Nap és kreativitás a női horoszkópban)

 

Ezek az őselvek nem először kerülnek egymással összeütközésbe a történelem folyamán. (A sorsformáló események előidézéséhez persze a személyi bolygók, mint a Nap, Hold, Merkúr, Mars – hatása nem lenne elegendő, jelen esetben azonban a kozmikus törvényalkotók, azaz Jupiter és Szaturnusz, illetve  akollektív folyamatokra ható transzcendens bolygók bábáskodása sem hiányzik)

 

Hogy mit jelenthet ez a gyakorlatban? Az alábbi idézet ugyan egy több száz éves kínai mese, Az elűzött királylány elemzéséből származik ( Marie Louise von Franz : Archetipusos minták a mesében ), a történelmi forgatókönyv a közelebbi és távolabbi múltból is ismerős lehet. A mitikus Atlantisz, Egyiptomi, a Római Birodalom, a kinai császárságok, a modernebb kori nagyhatalmak és kisebb civilizációk hanyatlása ugyanezt a mintát követi, így okkal gyanítható, hogy világviszonylatban valamilyen hasonló átrendeződés folyamata zajlik..

 

„ (….) Azt kell feltételeznünk, hogy a civilizált világ újra túlontúl kifinomulttá, csiszolttá, intelligenssé, affektáltan műveltté vált, és ezért elidegenedett az alapvetően ösztönös természettől. A kínai társadalom számos alkalommal eljutott már a legmagasabb műveltség szintjére, melyet leginkább a túlzott formalizmus és a művészi ábrázolásban megjelenő végletes aprólékosság jellemez. Ezeket a korszakokat azonban többnyire destruktív időszakok követték, pl. forrdalmi mozgalmak vagy  a barbár északi törzsek betörése.

 

(…) A túlcivilizáltság, túlfinomult művészetek – filozófia, zene, stb. – e korszakában természetesen elmélyült a szakadék a társadalmi elit és az alsőbb néprétegek között. Ez a fajta kifinomultság azt eredményezte, hogy a kultúra kizárólagos hordozóivá a jómódú, vezető szerephez jutott családok és klánok váltak. A földeken dolgozó szegény, rizstermelő parasztok megtartották a majdhogynem neolit korból származó népszokásaikat, nem jutott el hozzájuk  a királyi udvarokban születő kifinomult és túlzottan kimódolt kultúra.

 

Ha a kulturális tudat az egyén szintjén túlságosan eltávolodik a tudattalan, ösztönös erőktől, akkor ez a társadalomban a felső és alsó néprétegek közötti mély szakadék formájában tükröződik. Ez a probléma azután további krizishelyzeteket teremt. Efféle, rendszerint a legalapvetőbb lélektani problémákra visszavezethető válságok számos alkalommal rázták meg a kínai társadalmat.”.

 

Míg kollektív szinte vajmi kevés esélyünk van e folyamtok megállítására, személyes életünkben szinte köteleségünk megszüntetni a disszociációt, tudatos, akaratlagos erőfeszítéseket tennünk ellentétes tendenciájú személyiségrészeink összebékítésére. Ez nemcsak mentálhigiénés szempontból válik a javunkra, hanem a fizikai túlélés eszközévé is válhat a drasztikus társadalmi – gazdasági változások idején. Ennek egyik módszere álmaink, fantáziáink képeivel való munka, ami aztán a külvilágban is fontos átalakulásokat indíthat el.

 

A Mars trigonja a Bakban haladó Vénusszal támogatást adhat az ilyenfajta művészi tevékenységhez. (A módszerről már nagyon sok szó esett a korábbi cikkekkel, ld. Elnyelt  vitalitás, Párbeszéd álmainkkal 1, 2, 3, 4. Amulettek, talizmánok, sigillumok 1, 2 részei). Eközben azonban tanácsos elkerülni a teoretizálás, esztétizálás csapdáját, amelyre egyébként a Vénusz és az Ikrek Hold közötti 150 fokos fényszög, a Mérleg Szaturnusz, Bika Jupter hajlamosíthat. Ebben az esetben ugyanis csak látszatharmónia, pótcselekvések születhetnek, és mielőtt észbe kapnánk, spirituális játszóházunkat ízzé- porrá zúzzák az eklipsz robbanékony formációi.

 

 

 

 

Az állócsillagok hatása

 

A Hold együtt áll a Rigellel, az Orion csillagkép egyik csillagával, a Nap pedig a Kígyó csillagképhez tartozó hírhedt Sabikkal.

 

A Sabik: ( Nyilas 16 fok 51 ‘), Ptolemaios szerint Szaturnusz és Vénusz, Alvidas: Jupiter, Vénusz típusú csillag. Robson állócsillag határozója szerint sikeressé tesz gonosz dolgokban  és erkölcsi elhajlásokra késztet, emellett pocsékolásra, az energia eltékozlására hajlamosítja az egyébként sem kimondottan takarékos Nyilas Napot. Az ebből fakadó veszteségekre az eklipsz képlet más tényezői is figyelmeztetnek.

 

(A Nyilas Nap, Merkúr – Ikrek Hold pl. könnyen eltapsolja a Szűz Mars szorgalmasan összegyűjtött tartalékait, akár még a nélkülözés küszöbén is hajlamosak úgy tenni,mintha készleteik kimeríthetetlenek lennének, Mars pedig nem tud lépést tartani nagyvilági igényeikkel. A fedezet nélküli kölcsönkérés konkrét és átvitt értelemben is hitelképtelenné tesz.)

 

A Rigelt (Ikrek 15 fok 43’) Ptolemaios, Lily: Jupiter, Szaturnusz természetűnek, későbbi szerzők előnyösnek, Jupiter – Mars karakterűnek tartják, Alvidas szerint a Merkúr, Mars, Jupiter hatásai ötvöződnek benne. Hatása, a Reguluséra emlékeztet, de inkább szellemi téren nyilvánul meg.

 

Jótékonykodásra hajlamosít, tisztelet ébreszt, gazdagságot, elégedettséget, hírnevet, megbecsülést, találékonyságot, műszaki érzéket ad. Hatása még pozitívabb, ha felkelő jegy (a Budapestre felállított eklipszképlet Ascendense Ikrek 15 fok 21 perc), de a Holddal együttálva sok gondot okozhat, pl,  – testi és anyagi károk , nőrokon betegsége, stb. Mundánképlet esetén a Hold arra utal, hogy a problémák széles tömegeket érintenek.

 

 

 

 

 

 

Az Uránusz direktbe fordul

 

Az eddig retrográd mozgású Uránusz  az eklipsz napján direktbe fordul. Azok számára, akiknek képletében a Kos minőség hangsúlyos, akár nagy megkönnyebbülést is jelenthet, hogy  az eddig függőben maradt ügyek mozgásba lendülnek. Optimális esetben ami félresiklott, összekuszálódott, most egyensebe hozható, újabb lépéseket tehetnek  az önállóság, függetlenség felé vezető ösvényen.

 

 

 

Ezt azonban nem biztos, hogy elejétől kezdve így érezzük. A kitörés a szabadságba nagy megrázkódtatást is okozhat. A külső bolygók ugyanis az érzelmi vagy az anyagi biztonságot.fenyegető válsághelyzeteket idéznek elő, a személyes helyett a kollektív tapasztalatok energiatartományaival hoznak kapcsolatba. Azonban ami romboló vagy negatív a test, az érzelmek az intellektus jóléte szempontjából, lehet nagyon építő jellegű és teljességet hozó a magasabb rendű lélek számára.

 

Persze ez silány vigasz, különösen, hogy sokunk még mindig a mélyreható átalakulásokhoz kapcsolódó Plútó tranzitok hatása alatt áll. Ez a gyakorlatban olyan időszakot jelenthet, amikor a nagy gonddal épített struktúrák leomlása: pl. megszűnő munkahelyek, kapcsolatok és más, húsba vágó veszteségek révén ébredünk valódi önmagunk tudatára. A Kosban teljes sebességre kapcsoló Uránusz pedig hét mérföldes csizmákkal kezd száguldani az újabb Plútó- kvadrát felé (nyáron éri el, de már  atavaszi légkört is felforrósítja), ami arra utal:a korábbi sebek újra feltépődhetnek, meglévő sérüléseink mellé frisseket is szerezhetünk.

 

De már a direktbe fordulás poziciója sem a legmegnyugtatóbb. A Kos 0 fok egyike az ún. kritikus pontoknak. Ez ugyanaz a pozíció, mint a márciusi, az akkori viharos eseményeket felidézve lefogadhatjuk, hogy valami most is történni fog. A Fukushimát elárasztó szökőár és földrengés pl a március 11-én, két nappal az Uránusz jegyváltását megelőzően pusztított – a közeljövőben tehát akár hasonló természeti katasztrófákra, tömegszerencsétlenségekre, váratlan fegyveres összecsapásokra is sor kerülhet.

 

Személyes irányváltás

 

Személyes életünkben is bekövetkezhet valamilyen irányváltás. Az univerzum akár egészen sokkoló módon hívhatja fel a figyelmünket azokra az életterületekre, melyekre koncenrálunk kell, ha javítani szeretnénk sorsunkon. Tőlünk függ, vesszük- e az adást és teszünk- e valamit a gyakorlati megvalósítás érdekében A struccpolitika már végképp nem használ, ahogy az sem, ha passzív, kiváró álláspontra próbálunk helyezkedni. Akár felkészültünk rá akár nem, ez a bolygó olyan területekre penderíthet bennünket, amelyeken még nem mozgunk elég gyakorlottan. Ha konokul ragaszkodunk a jól bevált, de fejlődésünket többé már nem szolgáló irányokhoz, sorsunk dupla vagy semmi helyzetekbe bonyolíthat. Ilyenkor az irányváltás már nem a sok lehetőség egyikeként jön szóba, hanem élet halál kérdése.

 

(Persze ez nem azt jelenti, hogy az uránikus energiáktól hajtva fejjel kéne mennünk a falnak. A Merkúrral harmonikus fényszöget, trigont képező Uránusz ugyan hajlamos lehet először lőni és az után kérdezni, de a december 14-ig még retrográd Merkúrnak az az előnye is meglehet, hogy madártávlatba kerülve az események forgatagától egy pillanat alatt átlássa a hekyzetet. Ez a lentebb tárgyalandó, Jupiter – Szaturnusz szembenállás hatására felmerülő feladatok szempontjából is fontos.)

A konstelláció arra kényszeríthet, hogy megfogalmazzuk, honnan jövünk, merre tartunk, végül pedig mit szeretnénk elérni. Akárcsak a Jupiter – Szaturnusz oppozició esetén talán azt is fel kell felismernünk, hogy eddigi magatartásunkkal éppenséggel elszabotáltuk  legnagyobb vágyaink teljesülését, így megvalósulásuk érdekében változtatunk kell viselkedésünkön. Bár fontos és szükséges tanulni a múltból, nem biztos, hogy valamennyi korábbi koncepciót át kell menteni a jövőbe. Ha felismerjük, hogy eddig rossz irányba haladtunk, most elég bölcseknek és rugalmasaknak kell lennünk az irányváltáshoz, akár 180 fokos fordulatról, akár néhány centi korrigálásáról van szó.A rugalmasság uránuszi ajándéka ebben az esteben azt jelentheti,hogy új módokon kell megközelitenünk a problémát , új válaszokat kell adnunk a régi szituációkra. Esetleg több lelkesedésre, bátorágságra, kockázatvállalásra van szükség, de az is lehet, tudásunk hiányosságait kel pótolnunk. Az új megközelítésmódok új megoldásokhoz vezetnek.

 

Jupiter – Szaturnusz szembenállás

 

Bár nem képez fényszöget az eklipsz főszereplőivel, a Jupiter és a Szaturnusz szembenállás fontos része a képletnek, hiszen megintcsak nagy horderejű, hosszú távú változásokat jelező formációról van szó. (Ld. a korábbi évek oppozícióit részletesen bemutató Jupiter – Szaturnusz szembenállás c. cikket)

A két kozmikus törvényalkotó három pontos szembenállást képezett az elmúlt két évben (2010. május 23, 2010. augusztus 16, 2011. március 28)  A 2010 nyári szembenállásuk a nagy kardinális kereszt részét képezte, a hatást a Plútó- Uránusz kvadrát tette drámaivá. Most szerencsére tisztes távolban vannak tőlük, a feszültséget pedig a mindkét bolygóval jó kapcsolatot ápoló Neptun jelenléte is oldja, de azért kozmikus leckében sem lesz hiány.

 

Jóllehet a 2011 december és 2012 január között ható oppozíció nem szembenálló jegyek között jön létre, és egész pontossá sem válik, jelentős bolygókapcsolatról van szó. Legközelebb, 1.58 fok orbistávolságra  2012 január 8 – 9-én kerülnek egymáshoz, 2011 november közepétől 2012 februárjáig 7- 8 foknyira közelitik csak meg egymást

 

Jupiter és Szaturnusz ősi ellentétpárok az asztrológiában. Míg a Jupiter a segítő, javító, kibontakoztató erőkkel, szétáradással analóg, a Szaturnusz koncentrálja az erőket, korlátokat, határokat szab próbára teszi képességeinket. Mindkét bolygó kapcsolatba hozható a törvényalkotással, tanítással is, de ahol  a Jupiter a jog és a törvény szelleme, ott a Szaturnusz a  törvény betűje. Jupiter az engedékeny, jutalmazó, Szaturnusz pedig a fenyítő tanító.

 

Bár legtöbbünk az energiaáramlás jupiteri formáját tartja kellemesnek, a szaturnuszi fegyelem, szerkezetek, formák, törvények hiánya működésképtelenné teszi a rendszert, akár egyéni életünkről akár nagy társadalmi struktúrákról van szó.

 

A két bolygó kapcsolata a nagyvilág eseményeire is fontos hatást gyakorol. Szembenállásuk az ún. generációs fényszögek egyike: világszerte hatalmas politikai, társadalmi változásokat jelez vagy  akár új társadalmi rend kialakulását is. Az ellentétek szélesebb körben éppen úgy hatnak, mint személyes szinten: pl. valamilyen politikai, gazdasági rendszer képviselői és ellenzéke, főnökök és beosztottak, társadalmi osztályok

 

Belső ellentétek

 

Az ellentétes erők nem csak szűkebb – tágabb környezetünkben, hanem személyiségünkön belül is összecsaphatnak, pl. az ösztönös értékelés és a gyakorlati tapasztalat közötti ellentmondás formájában.  A fényszög további jellemző megnyilvánulása lehet pl.a kötelességek, felelősség ütközése az egyéni boldogság keresésével, és az önmegvalósítási igényekkel, a félelem, kishitűség pedig még a legszebb álmokat is derékba törheti. Máskor azért kell lemondanunk valamiről, hogy új fejlődéseknek nyissunk lehetőséget, ismét máskor pedig két, egymással ellentétes törvény követelményei szakítanak ketté bennünket (pl. az, amit a Szaturnusz jelképezte társadalmi normák diktálnak és az, amit a Jupiter jelképezte egyéni morális érzékünk tart helyesnek)
Kötődésigényünk és egyéni szabadságvágyunk szintén összeütközésbe kerülhetnek, ha pedig túlléptük hitelkeretünket (Jupiter) anyagi nehézségeink (Szaturnusz) támadhatnak. (A két bolygó szembenállása egyébként is az egyszer hopp – máskor kopp pénzügyi viszonyok konstellációja.) Egyik pillanatban a praktikus szempontokra fittyet hányó, fegyelmezetlen, kritikátlan optimizmus hullámhegyein szárnyalunk, majd a boldogság reményét és az élet értelmét elvető vak pesszimizmus hullámvölgyébe zuhanunk. Lehetnek aztán olyan, korábban nagyon értékesnek tartott terveink is, melyek meghiúsulása nagy fájdalmat okoz, a későbbiekben viszont annál jobban örülünk, hogy semmi sem lett a dologból.

 

A feszült Jupiter – Szaturnusz kapcsolatok egyik legsötétebb élménye azonban valószínűleg az, amikor rájövünk, hogy tekintet nélkül arra, hogy mik voltak életünk legnagyobb álmai, az utolsó pillanatig olyasmit tettünk, amivel meghiúsitottuk ezek valóra váltását. Ez a motivum már az Uránusz hatásainak bemutatásánál is felbukkant, így gyaníthatóan fontos része az eklipsz hatására felmerült kérdéseknek..

 

Veszélyek mellett esély

 

Bármiről legyen szó is azonban, a szaturnuszi hatásoknak ezúttal sem az a céljuk, hogy „öncélú” kétségbeesésbe teszítsanak. Persze kár tagadni, hogy az eklipsz és a két bolygóóriás szembenállása hatalmas pusztítást is véghez vihet életünkben. Hatásukra megszakadhatnak legfontosabb emberi kapcsolataink, hatalmas anyagi veszteségek érhetnek, összetörhetnek legszebb álmaink, a sok szörnyűség pedig elapaszthatja hitünket. Ennek ellenére a Neptun hatásokkal lágyított szembenállásból akkor hozhatjuk ki  a legtöbbet, ha feltesszük magunknak a kérdést: vajon mégis mi ennek az értelme, miért pont én élem át ezeket az élményeket?

 

Ez a holdfogyatkozás nagyszerű alkalom lehet tehát arra, hogy átgondoljuk, milyen alapokról, hogyan, mi módon kivánjuk újraépíteni életünket. Mi az, ami korábban működött, de mára elavulttá vált? Melyek életem megmenthető darabjai és mi az, amit el kell engednem? Most mire lenne szükségem és mit szeretnék elérni a jövőben? Mi módon araszolgathatnék a leghatékonyabban ezek felé a célok felé? December 14-én, amikor  a Merkúr direktbe fordul, a gyakorlatban is kipróbálhatjuk ötleteinket, az életképeseket pedig megvalósítjuk.

 

Eközben azt sem árt szem előtt tartani, hogy ami valóban a miénk, ténylegesen hozzánk tartozik azt a legnagyobb kataklizmából is sikerül átmenteni..Persze elképzelhető, keményen meg kell harcolni érte, eközben pedig talán az életünk is veszélybe kerül, sok más, nagyon – nagyon fontos dolgot is fel kell áldoznunk, de a romokon  végül mégis újrakezdhetjük az építkezést. (A Szaturnusz uralma alatt álló Bak Vénusz – az értékek egyik jelölője az asztrológiában – trigonja a Szűz Marssal szintén a tartós, mindenkori értékek mentésére bátorít. A föld elem természetéből adódóan erőfeszítéseinknek a gyakorlatban is tükröződniük kell, a szaturnikus elem pedig garantálja, hogy nem holmi frivol szabadidős foglalatosságról lesz szó).

 

 

 

Az ellentétek kiegyensúlyozása

 

 

Mivel a Jupiter és a Szaturnusz olyan ellentétpár, amelyek együtt alkotják a lelki élmény egységét, az emberi természet egy alapvető oldalát, megnyerhetetlen küzdelembe bonyolódunk, ha megkíséreljük a számunkra kellemesebb oldalra billenteni a mérleget. Sokkal jobban járunk, ha mindkét fél legjobb tulajdonságaira összpontosítva igyekszünk egyensúlyt teremteni a végletek között. (Az ellentétek összehangolása egyébként az erőteljes telihold által felszínre hozott többi probléma megoldásának is részét képezi)

A Jupiter nagy léptékekben gondolkodik, szintetizál, rálát a folyamatok egészére. Nagy ígéreteket tesz, nagy víziói vannak, ha azonban hiányzik a szaturnuszi energia megvalósíthatóságot számon kérő realizmusa, ezek csak álmok maradnak. A kozmikus munkafelügyelő egyébként sem éri be félmegoldásokkal, Csak azt engedi tovább jutni, ami elég erős, kiforrott ahhoz, hogy betöltse eredeti szerepét, és csak a teljesen kész elemet engedi beépülni struktúráiba.

 

Világmegváltó álmainkból tehát válasszuk ki a legfontosabbat, valóra váltása során maradjunk hűek elveinkhez, filozófiánkhoz, és a Szaturnusz a legkészségesebb segítőtársunk lesz, hogy egy megbízható struktúrát nyújtson tervünk megvalósításához. .

 

Ha nem próbálunk többé elmenekülni a Szaturnusz által megkövetelt valódi erőfeszítések és Jupiter/ Neptun ösztönös megérzéseinek megtapasztalása és beigazolása elől, ha hitünket (Jupiter) a gyakorlatban is alkalmazzuk (Szaturnusz), végül megélhetjük mindazt, amit valóban életünk céljaként érzékelünk.

 

A külső bűnbakok keresése helyett nem árt visszavonni Szaturnusz – projekcióinkat..Ilyenkor rádöbbenhetünk pl., hogy sikereinket mindeddig kényelmünk, passzivitásunk, bűntudatunk és félelmeink akadályozták,, amelyek belső Szaturnusz  árnyékos megnyilvánulási formáinak részét képezik.

 

 

Legfontosabb feladataink

 

Az elmondottak fényében talán jobban ráérezhetünk az eklipsz – körvonalazta feladatokra.

 

 

Siessünk lassan!

 

– A sokféle ellentét közül talán az azonnali reakciók szükségessége és a folyamatok időigényessége  közöttit a legnehezebb feloldani. Hiszen olyan helyzetek merülhetnek fel, amelyekben valóban nem vesztegethetjük az időt, ugyanakkor a türelmetlenség, kapkodás rengeteg problémát okozhat. Még a legnagyobb nyomás alatt sem árt szem előtt tartanunk, hogy  a megvalósító erőt képviselő, föld jegyű Mars már az Ikrek /Nyilas csapongásával sem képes lépést tartani, az uránuszi kvantumugrásokról nem is beszélve.

 

Ne feledjük: az eklipszek különös dolgokat művelhetnek időérzékünkkel, és egy időre kifordulhatunk magunkból. Mindaddig, amíg a Merkúr retrográd mozgást végez, lehetőleg halasszuk el a fontos döntéseket. Egyelőre még nagy a zűrzavar, a jövő irányvonalai csak később bontakoznak ki Az azonnali reagálás helyett várjuk ki a további fejleményeket. Mindenekelőtt a december 14-ét, amikor is a Merkúr direktbe fordul. (Elképzelhető, hogy addig ún. „objektív okok” is hátráltathatnak terveink valóra váltásában.)

 

 

Év végi mérleg

 

A változások sürgetése helyett hasznosabb felülvizsgálni elgondolásainkat. A múlt hibáiból és kudarcaiból sokat tanulhatunk, ha visszamegyünk az időben, beazonositjuk a mögöttük levő általános mintát. Ha felismerjük az eddig figyelmen kívül hagyott mozzanatokat, szemléletünk világos és egyértelmű lesz.

Még az érzelmileg fontos helyzetek értékelésében is segít, ha tartunk egy kis távolságot, hogy minél objektivebb képet alakítsunk ki. Dobjuk hát sutba előítéleteinket, vágyálmainkat, inkább célszerűségi szempontok szerint vesézzük a témát. Előnyös- e vagy sem számunkra egy döntés? Vizsgáljuk meg pontról – pontra a korábbi koncepciókat és eljárásokat: helyesek – e vagy helytelenek. Az új felismerések birtokában jelentősen kijavíthatjuk vagy akár meg is újíthatjuk korábbi stratégiáinkat.

 

További viszontagságok

A Mars és a Plútó mozgása viharos eseményeket válthat ki a közeljövében. Bár most még jótékony hatású allócsillagokkal állnak együtt, a két kozmikus nehézfiú  nagyon feszült kapcsolódások felé halad. A Mars december 17 hétvégéjén éri el a katasztrófákkal, tömegszerencsétlenségekkel társított Mizar állócsillagot, a Pluto pedig a szintén félelmetes hírű Facies felé masírozik, amit január utolsó hetében ér el, amikor a  Mars retrográdba fordul. . (A régi idők asztrológusai vaksággal, erőszakos halállal, betegséggel, balesetekkel , törött végtagokkal hozzák kapcsolatba, megfigyeléseik szerint. hadvezérek, magas rangú katonatisztek képletében gyakori. Bár hadiszerencsét ad, rideggé, kötődésképtelenné, perfekcionistává tesz.)  Ez arra utalhat, hogy ha a fentebbi hatások ellenére mégis sikerült valami úton – módon szőnyeg alá söpörni problémáinkat, azok elmérgesedve követelik a megoldást.

 

December 24-én a direktbe forduló Jupiter talán okkal reméljuk, hogy a Karácsony valóban a szeretet ünnepe lesz, de a Szilveszter már nem alakul bonyodalommentesen. December 31-én ugyanis a Merkúr áthalad a jelenlegi eklipsz egyik pontján, a Nyilas 18 fokon.  (A bolygóátvonulások eklipsz – pontokra kifejtett hatásáról ld. Az Eklipszek titkos utóélete c. cikk) Bár köztudott, hogy nem erős hatású bolygó, az eklipsz uraként most nagyon fontos. Ha eddig még voltak is kételyeink, most felismerhetjük: legfőbb ideje átültetni a gyakorlatba igazságainkat. A kommunikáció és az  igazságérzet fontos szerepet játszik az év utolsó napján..

Mivel ezzel egy időben a Mars egy fok híján egzakt kvadrátot képez az eklipsz ponttal, eggyel több okunk van rá, hogy válogassuk meg szavainkat, gondosan mérlegeljük tetteinket, nehogy felesleges feszültséget keltsünk. A jó hír, hogy a csetepaté kellős közepén arra is ösztönzést kaphatunk, hogy ötleteinket átültessük a gyakorlatba. A zseniális sziporkák inspirálta hatékony cselekvés céljaink felé röpít.

 

 

 

 

Kiss Kati

 

www.astroconsult.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó cikkek

 

 

Az eklipszek „titkos utóelete” :

Mennyire jelezhetők előre a Breivik ámokfutásához, Fukushimához hasonló tragédiák?.

 

A káosz mintázatai:  November 25 újabb részleges napfogyatkozás

http://astroconsult.ingyenblog.hu/a-kaosz-mintazatai-ujabb-reszleges-napfogyatkozas.blog

 

 2011 július  1 újabb részleges napfogyatkozás

http://astroconsult.ingyenblog.hu/2011-julius-1-ujabb-reszleges-napfogyatkozas.blog

 

2011. június 15: teljes holdfogyatkozás

http://astroconsult.ingyenblog.hu/teljes-holdfogyatkozas.blog

 

 

2011. JÚNIUS 1 : RÉSZLEGES NAPFOGYATKOZÁS:

 

ZŰRZAVAROS HELYZETEK, VÁRATLAN VÁLTOZÁSOK

 

http://astroconsult.ingyenblog.hu/2011-junius-1-reszleges-napfogyatkozas.blog

 

 

A HOSSZÚ MENETELÉS IDŐSZAKA:  A Mars áthaladása a Szüzön

http://astroconsult.ingyenblog.hu/a-hosszu-meneteles-idoszaka.blog

 

 

Egészség és betegség a Szűz Mars – tranzit tükrében

 

http://astroconsult.ingyenblog.hu/101.blog

 

 

T KVADRÁTBÓL NAGY KERESZT – ÚJRA ÜZEMEL A NAGYÁGYÚ

A PLÚTÓ – SZATURNUSZ – URÁNUSZ ROBBANÉKONY FORMÁCIÓI

http://astroconsult.ingyenblog.hu/t-kvadratbol-nagy-kereszt.blog

 

2010 tavasz – nyár: Szaturnusz, Uránusz, Jupiter – hatások

http://astroconsult.ingyenblog.hu/2010-tavasz-nyar-szaturnusz-uranusz-jupiter.blog

 

 

Belső képekkel, álmokkal való munka

 

 

PÁRBESZÉD ÁLMAINKKAL 1.

http://astroconsult.ingyenblog.hu/parbeszed-almainkkal.blog

 

Párbeszéd álmainkkal 2

Az álomszimbólum kiszótárazása

http://astroconsult.ingyenblog.hu/az-alomszimbolum-kiszotarazasa.blog

Munka az álomszimbólumokkal

 

Párbeszéd álmainkkal 3

 

http://astroconsult.ingyenblog.hu/munka-az-alomszimbolumokkal.blog

Párbeszéd álmainkkal 4.

Egy saját történet: Száll a kéz, mint a felhő

http://astroconsult.ingyenblog.hu/szall-a-kez-mint-a-felho-%E2%80%93-a-zold-sarkany-mandalaja.blog

 

Az elnyelt vitalitás és visszaszerzése

http://astroconsult.ingyenblog.hu/az-elnyelt-vitalitas-visszaszerzese.blog

 

Amulettek, talizmánok, sigillumok

  1. rész. A sigillumok

http://astroconsult.ingyenblog.hu/amulettek-talizmanok-sigillumok.blog

 

AMULETTEK, TALIZMÁNOK, SIGILLUMOK 2

http://astroconsult.ingyenblog.hu/amulettek-talizmanok-sigillumok-2.blog

 

 

 

a