Újabb robbanékony találkozás

 

 

 

 

2013 Május 20-án újra egzakttá vált a Plútó – Uránusz kvadrát.

 

 

Mint már e bejegyzésekben és más, asztro – aktualitásokat taglaló blogokon is sokszor szó volt róla, a kozmosz két fenegyereke közötti feszült kapcsolatok, – tehát együttállás, kvadrát, szembenállás nem csak pszichénkben, hanem a külvilágban, szűkebb -és tágabb környezetünkben is hatalmas felfordulást okozhatnak. Mindkettő váratlan, sokkoló, irracionális princípium, derült égből villámcsapás – szerű hatások, radikális… és  igen tartós változások fémjelzik útjukat.

 

 

A külső bolygók közötti kapcsolatok általában 9 hónapon – egy éven belül felbomlanak, ez a formáció azonban, több – kevesebb megszakítással három éven keresztül, 2015-ig érezteti majd hatását. 2012 és 2015 között hét alkalommal kerül sor robbanékony találkozójukra (Jún.24.2012, Szept.19.2012, Máj.20.2013, Nov.01.2013, Ápr.21.2014, Dec.15.2014, és Márc.16.2015. ), érdemes felfrissíteni néhány ezzel kapcsolatos tudnivalót.

 

 

 

A nagy óramű piciny fogaskereke…

 

 

Persze ezúttal is érvényes az az általános igazság, hogy ami személyes sorsunkban, társadalmi környezetünkben sorsfordító változások elindítója, asztrológiai szempontból csak egyike a bolygók különféle kapcsolódási ciklusainak.

 

 

Az Uránusz és a Plútó találkozásai ciklusai nagyjából 140 évig tartanak.

 

 

Plútó – Uránusz együttállás

 

 

A jelenlegit a hatvanas évek közepén a Plútó – Uránusz együttállása indította el: Okt.09 1965, Ápr.04 1966, Jún.30 1966. Köztudott, hogy ennek az időszaknak az eseményei hosszú távon is nagy átalakító erővel bírtak.

 

Bár a találkozások csak bizonyos időközönként pontosulnak be, egy- egy Plútó – Uránusz fényszöggel általában 3 éven keresztül számolni kell, (a jelenlegi kvadrát befolyását hónapok óta érezzük akkor is, ha csak bizonyos időközönként beszélhetünk  pontos fényszögről), az utóhatások pedig kb 15 éven át érezhetők.  A fontos események nem is mindig a fényszögek egzakttá válásakor következnek be – vagy nem csak akkor. Visszatekintve pl.a hatvanas évek közepének Uránusz – Plútó együttállására felismerhetjük, hogy még az utolsó, 1966 nyarán létrejött konjunkciót követő évek alatt is sokminden történt – gondoljunk csak 1968 eseményeire.

(A legutóbbi Uránusz -Plúto kvadrát időpontja: 1932-1934. )

 

 

Pluto – Uránusz szextil . (60°) 1995 – 1997

Pluto – Uránusz kvadrát: a jelenlegiek, 2012 – 2015 között

Pluto – Uránusz trigon: (120°): 2026-2028.

Pluto – Uránusz (180°): 2046-2048.

Pluto – Uránusz trigon (120°): 2063-2065

Pluto – Uránusz kvadrát (90°): 2073-2074.

Pluto – Uránusz szextil (60°): 2083-2084.

Pluto – Uránusz együttállás (0°): 2104.

 

 

Személyes szinten

 

 

Mint már sok helyen szó esett róla, a Nagy Tisztító jelzővel illetett Plútó (részleteket ld: A Plútó archetípusa, http://astroconsult.ingyenblog.hu/a-pluto-archetipusa.blog) nem valami kíméletes. Javára írható, hogy nem csak kirobbantja, hanem meg is oldja a válságokat. Eközben azonban nem válogat eszközeiben és a végeredmény sem mindig a szánk íze szerint való. Egy- egy, a mostanihoz hasonló feszült tranzitja során felszínre hozza mindazokat az érzelmeket, emóciókat, igazságokat, melyekről a legszívesebben tudomást se vennénk. Ez a folyamat igen kínos, kellemetlen sőt fájdalmas is lehet és brutális őszinteséget követel. Ha másnak nem is, legalább önmagunknak be kell vallanunk pl. hogy mi az, ami már nem szolgálja a javunkat, és mivel a Plútó cseppet sem támogatja az elméleti megoldásokat, a gyakorlatban is el kell engednünk. Esete válogatja, hogy önként válunk-e meg tőle vagy semmit se tehetünk megtartásáért, biztonságérzetünk azonban  törvényszerűen megsínyli, hiszen ez éppenséggel személyekhez, szokásokhoz, magatartásformákhoz, tárgyakhoz, hiedelmekhez való kötődéseinkből épült fel az évek során.

 

Az Uránusz többek között a váratlan, radikális változásokat, villámcsapásszerű felismeréseket, képviseli. Hatására autonómiára és függetlenségre törekszünk, az általa érintett életterületen lázadó a viselkedésünk, nem alkalmazkodunk és erős kényszert érzünk arra, hogy a saját utunkat járjuk és új dolgokat próbáljunk ki) A 2010 óta neki otthont adó Kos jegye felfokozza ezeket a hatásokat, hiszen mindkét elv újító szellemű, lobbanékony, nagy szabadság igényű, lázadó, nonkomformista – eme tulajdonságok pedig a Bakban a Szaturnusz uralma alatt álló Plútóéval kombinálódva robbanás veszélyes elegyet alkothatnak.

 

Az Uránusz a Kosból ugyanis váratlan ötletekkel, villámcsapásszerű felismerésekkel bombáz, újabb meg újabb nézőpontok figyelembe vételére ösztönöz, arra, hogy álljunk ki igazunk, saját és mások függetlensége mellett, megnöveli autonómiaigényünket, önkifejezésre való vágyunkat A Bak Plútó hatására azonban kénytelenek vagyunk alkalmazkodni is környezetünkhöz, esetleg több életteret, nagyobb önállóságot kell kiharcolnunk magunknak, vagy kemény és folyamatos konfrontációk nélkül nem is álmodhatunk arról, hogy megtarthatjuk korábbi autonóm, kreatív életstílusunkat. Az ehhez, vagy egyáltalán, a felszínen maradáshoz szükséges anyagi feltételek megteremtése is eredményezhet hétköznapi élethalálharcot. Új, az eddigieknél hatékonyabb technikákat kell kifejleszteni az akadályok leküzdésére, külső források keresése helyett meg kell tanulnunk belső tartalékainkból meríteni, valamilyen, a túlélésünket, gyógyulásunkat szolgáló tanulási folyamat részeseivé válunk.

 

 

Esetenként nem árt a plútói óvatosság, hiszen ha az uránuszi hatások még az új struktúrák kialakítása előtt szétzúzzák művünket, nem csupán álmaink, hanem akár egész személyiségünk is hajótörést szenvedhet a pokoli végletek libikókájában. Más esetekben azonban a bebiztosítási, kontrollálási kényszer személyiségünk legértékesebb törekvéseit fojthatja el. Kreativitásunk, önérvényesítési törekvéseink elnyomásába pedig akár komolyan meg is betegedhetünk: sok depressziós, súlyosabb esetben rákos kórképnek is ilyen előzményei vannak.. Az új lehetőségek vagy a hirtelen felmerülő akadályok szerencsés esetben arra ösztönöznek, hogy a Bak princípium révén a gyakorlatban is működő rendszerbe foglaljuk az új eszméket, keményen megdolgozzunk annak érdekében, hogy lehetőségeink valóra váljanak.

 

Persze nem mindig derül ki egyértelműen, hogy minek kell lerombolódnia és melyek azok az értékek, melyeket a legviszontagságosabb körülmények között is meg kell menteni – és nem is mindig rajtunk múlik. Az Uránusz és a Plútó külső bolygók, így sokszor a legcsekélyebb befolyásunk sincs az általuk jelzett eseményekre, hanem azok egyszerűen megesnek velünk. Az ilyen asztrológiai helyzetek közös jellemzője, hogy az ember bármennyire fel is legyen készülve rájuk elvileg, a gyakorlatban legtöbbször készületlenül érik a változások.

 

Társadalmi szinten

 

A Plútó és Uránusz diszharmonikus kapcsolatai (ld. T kvadrátból nagy kereszt c. cikk) más bolygóhatásokkal kombinálódva szokatlan, nehezen magyarázható szélsőséges időjárási viszonyokat, politikai- és társadalmi szélsőségeket,  a gazdasági folyamatok átalakulását, technológiai váltásokat,  katasztrófákat, baleseteket jelezhetnek. Most, az Ikrek princípium hatása miatt ( A Nap május 20-án lépett ebbe a jegybe, a Merkúr, Vénusz pedig már ott tartózkodik) utóbbiak utazásokkal és az ezekre jellemző közlekedési  eszközökkel is kapcsolatban állhatnak. A különféle bűncselekmények száma is megemelkedhet: pl. egyénileg vagy szervezett formájú terrorakciók, különös kegyetlenséggel, pszichopaták által elkövetett gyilkosságok – ahogy az elmúlt években (pl. 2011 nyarán vagy akár a közelmúltban is tapasztalhattuk) , a közhangulatot intolerancia, fanatizmus, a különféle szélsőségek térhódítása jellemzi.A 2010 óta eltelt évek közvetlen környezetünket és a nagyvilágot is érintő sokkoló gazdasági, társadalmi változásaival már számos korábbi bejegyzés foglalkozott.

 

 Mindennapi adrenalinunk

Bármennyire nehéz is elfogadnunk, ezekhez a sokszor derült égből villámcsapásként bekövetkező atrocitásokkal még jó ideig együtt kell élnünk, ha megszokni nem is lehet őket. A Plútó – Uránusz kvadrát még minimum  két éven át akár naponta egekig korbácsolhatja adrenalinszintünket, a következő évek pedig a poszt- traumatikus sokkok és utórengések jegyében fognak telni. Más szavakkal, nyugalomra nem számíthatunk egyhamar.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy szemet hunyva a gaztettek fölött hagyjuk, hogy kifosszanak, tönkretegyenek, ellehetetlenítsenek bennünket vagy bárkit is környezetünkből, kiszorítsanak életterünkből, elpusztítsák értékeinket, igazságtalan önkény áldozataivá váljunk. Épp ellenkezőleg, ha eddig el is kerültük a témát, el kell sajátítanunk azokat a fizikai és mentális szintű önvédelmi technikákat, melyek révén vagy elháríthatjuk a támadást vagy pedig időben elmenekülhetünk előle. Persze szó sincs arról, hogy nekünk is úton – útfélen kötözködnünk kellene: a harcművészeti iskolák többsége pl. kifejezett kudarcnak tekinti, amikor fizikai szinten is sor kerül a verekedésre. A hatékony önvédelem energetikai szinten kezdődik, intellektuális síkon pedig azzal, hogy megszabadulunk naivitásunktól, növeljük testi – lelki immunitásunkat. A hallgatás, kitérés, rejtőzködés, taktikus (és feltűnést kerülő) kiútkeresés stratégiái sem feltétlenül gyávaságra utalnak, hanem az erőviszonyok, a lehetőségek és a korlátok bölcs felismeréséről árulkodnak.

 

 De nem könnyű eldönteni, mikor melyik módszer szolgálja inkább a javunkat A megkövült struktúrákat felrobbantó Uránusz gondoskodik arról, hogy a  kollektív gondra ne legyenek egységes válaszok: a megoldást legtöbbször egyéni szinten kell megtalálnunk. A princípium egyébként is intuitív természetét most a Kos hatásai is felfokozzák, így már csírájukban képes felismerni a tendenciákat és ösztönösen összeállítja a megfelelő stratégiát.

 

Sajnos azonban impulzivitásában gyakran túlreagál, túlságosan korán elpufogtatja munícióját s a gyakorlati érzék sem a legerősebb oldala. Kompromisszumkészségének a hiányát a Bak Plútó kvadrát hatása idején még a szokásosnál is inkább felrója a külvilág, az autoritás- személyek és intézmények. Mivel az így kapott leckék akár végzetesek is lehetnek, a saját érdekében is el kellene töprengenie azon, milyen esélyei vannak a sikerre, ha fejjel megy a falnak Máskor viszont kimondottan előny, hogy ez a pozíció nagyfokú öntörvényűséggel, “akaratossággal” ruház fel, így egyéni – és tömegszinten is nehezebben manipulálható, ott is ráérez a megoldásra, ahol mások kővé dermednek a félelemtől. . A saját vélemény, egyéni út hangoztatása azonban kiszámíthatatlan, hisztérikus reakciókba is torkollhat, amelyeknek úgy egyéni – mint kollektív szinten nagyon súlyos következményei lehetnek, amikor a Bak Plútó által jelképezett hideg fejű stratégiára, lassú, de mélyreható változásokra, kivárásra, beérlelésre lenne szükség.

 

Az aktuális és a későbbi konstellációk

 

A fentebbieken való töprengést nagyon aktuálissá teszi az Ikrek Merkúr, Bak Plútó és Skorpió Szaturnusz közötti Yod, azaz Isten ujja formáció. Ez újra felszínre hozza a téli napforduló sokkal jelentősebb, életünk alakulására hosszabb távú befolyást gyakorló Yod- alakzatának a témáit. (ld. cikk Téli napforduló: http://3astroconsult.ingyenblog.hu/teli-napfordulo-2012-december-21.blog) A Merkúr helyén akkor egy nagy bolygó, a Jupiter állt, így persze hatása is sokkal jelentősebb.

 

Mivel a Merkúr a kommunikáció bolygója, saját jegyében haladva pedig szokásos formánknál is közlékenyebbé tesz, arra is fel lehetünk készülve, hogy mondanivalónk váratlan, szokatlan fogadtatásra találhat. A meggondolatlan, elhamarkodott kijelentések épp akkora vihart kavarhatnak, mint a zseniális sziporkák.

 

Persze fejtörésre, a közös és az egyéni megoldások keresésére minden okunk megvan, hiszen a május 25-én esedékes penumbrális holdfogyatkozással lezáródó eklipsz sorozat (ld. Nehezen emészthető szendvics http://3astroconsult.ingyenblog.hu/nehezen-emesztheto-szendvics.blog -,  A nagy földindulás előtt:

http://3astroconsult.ingyenblog.hu/a-nagy-foldindulas-elott.blog ) egy hosszabb távú talajvesztésre is utalhat. A gazdasági, társadalmi, politikai instabilitás világviszonylatban több – kevesebb erőszakos eseményt vonhat maga után. Szeszélyes időjárás, az aktuális évszakhoz képest szokatlan meteorológiai jelenségek szintén valószínűek.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy minden nap mindnyájunk számára valami szörnyűséget tartogat majd. Sokan – talán épp a kezdeti megrázkódtatások hatására találnak majd igazán magukra, fedeznek fel új önmegvalósítási utakat, válnak sikeressé.

 

 

Mégis, legalábbis eleinte sokan közülünk talán úgy fogják érezni, mintha egy helyben bicikliznének,a levegőt markolásznák vagy, leggondosabb erőfeszítéseik ellenére újra meg újra zsákutcában kötnének ki. Az időszak egy másik jellemző életérzése lehet, hogy egy hatalmas pusztaságon hajtunk keresztül, érezzük ugyan, hogy jó irányban megyünk, csak az nem biztos, hogy kitart az üzemanyag. Ez ilyesfajta elszigeteltség már önmagában sem valami lélekmelengető, a nyomunkban sompolygó hiénák és másfajta dögevők azonban árnyalatnyi kétséget sem hagynak, mi vár ránk, ha lerobban a kocsi, elfogy az erőnk.

 

Remélhetőleg azonban az ilyesfajta legrosszabb forgatókönyveket mégiscsak sikerül elkerülni, hiszen a Szaturnusz – Neptun trigonja láthatatlan védőhálót von körénk abban az esetben, ha hallgatunk megérzéseinkre és tiszteletben tartjuk lelkünk ösztönös igazságait. Bár nemegészen ilyesfajta tapasztalatikra sóvárogtunk- a zsákutcákból is sokat lehet tanulni. Pl. azt, hogy mi az, ami nem működik, milyen utak járhatatlanok az esetünkben. S amennyiben ráérzünk majd fejlődésünk új irányaira, végre tovább is léphetünk.

 

Nehéz , sőt lehetetlen ilyenkor jó tanácsot adni. Mivel mindaz, amibe kapaszkodni szeretnénk, folyamatos mozgásban van, újra meg újra kicsúszik a kezünkből, aminek pedig el kellene tűnnie utunkból, tapodtat sem mozdul. Addig – addig kell próbálkoznunk tehát a továbblépés új technikáival, amíg egy végre működik. Ha egyensúlyunkat nem is tudjuk mindig megőrizni, igyekezzünk talpon maradni. Ha ez nem megy, négykézlábra is ereszkedhetünk, vagy akár le is ülhetünk. Ha pedig még ez is túlságosan megerőltető, feküdjünk le a mezőn és töltekezzünk a föld elem energiáiból. Egyszer csak, nagyjából a nyári napforduló környékén, vagy néhány héttel utána megkönnyebbülten tapasztaljuk majd, hogy sokkal barátságosabb terepen folytajuk utunkat, több segíségre számíthatunk, mint hittük volna.

 

A július 17-én egzakttá váló Rák Jupiter, Skorpió Szaturnusz, Halak Neptun közötti nagy trigon sokat enyhít az Uránusz – Plútó kvadrát hatásain. Ez az időszak alkalmas lehet arra, hogy lelkünkben titokzatos regenerációs- és gyógyulási folyamatok induljanak el. Hiszen, talán már azok sem áltatják magukat,e konstellációk tetszés szerint transzformálható megélési szintjeivel, akik még akár 2010-ben is mohón falták a hozzájuk kapcsolódó new ages maszlagot (bővebben ld. Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás http://astroconsult.ingyenblog.hu/vizontokori-ujjaszuletes-vagy-tomeges-elbutulas.blog , 2012 a világvége elmarad? http://astroconsult.ingyenblog.hu/„vilagvege”-2012.blog ) Mára már tisztában vagyunk vele, akár az első kézből, szerencsésebb esetben a közvetlen környezetünkből szerzett tapasztalatok révén is – hogy e bolygóformációk akár emberi mércével nagyon súlyos sorseseményeket is tartogathatnak: balesetet, természeti katasztrófát, súlyos bűncselekményeket, háborús eseményeket, a hatalom és az önkény visszaéléseit, hozzánk közelállók személyek halálát stb)- s ezeknek a csapásoknak a feldolgozása több éves, ha nem egy egész életre szóló feladat.

 A közelgő nagy víztrigon persze nem csak lelki sebeinket gyógyíthatja meg, hanem  külső események formájában is kozmikus amnesztiában részesíthet, váratlan megoldási lehetőséget kínálva a több éve kiúttalan élethelyzetekre is.

 

 

Amikor újabb kereszteket kell felvennünk

 

 

Sajnos azonban jelen helyzetben csak egy igen átmeneti pozitív hatásról beszélhetünk, amit mire megszoknánk, már el is tűnik, hogy átadja a helyet egy, a 2010 és 2011 nyári formációkhoz hasonlóan szintén kardinális jegyekben (tehát Rák, Kos, Bak, Mérleg között) kialakuló Nagy Keresztnek.

 

Ezzel a formációval a blog 2011 nyarán írt cikkei nagyon sokat foglalkoztak Ld. T kvadrátból Nagy Kereszt http://astroconsult.ingyenblog.hu/t-kvadratbol-nagy-kereszt.blog ). Annak az időszaknak az eseményei úgy személyes szinten mint világviszonylatban sok, és nem mindig kellemes változást hoztak. 2013 végén, 2014 első felében ezek az akkor még ” demo verzió” is nagyon drasztikus folyamatok felerősödhetnek. A formációkban részt vevő kardinális jegyek: Kos- (Uránusz), Bak (- Plútó, majd Vénusz ), Rák (- Jupiter) , Mérleg – (Mars) azonban egymással nehezen összeegyeztethető elveket képviselnek, így nekünk is nagy erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy megtaláljuk helyünket a világban. Ezekkel a témákkal később még több írás fog foglalkozni.

Mindeközben a 2013 december 7– től 2014 július 26-ig a Mérlegben, száműzetése jegyében toporgó Mars azt sugallja, nem sok befolyást gyakorolhatunk majd a szűkebb – tágabb környezetben zajló ügyekre,a Plútó- Uránusz kvadrát által jelzett váratlan események akár az utolsó pillanatban is keresztül húzzák elképzeléseinket. A. 2013 november 6 – 2014 március 5 között a többek között pénzügyekkel, érzelmi szférával, gazdasági kérdésekkel is kapcsolatban álló Vénusz a számára oly kietlen Bakban tartózkodik, ami valószínűleg sem személyes, sem kollektív szinten nem tesz majd jót ezeknek az életterületeknek. A sorozat utolsó, egyszersmind egzakt- tehát a legfontosabb nagy keresztje: 2014 április 21 – 24 között áll össze, a következő égitestek részvételével: Mars a Mérlegben, Plútó a Bakban, Jupiter a Rákban, Uránusz a Kosban, az említett jegyek 13 fokán.  E folyamatok  sorsdöntő drámaiságára egy, röviddel az esemény előtt, 2014. április 15-én bekövetkező teljes holdfogyatkozás is figyelmeztet. Az erőpróbáló, és gyaníthatóan ínséges időszakot saját tartalékainkra és erőforrásainkra támaszkodva kell majd átvészelni. Ennek lehetséges módjait, szövetségeseinket s a vészkijáratokat legkönnyebben idén nyáron, a nagy víztrigon idején találhatjuk meg: érdemes tehát tudatosan felkészülnünk.

 

 

 

 

Kiss Kati

 

 

www.astroconsult.hu

 

 

 

Sorsformáló találkozó


Nap, Szaturnusz a Skorpióban

Greenwichi idő szerint október 23-án éjjel 1: 14 perckor , magyar idő szerint 2 : 14- kor lép át a Nap a Mérlegből a Skorpió jegyébe. Mivel az asztrológiában ez a planéta az életerő, tudatosság, kreativitás, alkotószellem fő jelölője (bővebben ld Nap és kreativitás a női horoszkópban c cikk, link: http://astroconsult.ingyenblog.hu/nap-es-kreativitas-a-noi-horoszkopban.blog), jegyváltása, a többi bolygóval képezett fényszögei ráirányítják figyelmünket aktuális feladatainkra. Röviddel jegyváltását követően együttállásba kerül a Szaturnusszal – a fényszög október 25-én válik egzakttá. A két planéta legutóbbi, Skorpió jegybeli találkozására 1984 novemberében került sor.

 

Újabb vizsgahelyzet

 

Egy Nap-Szaturnusz tranzit mindannak a munkának, erőfeszítésnek a csúcspontját is jelentheti, amit céljaink érdekében kifejtettünk az előző évek folyamán. Más analógiák mellett ugyanis a Szaturnusz kitartó, következetes fáradozást jelképez, a Nap pedig mindazokat a dolgokat, amik a legtöbbet jelentik számunkra, amivel azonosítjuk magunkat. A horoszkópban elfoglalt jegy és házhelyzete – akárcsak a Szaturnuszé – sokmindent elárul életfeladatunkról, az általa jelölt tartalmak megélése, kiteljesítése tehát testi – lelki egészségünk egyik alapfeltétele. Minél keményebben dolgozunk tehát céljaink megvalósításán, minél nagyobb felelősséget vállalunk e tranzitok alatt, annál inkább megtérülnek erőfeszítéseink

E bolygókapcsolat egyszersmind nagy erőpróbát is jelent, hiszen jóllehet a Szaturnusz segít megvalósítani, fizikai formába önteni elképzeléseinket, először kemény próbatételek elé állít, melyek során be kell bizonyítanunk alkalmasságunkat. Ezeket az eredmények tehát nem pottyannak ölünkbe olyan könnyen, mint egy Jupiter – hatás esetén. A legtöbbször csak nagy- nagy önfegyelem révén, jelentős többlet – terhet és felelősséget vállalva juthatunk előre- s ez persze egészségi állapotunkra, életerőnkre is hatással lehet.

Bár ez az időszak természetesen azok számára a legnagyobb jelentőségű, akiknek Napjuk, Ascendensük vagy más személyi bolygójuk a Skorpióban  vagy a Bakban áll, a tudatosság jelölőjének és a karma urának a találkozója mindannyiunknak segíthet rálátni, milyen feladatok várnak ránk az elkövetkező két és fél év során. Az idősebbeknek azt is érdemes átgondolniuk, mimindent valósítottak meg abból, ami 1984 őszén fontos volt számukra, s ha akkori értékrendjük, céljaik megváltoztak, ez milyen irányban történt? Beteljesüléstéreznek a mostani úton vagy jobb lenne felvenniük a régi fonalat?


A Szaturnusz Skorpióba lépéséről már jelent meg egy részletesebb cikk, Szaturnusz a Skorpióban címmel (ld. http://astroconsult2.ingyenblog.hu/szaturnusz-a-skorpioban) , áthaladásának a közeljövő szempontjából lényeges állomásairól, az azt kísérő párhuzamos történésekről azonban még nem sok szó esett. Pedig az asztrológia, más ezoterikus irányzatokhoz hasonlóan a szinkronicitások tudománya is. Mint Ami a csillagokban áll (link: http://astroconsult.ingyenblog.hu/ami-a-csillagokban-all.blog), Asztrológia – babona vagy tudomány (http://astroconsult.ingyenblog.hu/asztrologia-babona-vagy-tudomany.blog című cikkeimben már volt róla szó, ezek az egymással oksági összefüggésben nem lévő, de egymással egy időben történő jelenségek rendkívül fontosak, hiszen nekik köszönhető pl. hogy az égitestek alakzataiból, a kártyavetés során összeálló képregényből földi eseményekre, mindennapi életünkre érvényes következtetéseket lehet levonni.

Október folyamán egy percig sem unatkozhattunk s bár a hónap végén járunk, még lehet részünk meglepetésekben. Az eddigi események kavalkádjában sem könnyű eligazodni, pedig érdemes volna, hiszen a most felmerült témák hosszú távon is jelzésértékűek.

Október 4-én, egy nappal azelőtt, hogy a Szaturnusz a Skorpióba lépett volna, az Ikrekben haladó Jupiter hátraarcot vágott, asztrológiai szakkifejezéssel hátráló mozgásba kezdett, ez így is marad 2013 január végéig. Ezzel egy időben a Vénusz is jegyet váltott, a nagyvilági Oroszlánból a takarékos Szűzbe lépett, október 8-án pedig a Mars is elhagyta a Skorpió jegyét és becsörtetett a tüzes Nyilasba. E váltások meglehetősen viharosra sikeredtek:

 

 

Kijózanító pofonok

 

Szűzbe lépésekor a Vénusz szembenállást képezett a Halak elején tartózkodó Neptunnal. A Vénusz többek között érzelmi életünk, társas kapcsolataink, pénzügyeink jelölője, a Neptunról még bőven lesz szó lenntebb. Kettőjük trükkös fényszög eönmagában is hajlamosít az érzelmi – anyagi veszteségekre – a hónap első felében azonban a Jupiterrel és az október 8-án Nyilasba lépő Marssal is nagyon feszült kapcsolatot képeztek. Ebben az időszakban talán a szokásosnál több kár ért bennünket: elvesztettük holmiinkat, megloptak vagy átvágtak, előnytelen szerződéseket kötöttünk, túlléptük kereteinket. Érzelmi életünk sem volt felhőtlen: ha a szó szoros értelmében vett hűtlenségről talán nem is volt mindig szó, szerelmünk vagy más közeli kapcsolataink csalódást okoztak, valamilyen módon kiábrándító tapasztalatok részeseivé váltunk, esetleg mi kényszerültünk kisebb – nagyobb csalafintaságokra .

 

Persze, mielőtt még tocsogni kezdenénk az önsajnálatban, a fentebbieket érdemes kiegészíteni néhány aprósággal. Ilyen élményeket elsősorban akkor szerezhettünk, ha túlságosan ragaszkodtunk rózsaszín szemüvegünkhöz, sutba dobtuk valóságérzékünket, elsiklottunk a részletek felett, nem hallgattunk megérzéseinkre, túlléptük korlátainkat, mindenáron a könnyebbik megoldást akartuk választani vagy valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt álltunk.

 

Mivel a Szűz, Ikrek, Nyilas és Halak változó, ún. labilis jegyek, a bennük levő bolygók közötti feszült fényszögekből arra lehet következtetni, hogy bármivel is gyűlt meg a bajunk a fentebbi témák közül, valószínűleg egy ismétlődő problémáról van szó. Mint már annyiszor, valószínű, hogy most is inkább saját helytelen hozzáállásunk semmint a bolygók “gonosz” játékának az áldozataivá váltunk.

 

Szaturnusz Neptun trigon – Megvalósult álmok

 

Miközben ugyanis mindeme rémségek történtek, a Szaturnusz újabb trigont képezett a Neptunnal (A kérlelhetetlen realista Szaturnusz először 2011 végén/idén, év elején került “beszélő viszonyba” Neptunusszal, a javíthatatlan álmodozóval, amikor még a Mérleg és a Vízöntő végén álltak. Ld. Mars a Szűzben, a hosszú menetelés időszaka c. cikket Link: http://astroconsult.ingyenblog.hu/a-hosszu-meneteles-idoszaka.blog)

 

Az akkor még csak eszmék, intellektuális felismerések formájában létező lehetőségeket mostanra elemi érzelmi igényként élhetjük meg ( a fényszög október 10- 11 én vált egzakttá és október 22 27 ig érezteti erőteljesen a hatását), amikor pedig, 2013 június 11-én, majd júliusának második felében újra összeáll, az akkor már Rákba érkezett Jupiter nagy trigonja teszi teljessé az összképet. Ha addig tehát sikeresen kiálltuk a szaturnuszi próbákat, a busás jutalomban is biztosak lehetünk. Víz elemben ez lelki – érzelmi természetű lesz, de személyi horoszkópokban a házhelyzet által jelzett életterület jelentéstartalmával is kiegészül. Egyeseknek tehát társra találnak, családot alapítanak, lesznek, akiknek anyagi, szakmai beteljesülést hoz, másoknak testi egészséget, ismét mások tanulmányokkal, utazásokkal, hosszabb távú tervekkel kapcsolatban számíthatnak örvendetes fejleményekre.

Remélhetőleg erről a fényszögről is szó esik még egy későbbi cikkben, most csak röviden foglalom össze hatásait.

 

A két bolygó harmonikus kapcsolata alkalmat ad arra, hogy olyan új vállalkozásokba kezdjünk, amikor összeköthetjük a praktikusat (Szaturnusz) az ideálissal (Neptunusz). A közelmúltban átélt veszteségek, károk tehát enyhíthetők, s ha egy új, reálisabb alapról kezdünk el építkezni, sokkal többet, értékesebbet nyerhetünk, mint amiről le kellett mondanunk. A határok feloldódnak, képlékenyebbekké, rugalmasabbakká válnak. Mindez önáltatáshoz is vezethet, egyszersmind alkalmat ad arra, hogy meggyökereztethessük álmainkat a valóság talaján. Mivel mindkét bolygó érzelmes víz jegyben van – érdemes odafigyelni, mitől válunk érzelmileg érintetté, érzelmi motivációinkra. A Szaturnusszal együtt álló Nap most természetesen a Neptunusszal is trigont képez, ami jó alkalom ezeknek az folyamtoknak a megfigyelésére, tudatosítására. Valamilyen spirituális gyakorlatot is elkezdhetünk, ha eddig még nem tettük, gondosan jegyezzük le álmainkat és tartsunk is ki szokásunk mellett. Ily módon akár egész életre szóló lelki útravalóval is gyarapodhatunk. (Kapcsolódó cikk: Párbeszéd álmainkkal, http://astroconsult.ingyenblog.hu/parbeszed-almainkkal.blog)

 

A kérlelhetetlen Skorpió valóságokat most feloldja a Neptun idealizmusa. Legnagyobb próbatételeink idején jeleket, sugallatokat kapunk álmainkon keresztül. Séta közben elröpül előttünk egy madár, egy különös formájú kőre bukkanunk és érezzük: jó úton haladunk, ki kell tartanunk legbensőbb igazságaink mellett. Így könnyedén viseljük el a legmostohább feltételeket is. Bár körülöttünk minden félelmetes, bizonytalan, a kontűrök és a határok elmosódnak, lépésről lépésre közelebb kerülünk céljainkhoz. Keményen dolgozunk (Szaturnusz) annak érdekében, hogy álmaink (Neptunusz) megvalósulhassanak.

 

Ennek érdekében azonban bizonyos áldozatokat is kell hoznunk. Meg kell például különböztetni, a régóta dédelgetett, de minden valóságalapot nélkülöző fantáziákat a nehezen megvalósítható, de reális lehetőségektől. Előbbieket fájó szívvel el kell engednünk, utóbbiakért pedig apait – anyait beleadva harcolnunk kell.

 

Nagyon valószínű, hogy fel kell számolnunk néhány beteg kapcsolatot, s csak a realitás próbája segít majd eldönteni, ideáljaink éltető eszmék vagy rögeszmék, légvárak csupán.. Sokak számára ez a fényszög nyújt fogódzót ahhoz, hogy kiszabaduljanak kémiai vagy lelki függőségeik csapdájából s egy “megváltottabb” analógiasíkon folytassák keresésüket. (A holisztikus világkép értelmében ugyanis a szenvedélybetegségek egyik lehetséges háttere a kudarcba fúlt keresés. A valódi spirituális élmények, lelki, érzelmi intimitás, élettelibb élet után sóvárgó lélek gyakran elfárad vagy rossz helyen kutat, s így köt ki a szintén neptuni, vénuszi analógialáncba tartozó kábítószerek, alkohol,nikotin, mérgező kapcsolatok mellett).

 

Annak felismerése, hogy adott esetben kifinomult megérzésekről, a jövőbeli eseményeket, környezetünk szándékait jelző vagy a fizikai realitásainkra másképp ható álmokról van -e szó vagy csupán olyan fantáziákról, melyek révén ideig – óráig biztonságos fedezékbe rejtőzhetünk a valós élet követelményei elől, szintén fejlett megkülönböztetőkészséget igényel. Az előttünk álló két és fél éves időszakban akár fizikai életben maradásunk is múlhat rajta.

A látszatra oly együttérző, szelíd Neptunusz ugyanis nagy trükkmester, különösen otthonában, a Halak jegyében. Akkor is képes eltompítani valóságérzékünket, veszélyérzetünket, amikor riasztócsengőinknek maximális hangerővel kellene szólniuk. Ebben az időszakban (különösen a Plútó – Uránusz kvadrát jóvoltából) gyakran akkor szakadnak a nyakunkba a legkellemetlenebb meglepetések, amikor úgy érezzük, nagyobb rendben már nem is mehetnének a dolgok. Egy , a szó szoros értelmében vett környezeti katasztrófa, megszűnő munkahely, valamilyen más anyagi vagy érzelmi veszteség, csalódás, aminek hatására egy világ omlik össze bennünk, sajnos mind – mind olyan forgatókönyvek, amelyek tökéletesen beleillenek a jelenlegi bolygóhatások karakterébe. A túlságosan nagy nyugalom sokszor nem más, mint vihar előtti csend, illetve az természeti katasztrófák előtti gyakori jelenség, amikor a madarak abbahagyják az éneklést, az állatok biztonságos fedezékbe bújnak. Bár paranoiára semmi szükség, a Skorpióban haladó Szaturnusz megköveteli, hogy a kényelmes ejtőzés helyett ilyenkor állítsuk élesre radarjainkat s csak olyan pozícióban lazítsunk, ahonnan egy pillanat alatt fedezékbe érhetünk, vagy azonnal hozzáférhetünk önvédelmi/ túlélési készleteinkhez.

 

Flúgos futam

 

Az október 8– tól Nyilasban száguldó Mars azonban nem éppen megfontoltságáról híres. Az akarat, önérvényesítés, életerő, teljesítmények princípiuma ebben a jegyben igazi idealista. Nagy eszmék hajtják, de jelen esetben, a Szűzben álló Vénusszal képezett feszült fényszöge hatására már jegyváltása idején konfrontálódniuk kellett a valósággal., csak akkor részesültek kedvező fogadtatásban, ha sikerült bizonyítani, hogy a hétköznapokban is megállják a helyüket. Az elmélet és gyakorlat közötti különbség a Mars Jupiterrel képezett szembenállása idején ( október 27-én válik egzakttá, de már most is érezteti a hatását és fogja november elején is) tovább feszegeti ezeket a határokat. Borotvaélen táncol, kísérti a sorsot – esetenként azért, mert nincs más lehetősége, dupla vagy semmi helyzetbe kényszerül, a puszta, fizikai élete múlik azon, hogy megnyeri-e a partit, máskor pedig egyszerűen nem fér a bőrébe, értelmetlen hitvitákba bonyolódik, keresztesháborút vív, alkatához illő ideológiáktól felfűtve saját és mások életét is romba döntheti.. A Kosban szikrázó Uránusz még káprázatosabbá teszi a tűzijátékot. A flúgos futam egyaránt eredményezhet nem mindennapi sportteljesítményeket, zseniális improvizációkat, régi problémák megoldását egy huszárvágással, de rossz ütemezést, irányvétést, nagy padlót fogásokat is. Utóbbiak, a Plútó – Uránusz kvadrát hatására akár végzetesek is lehetnek.

 

A Jupiter hátraarca

 

Mint fentebb már szó volt róla, az Ikrekben haladó Jupiter október 4-én megkezdte négy hónapig tartó, látszólagos hátrálását.

A Jupiter a gazdasági ügyek mellett a világnézeti, politikai, közéleti kérdések jelölője, a jog, igazságszolgáltatás princípiuma is. Retrográdba fordulása tehát e területekre is hatással lesz. egyéni szinten ez időszak adhat néhány lehetőséget életszemléletünk átalakítására. Persze nagy különbség van aközött, hogy elvtelen kompromisszumokat kötünk-e vagy csak hozzáigazítjuk életfilozófiánkat a pillanatnyi realitásokhoz.

A Jupiter idén június 11 óta tartózkodik az Ikrek jegyében. Az asztrológiai hagyomány szerint ez a pozíció egyáltalán nem előnyös a számára, “száműzetésben” van, azaz nem tudja alapjellegének megfelelően kifejteni hatását. Ennek ellenére nem is “kell” szükségszerűen rossz legyen. Optimális esetben ez a pozíció javítja kommunikációs készségünket, megnöveli tanulási kedvünket. Gyarapodhatunk műszaki eszközökben, új jártasságokra teszünk szert – pl. idegen nyelvet tanulunk, számítógépes tanfolyamra, mozgásfoglalkozásokra járunk. Utóbbiak (pl. taichi) révén akár orvosi beavatkozás nélkül is sokat javíthatunk testi állapotunkon, még fel is gyógyulhatunk betegségeinkből. Utazási lehetőségeink adódnak, új, hasznos és izgalmas ismeretségeket kötünk, gyorsabban, hatékonyabban intézzük napi ügyeinket.

 

A Jupiter retrográdba váltása hatására azonban mindenfajta információcserét lelassíthat. A késve érkező üzenetek, elhalasztott utazások, vizsgák, projektek, a banki tranzakciók során keletkező bonyodalmak, szerződésekkel, levelezéssel, ügyintézéssel, műszaki eszközökkel kapcsolatos zavarok önmagukban is sok gubancot okozhatnak.

 

A Vénusz . Neptun , Mars diszharmonikus hatásai még jobban előhozzák a Jupiter árnyoldalait. A pletykálkodás, kétszínűség, felületesség, az idő szétforgácsolódása, az álhírek, csúsztatások, beteges információ – és élményéhség az átlagosnál is több bosszúságot okozhatnak. A Skorpió Szaturnusz és az ugyanebben a jegyben álló Merkúr tabutémák, bizalmas információk kiszivárogtatásával, nem megfelelő kezelésével, a kedélyek provokálásával még jobban kiélezi a helyzetet.

A világnézet, anyagi és átvitt értelemben vett bőség mellett a Jupiter az egyéni és a kollektív morális érzék jelölője is. Száműzetése jegyében, hátráló mozgásban, támadottan szinte bizonyos, hogy az előbb felsorolt analógiák sem a legkedvezőbb formájukban nyilvánulnak majd meg. Négy hónapos hátráló mozgása tehát az eddigieknél is nagyobb visszaesést okozhat a világgazdaságban és egyéni anyagi helyzetünkben.

 

A nagy átalakulások, szenvedélyes érzelmek, szexualitás, intimitás, halál, titkok, tabuk, belső erőtartalékok, túlélési készletek mellett a Skorpió princípium mások értékeinek kezelésével, befektetéssel, banki tranzakciókkal, adóügyekkel is kapcsolatban van. A két bolygó feszült fényszöge tehát táptalaja a különféle trükkös bűncselekményeknek. Ezek elkövetésére egyaránt sor kerülhet hivatalosan, államilag intézményesített formában, hatalmas tételekben, de sokaknak ugyanakkora csapást jelent, ha a másnapi élelemrevalóját lovasítják meg a találékony zsebesek.

Az adóterhek valószínűleg tovább emelkednek majd, hiteleket, kölcsönöket az eddigieknél is sokkal nehezebben szerezhetünk, az adósságokat azonban sokkal jobban számon kérik, a behajtási módszerek pedig a mostaninál is embertelenebbek lesznek.

 

Plútó – Szaturnusz recepció

 

Bár az egzakt fényszöget csak később, idén decemberben képeznek egymással, a Szaturnusz már Skorpióba lépésekor nagyon fontos kapcsolatba, ún. recepciós helyzetbe került a Plútóval. (A Plútó a nagy átalakulások jelölője, a válságokon, konkrét vagy szimbolikus halálon keresztüli megújulásé. (A bolygó jelentéstartalmáról részletes cikk: http://astroconsult.ingyenblog.hu/a-pluto-archetipusa.blog )

 

A Plútó – Szaturnusz recepciója és egymással képezett szextiljük lehetőségeket ad a Plútó – Szaturnusz kvadrát időszakában (2009 nov 15 – 2011 nyara, ld részletes cikk: http://astroconsult.ingyenblog.hu/pluto-szaturnusz-kvadrat.blog) elszenvedett károk, sérülések orvoslására. (Egyéni szinten azokon az életterületeken, házakban, ahol e bolygók állnak, illetve amelyek uralmuk alá tartoznak vagy más okokból kerülnek befolyások alá. Kollektív szinten a Plútó – Szaturnusz recepciós helyzet a hatalomért, túlélésért vívott harcokat, általános gazdasági instabilitást jelezhet. Amennyiben azonban sikerül egyensúlyban tartani ezeket a hatásokat egy viszonylag békés, a szélesebb tömegek érdekeit szolgáló szolgáló politikai és gazdasági átsruktúrálódás is végbemehet.)

 

Isten ujja

A Bak Plútó, Skorpió Szaturnusz és Ikrek Jupiter csak idén december végén, 2012. december 21-én, a téli napforduló idején áll össze azzá az alakzattá, amivel a 2012-es világvége – forgatókönyvek szerzői már sok éve riogatnak, hatásaik egyre intenzívebbé válnak. (Korábbi cikk , “Világvége” 2012 ld: http://astroconsult.ingyenblog.hu/„vilagvege”-2012.blog) Pánikra természetesen semmi ok, nagy valószínűség szerint a hollywoodi forgatókönyvek szerinti Apokalipszis mint már annyiszor, idén is elmarad. Az igazán nagy horderejű változások ezúttal is tudatunkban mennek végbe.

De azért a YOD formációra érdemes odafigyelni. Az Isten ujjának is nevezett bolygóalakzatot két 150 fokos fényszög, ún, kvinkunx és egy 60 fokos, a szextil együttese alkotja. A 150 fokos bolygókapcsolódásokat ugyan nem tekinti erős fényszögeknek az asztrológia, hatásait hajlamosak lehetünk elbagatellizálni. A gyakorlatban azonban egymással nehezen harmonizálható minőségeket kötnek össze, egy fajta állandó, küszöb alatti zavaró hatásként szerepelve, ezért gyakran játszanak szerepet fizikai betegségek kialakulásában is. A szextil hatásai ugyan harmonikusak, de nem állnak maguktól értetődően rendelkezésünkre: folyamatos erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy javunkra fordítsuk és tartósítsuk őket.

A Yod válaszutat, irányváltást is jelképezhet. A siker, célbajutás garanciája nélkül el kell indulnunk egy ösvényen. Tudatos oldalunk talán akkor is a sötétben tapogatózik, ha tudattalanul akár már évek óta érett bennünk ez a váltás. Ha ilyenkor ösztöneinkre hagyatkozunk, hűek maradunk önmagunkhoz, valószínűsíthetők az új fejlődési utakat megnyitó kreatív megoldások is.

A jelenlegi Yod formáció a Bak, Skorpió, Ikrek 9 fokon áll össze, Plútó és Szaturnusz egymás szövetségesei, Isten ujja az Ikrekben álló Jupiter felé mutat. A későbbiekben, hacsak túlságosan le nem foglalnak a fényszög- jelképezte teendők, részletes cikket írok róla.

A regeneráció természetesen lassú, munkaigényes folyamat, ami nagy önfegyelmet igényel. A magasabb tudatossági szint elérését, az új lehetőségek kimunkálását folyamatos instabilitás, káosz közepette kell elérnünk. A veszélyek és zavaró tényezők egyaránt érkezhetnek a külvilágból, szűkebb és tágabb környezetünkből valamint saját pszichénkből, illetve, ahogy már lenni szokott, egyszerre, egy időben, mindkét szintről. Eredményeket akkor érhetünk el a leginkább, ha szerencsénk helyett megérzéseinkre, ösztöneinkre és realitásérzékünkre hagyatkozunk, majd tökéletesen tudatosítva a leselkedő veszélyeket, túllépünk félelemküszöbünkön és elindulunk az áhított új irányokba.

 

Kiss Kati

 

 

www.astroconsult.hu

 

 

2011.DECEMBER 10: TELJES HOLDFOGYATKOZÁS

VIHAROS  HOLDTÖLTE

 

 

 

 

 

2011. december 10-én került sor az idei év hatodik, egyben az utolsó eklipszére. A teljes holdfogyatkozás csak Ázsiában, Ausztráliában volt látható, Európában, Afrikában holdkelte előtt zajlott le.

 

Az eklipsz fázisai budapesti helyi idő szerint

 

  • Penumbrális (félárnyékos) szakasz kezdete: 12:33:32
  • Részleges holdfogyatkozás kezdete 12:45:42
  • Teljes holdfogyatkozás kezdete:  15:06:16
  • „Teljesség fázisa”  : 15:31:49
  • Teljes holdfogyatkozás vége: 15:57:24
  • Részleges holdfogyatkozás vége: 17:17:58
  • Penumbrális szakasz vége: 17:30

 

A jelenlegi eklipsz során a Hold az Ikrek 18 fok 11’-en állt, szemben a Nyilas  18 fok 11’-en levő Nappal (ne felejtsük el, holdfogyatkozás csak teleholdkor jöhet létre, amikor is a Hold szembenállást, oppozíciót képez  a Nappal, egyszersmind együtt áll valamelyik csomópontjával is. Ez jelen esetben az Auriga (Kocsihajtó) csillagkép közepén levő leszálló holdcsomópont.

 

Közepes hosszúságú csillagászati jelenségről van szó: a teljes holdfogyatkozás szakasza, kb 51 percet vett igénybe, de kb. 6 hónapon keresztül érzeteti majd a hatását. (Mint a korábban szó volt róla, a holdfogyatkozások annyi hónapon keresztül folyásolják be a világ eseményeit, ahány órán át tartanak. A legintenzívebben persze a szó szoros értelmében vett eklipsz időtartama alatt hatnak- tehát a következő egy hónap lesz a legzűrösebb – de az elsötétülés felvezető és lecsengési fázisokat is érdemes figyelembe venni.

 

Bár hajlamosak lehetünk azt hinni, hogy a nyári eklipszeket követően, beleértve a jünius 15-i teljes holdfogyatkozást is már nem érhetnek bennünket meglepetések, a jelenlegi még jónéhány sokkoló élményt tartogathat úgy személyes, mint kollektív szinten. December hátralevő részére pl. összetéveszthetetlenül rányomja bélyegét.

Mint már korábban szó volt róla (ld.a 2011. június 15-i eklipszről szóló cikket), holdfogyatkozáskor életünk egy addig rejtett aspektusa tárulhat fel. Megfogalmazódik egy fontos felismerés, lényeges információ birtokába jutunk, kipattan egy titok, talán még néhány csontváz is kigurul  a szekrényből. Az érzelmeket egyébként is felkorbácsoló telehold hatásait most még az is fokozza, hogy az Uránusz, a váratlan változásokkal, sokkoló meglepetésekkel, megvilágosodás – élményekkel, katasztrófákkal egyaránt kapcsolatba hozható planéta ugyanezen a napon fordul direktbe. (Természetéről az Eklipszek titkos utóélete, Feszült, eseménydús nyár c. cikkekben található bővebb információ.) Most, hogy egy darabig ímmár akadálytalanul csörtethet a tüzes Kos jegyében, korántsem biztos, hogy  csupa örvendetes meglepetést tartogat, de borítékolható, hogy kimozdít a holtpontról.  Mi sem aktuálisabb ilyenkor, mint elvarrni az év eddig eltelt hónapjaiban elvarratlan szálakat. A mostanáig szőnyeg alá söpört problémákkal ímmár érdemben kell foglalkozni, a látszatmegoldásokvisszaüthetnek.

 

 

Fókuszban társas viszonyaink

 

A holdfogyatkozások az oppozíciós fényszög miatt társas viszonyainkra is hatással vannak. Ilyenkor  jobban exponálhatjuk magunkat:  színre lépünk, kapcsolatokat építünk, döntéseket hozunk, elkötelezzük magunkat, felvesszük a kesztyűt, erőfeszítéseket teszünk, nagyobb sebességre kapcsolunk, szoritanak a határidők, izgalomba jövünk vagy krízist élünk át.

A holdfogyatkozás szimbólikus értelemben egy fejezet végét jelenti. Egy fejlődési szakasz lezárul, valamilyen folyamat eredménye megmutatkozik. Meglehet, utóbbi nem váltja be a hozzá fűzött reményeket vagy valamilyen  más frusztrációt tartogat, de tudatosságunkat, éberségünket majdnem biztos, hogy növelni fogja. Bármennyire nehéz is, egy ciklus lezárultakor tudnunk kell elengedni. A görcsös ragaszkodás csak saját fájdalmunkat hosszabbítja meg.

 

A jelenlegi eklipsz esetében ez fokozottan igaz. Az kommunikatív Ikrek és a társágkedvelő Nyilas hatására a szokásosnál is önfeledtebben vethetnénk bele magunkat az ünnepi előkészületek  kavalkádjába. Csakhogy a holdfogyatkozás- képlet feszült bolygókapcsolatai gondoskodnak arról, hogy irritációkból, kellemetlen meglepetésekből sokkal több jusson, mint a karácsonyvárás örömeiből. Az áldatlan állapotok egyszerre tapasztalhatók egyéni életünkben (azokon  a területeken, amelyeket a fentebbi planéták összekötnek) és a nagyvilágban.

 

Persze, mindez nem egy nap leforgása alatt történik. Némi időbe telik, amíg egy asztrológiailag jelentős bolygókonfiguráció kifejti hatását: a bevezető szakaszt követően a csúcsponton felpörögnek az események, majd fokozatosan lecsengenek. Az eklipsz energiái két nappal a fogyatkozás előttől a fogyatkozást követő három napon át keltik a legintenzívebb zavarokat, de a fentebb tárgyalt módon hosszabb távon is befolyást gyakorolnak.

 

Magas energetikai potenciáljuk miatt gyakoriak a földmozgások, szokatlan időjárás (december 8-án, pl. hatalmas szélvihar tombolt Budapesten, 10-.en pedig nagy erejű földrengés rázta meg Mexicót) vagy világviszonylatban jelentős kérdések merülhetnek fel.Gyakoriak az erős érzelmi reakciók, irracionális viselkedés is. Az ilyen helyzetek kezelésére nem csak akkor kell felkészülnünk, ha ünnepi bevásárlókörutat teszünk vagy az ilyenkor szokásos társas rendezvényekre vagyunk hivatalosak, hanem a későbbi hónapokban is.


 

 

A Merkúr halmozottan hátrányos helyzetben

 

A holdfogyatkozást uraló Merkúr ( a bolygó jelentéstartalmáról ld.a többi, eklipszekkel foglakozó cikket is) a Nyilasban száműzetésben van, ráadásul hátráló mozgást végez .Ez a kozmikus helyzet azt jelenti, hogy az adott bolygó sokkal nehezebben fejezi ki a természetének megfelelő energiát, sőt, a pozíció akár a legrosszabbat is kihozhatja belőle. Ebben az esetben a szokásosnál bőbeszédűbbé vagy szórakozottabbá válhat.(hiszen a terjeszkedés, nagyítás tipikusan Nyilas vonások, a szétszórtság, koncentrációra való képtelenség pedig a vele szemben álló Ikrek Hold gyarlósága) Tudatunk összevissza csapong, egyik témáról a másikra váltunk, elveszünk a benyomások bűvöletében.

 

Az ötletdömpingben értékes gondolatsziporkák is akadnak, de az elnagyolt részletek megbosszulják magukat. Még nagyobb probléma, hogy nem áll rendelkezésünkre az összes tény, ami szükséges lenne a fontos döntésekhez.  A komoly károkat megelőzendő tehát folyamatosan felül kell vizsgálnunk kijelentéseinket, átfogalmazni leveleinket meg a többi írományt, hogy újra – meg újra helyére tegyük azokat az információkat, amelyek elkerülték a figyelmünket

 

Ez már önmagában is sok kínos helyzetet teremthet, de a Nap – Merkúr együttállás hatására hajlamosak lehetünk túlságosan szubjektíven tálalni mondanivalónkat. A Nyilas patetikus szónoklatai elvakult dogmatizmust áraszthatnak, ilyenkor, egy inkvizitor kegyességével hirdetjük az igét, megfeledkezve arról, hogy a pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve.

 

 

A T- kvadrát: folyamatosan kibillenő egyensúly

 

A Nap – Hold szembenállás egy meglehetősen feszült formációt, T- kvadrátot képez a Szűz jegyében állomásozó Marssal. A borulékony fényszög most még instabilabb mert a változó minőséghez tartozó jelek között jött létre. A formáció egyik jellegzetes tulajdonsága, hogy oly módon keres stabilitást, hogy túlterheli a tengely planétát, jelen esetben a Marsot. Az allóképesség, asszertivitás, akaratkifejtés, ösztön, életerő planétája azonban most nem túl ütőképes, hiszen maga is a gyengélkedő Merkúr uralma alatt áll (részleteket ld. Mars a Szűzben – a hosszú menetelés időszaka c. cikk, Ami meggyógyit és ami megbetegít: a Mars átvonulás egészségi hatásai). Csoda-e ha nem bírja cérnával az idegtépő huzakodást?

Egyébként is nehezen összehangolható ellentétekről van szó. A Nyilas Nap, Merkúr nagyban gondolkodik, az Ikrek Hold szétforgácsolódásra hajlamos, a Szűz Mars pedig a részleteken lovagol, de a nagy szintézis előtt begörcsöl. Míg a szembenálló fővilágosítók elméleti beállítottságúak, a Mars gyakorlati megoldásokat sürget, a meddő teoretizálás felbőszíti. A Nap – Merkúr  duó sem fukarkodik a keresetlen szavakkal,  elhamarkodott őszinteségük,  a praktikus alternatívákat nélkülöző frázisok pedig sok fájdalmat okozhat.  Marssal való feszült kapcsolatuk dühöt, indulatokat gerjeszt, a kapkodás tragikus döntéseket is eredményezhet.

Az Ikrek Hold  hajlamos lehet túlanalizálni az érzelmeket, ahelyett, hogy érezné őket és ennek megfelelően reagálna. Igy valóságérzékelésünk torzul, nem vagyunk vevők sem a saját tudattalanunkból, testünkből érkező jelzésekre, sem pedig a többi emberből áradó hatásokra. Emiatt könnyen félreértelmezhetjük környezetünk üzeneteit, oda keverünk érzelmeket, ahova nem kellene, és fordítva: ridegen kezeljük azokat a helyzeteket, amelyekben empátiára, ölelésre vagy könnyekre lenne szükség.

Viselkedésünk zavarossá válik, a túl sok energia hatására úgy pattogunk, mint a gumilabda. Az Ikrek Hold információ- és ingeréhsége az ártatlan kíváncsiskodástól a tolakodó indiszkrécióig fajulhat. Az eddig sem kiegyensúlyozott kommunikációt még több feszültség hatja át, a káoszt tovább fokozza a pletykálkodás, a felületesség, a túl sok, egymásnak ellentmondó információ, a sokféle nézőpont ütközése. A bábeli zűrzavarban az agy kihagy, figyelmünk megoszlik, a fáktól nem látjuk az erdőt, időnk szétforgácsolódását pedig pénzünk is bánhatja.

 

(Azokra különösen nagy nyomás nehezedik, akiknek képletében a Szűz principiuma hangsúlyos, de az Ikrek, Nyilas karakterek is sok kihívásnak kell eleget tegyenek. Aváltozásokat a szintén változó minőséghez tartozó Halak is megérzik, másokat azokon az életterületeken érint, amelyekre az említett jegyek esnek).

 

 

Kaotikus állapotok a sajtóban, krónikus pénzzavar

 

 

Mivel a Merkúr az  sajtó, hírközlés bolygója is, az eklipsz  a média világára is hatással lesz. Egymásnak ellentmondó hirek és álhírek kaphatnak szárnyra, a csúsztatások, félreértések, manipulációk tovább szítják az indulatokat, a műbalhék pedig elterelik a figyelmet a valóban lényeges részletekről.

 

A konstelláció szerződéskötéssel, levelezéssel kapcsolatban sem ígér sok jót: az a minimum, hogy elolvassuk az apróbetűs részleteket. A közlekedésben a figyelmetlenség, rossz reflexek, ingerlékenység okozhat komoly gondokat.

 

Mint a november 25-i napfogyatkozás hatásait bemutató cikkben már szó volt róla, a Merkúr uralma alá tartoznak a kereskedők, bankárok, bankok, pénz, kereskedelem is. Így nem nehéz levonnunk a következtetést: akár a Wall Streetről, akár az euróról, akár a személyes bankszámlánkról legyen szó, az anyagi veszteségek borítékolhatók. Könnyen kiderülhet: a helyzet még annál is sokkal rosszabb, mint amilyennek a globális córeszre figyelmeztető novemberi eklipsz láttatta.

 

 

Beteges túlhajszoltság

 

A feszült fényszöghatások egészségünkre is befolyással lehetnek. Az egyik legáltalánosabb probléma, hogy a sportos, örökifjú Nyilas mindaddig nem érzékeli a különbséget vélt fizikai kondíciója és a tényleges teljesítőképessége között, míg valamilyen sportsérülés, kisebb – nagyobb baleset rá nem ébreszti a különbségre. (A tüzes és a levegős jegyek egyébként sem túl fogékonyak zsigeri jelzéseikre, hajlamosak lehetnek úgy viselkedni, mintha nem is lenne testük)

 

Az idegrendszeri zavarok, koordinációs problémák, figyelmetlenségből, szétszórtságból fakadó balesetek, ínhúzódások, ideggyulladások szintén jellemzők lehetnek, akár csak a légzőszervek betegségei. Ezek az “egyszerű” influenzától a tüdőgyulladásig, asztmás rohamokig terhjedhetnek. A túlhajszoltság ugyanúgy megbetegíthet, mint ha a stresses időszakra való tekintettel túlságosan kímélni akarnánk magunkat. Testi – lelki llóképességünket a korábbi részekben ajánlott meditációs gyakorlatokkal, az agyféltekék működését is összehangoló hatha jógával, tai chivel, vagy dinamikusabb mozgásformákkal, pl. harcművészetek, indiai templomi tánc, stb javíthatjuk.

 

Tehermentesítő stratégiák

 

A konstellációkat megváltottabb szintenken talán úgy lehetne megélni, hogy folyamatos, kitartó fáradozásokat teszünk, hogy az elméletet összehangoljuk a gyakorlattal, az ideális és a reális közötti szakadékot csökkentsük. Ezt egyébként a lentebb tárgyalandó Szaturnusz – Jupiter ellentétpár összehangolása is megköveteli.

Elnagyolt koncepciók helyett tanácsos gondosan kimunkálni a részleteket, bár meg kell hagyni, hogy a folyamatosan változó helyzetek, a környezetből záporozó intenzív ingerek miatt még a szokásosnál is többet kell bíbelődni a kirakósjátékkal.

 

Az eklipsz energiái nagyon erősek, felpörgetik az eseményeket. Az emberek felveszik a gyors holdmozgás ritmusát, meggondolatlanul fejest ugornak az eseményekbe. Bár a telehold köztudottan felkorbácsolja az indulatokat, mi még mindig megpróbálhatjuk józanul, higgadtan kezelni az eseményeket. Vigyázzunk, nehogy elsodorjon a pótcselekvések örvénye, ragaszkodjunk saját céljainkhoz. Csak annyi információval dolgozzunk, amennyit át tudunk tekinteni. Jó ötlet kerülni a feltűnést, a bonyodalmakat és mindenkit, akik a tények beható ismerete nékül alkot véleményt.

 

Magunk is csak alapos fontolgatás után ítélkezzünk. Ezekben a napokban jobb lenne elhalasztani a fontos megbeszéléseket, különösen azokat, amelyek egyébként is érzelmi sérüléseket okozhatnak, kényes témákat érintenek. Egyébként is, ahelyett, hogy szűkebb – tágabb környezetünkben akarnánk rendet teremteni, fontosabb eltöprengeni és tudatára ébredni személyes igazságainknak.

 

Globális összeomlás árnyékában?

 

Tágabb értelemben ez a T- kvadrát egy olyan hasadásra is utal, amelynek úgy egyéni, mint közösségi szinten súlyos következményei lehetnek. Világviszonylatban igaz, hogy a  civilizált, tudatos emberi világ túlságosan eltávolodott a természet végtelen erőitől. Személyes életünkben ugyanez a tendencia érhető tetten: a kulturális tudat fényétől elvakítva elveszitjük kapcsolatunkat a tudattalan mélyén rejtőző ösztönkészletekkel.

 

A pszichológia disszociációnak nevezi azt a jelenséget, amikor  tudatos beállítottságunk elveszíti a kapcsolatot a tudattalanban ható tendenciákkal és azokkal merőben ellentétes irányban akar haladni. Mint más cikkekben is szó volt róla (pl. Elnyelt vitalitás, Vigyázat, balesetveszély), az ilyen hozzáállás megrekedést, majd komoly problémákat, pl. lelki zavarokat (különféle neurózisok, szkizofrénia) , testi betegségeket, baleseteket idézhetnek elő. Az efféle sorscsapásokra azért kerül sor, mert ha a tudatos beállítottság  nem reagált a finomabb jelzésekre (pl. álmok, megérzések), a tudattalannak muszáj brutális eszközökhöz folyamodnia, hogy a személyiség megkövesedett páncélját áttörve felhívja figyelmét a változás szükségességére.

 

Az asztrológia  hasonlóképpen jellemzi az ilyen helyzeteket. Még az ún. kártékony bolygókat sem  tekinti ellenséges vagy rosszindulatú energiáknak, hiszen azok a teljes lélek céljait szolgálják, és csak akkor válnak destruktívvá, amikor  a tudatos beállítottság, ellenkező irányba indul, mint amerre a  belső lénye kibontakozni próbál.

 

Az eklipszben meglévő T- kavdrát akár a fentebbi bemutatott disszociáció alakzatának is tekinthető. Mint már sok más cikkben is szó volt róla, a Nap a tudatos beállítottság, a tudat teremtő ereje, a mundán asztrológiában a vezető rétegek, a Hold az érzelmek, a tudattalan tartományai, mundán asztrológiában a széles néptömegek, a Merkúr az intellektus, a racionális, logikus gondolkodás,  a Mars pedig az akarat- és ösztönenergiák princípiuma. Ez persze így nagyon durva sarkítás, a korábbi cikkek segítségével az analógialáncok tovább finomíthatók. (pl. a korábbi eklipszekről szóló cikkek, Elnyelt vitalitás, Nap és kreativitás a női horoszkópban)

 

Ezek az őselvek nem először kerülnek egymással összeütközésbe a történelem folyamán. (A sorsformáló események előidézéséhez persze a személyi bolygók, mint a Nap, Hold, Merkúr, Mars – hatása nem lenne elegendő, jelen esetben azonban a kozmikus törvényalkotók, azaz Jupiter és Szaturnusz, illetve  akollektív folyamatokra ható transzcendens bolygók bábáskodása sem hiányzik)

 

Hogy mit jelenthet ez a gyakorlatban? Az alábbi idézet ugyan egy több száz éves kínai mese, Az elűzött királylány elemzéséből származik ( Marie Louise von Franz : Archetipusos minták a mesében ), a történelmi forgatókönyv a közelebbi és távolabbi múltból is ismerős lehet. A mitikus Atlantisz, Egyiptomi, a Római Birodalom, a kinai császárságok, a modernebb kori nagyhatalmak és kisebb civilizációk hanyatlása ugyanezt a mintát követi, így okkal gyanítható, hogy világviszonylatban valamilyen hasonló átrendeződés folyamata zajlik..

 

„ (….) Azt kell feltételeznünk, hogy a civilizált világ újra túlontúl kifinomulttá, csiszolttá, intelligenssé, affektáltan műveltté vált, és ezért elidegenedett az alapvetően ösztönös természettől. A kínai társadalom számos alkalommal eljutott már a legmagasabb műveltség szintjére, melyet leginkább a túlzott formalizmus és a művészi ábrázolásban megjelenő végletes aprólékosság jellemez. Ezeket a korszakokat azonban többnyire destruktív időszakok követték, pl. forrdalmi mozgalmak vagy  a barbár északi törzsek betörése.

 

(…) A túlcivilizáltság, túlfinomult művészetek – filozófia, zene, stb. – e korszakában természetesen elmélyült a szakadék a társadalmi elit és az alsőbb néprétegek között. Ez a fajta kifinomultság azt eredményezte, hogy a kultúra kizárólagos hordozóivá a jómódú, vezető szerephez jutott családok és klánok váltak. A földeken dolgozó szegény, rizstermelő parasztok megtartották a majdhogynem neolit korból származó népszokásaikat, nem jutott el hozzájuk  a királyi udvarokban születő kifinomult és túlzottan kimódolt kultúra.

 

Ha a kulturális tudat az egyén szintjén túlságosan eltávolodik a tudattalan, ösztönös erőktől, akkor ez a társadalomban a felső és alsó néprétegek közötti mély szakadék formájában tükröződik. Ez a probléma azután további krizishelyzeteket teremt. Efféle, rendszerint a legalapvetőbb lélektani problémákra visszavezethető válságok számos alkalommal rázták meg a kínai társadalmat.”.

 

Míg kollektív szinte vajmi kevés esélyünk van e folyamtok megállítására, személyes életünkben szinte köteleségünk megszüntetni a disszociációt, tudatos, akaratlagos erőfeszítéseket tennünk ellentétes tendenciájú személyiségrészeink összebékítésére. Ez nemcsak mentálhigiénés szempontból válik a javunkra, hanem a fizikai túlélés eszközévé is válhat a drasztikus társadalmi – gazdasági változások idején. Ennek egyik módszere álmaink, fantáziáink képeivel való munka, ami aztán a külvilágban is fontos átalakulásokat indíthat el.

 

A Mars trigonja a Bakban haladó Vénusszal támogatást adhat az ilyenfajta művészi tevékenységhez. (A módszerről már nagyon sok szó esett a korábbi cikkekkel, ld. Elnyelt  vitalitás, Párbeszéd álmainkkal 1, 2, 3, 4. Amulettek, talizmánok, sigillumok 1, 2 részei). Eközben azonban tanácsos elkerülni a teoretizálás, esztétizálás csapdáját, amelyre egyébként a Vénusz és az Ikrek Hold közötti 150 fokos fényszög, a Mérleg Szaturnusz, Bika Jupter hajlamosíthat. Ebben az esetben ugyanis csak látszatharmónia, pótcselekvések születhetnek, és mielőtt észbe kapnánk, spirituális játszóházunkat ízzé- porrá zúzzák az eklipsz robbanékony formációi.

 

 

 

 

Az állócsillagok hatása

 

A Hold együtt áll a Rigellel, az Orion csillagkép egyik csillagával, a Nap pedig a Kígyó csillagképhez tartozó hírhedt Sabikkal.

 

A Sabik: ( Nyilas 16 fok 51 ‘), Ptolemaios szerint Szaturnusz és Vénusz, Alvidas: Jupiter, Vénusz típusú csillag. Robson állócsillag határozója szerint sikeressé tesz gonosz dolgokban  és erkölcsi elhajlásokra késztet, emellett pocsékolásra, az energia eltékozlására hajlamosítja az egyébként sem kimondottan takarékos Nyilas Napot. Az ebből fakadó veszteségekre az eklipsz képlet más tényezői is figyelmeztetnek.

 

(A Nyilas Nap, Merkúr – Ikrek Hold pl. könnyen eltapsolja a Szűz Mars szorgalmasan összegyűjtött tartalékait, akár még a nélkülözés küszöbén is hajlamosak úgy tenni,mintha készleteik kimeríthetetlenek lennének, Mars pedig nem tud lépést tartani nagyvilági igényeikkel. A fedezet nélküli kölcsönkérés konkrét és átvitt értelemben is hitelképtelenné tesz.)

 

A Rigelt (Ikrek 15 fok 43’) Ptolemaios, Lily: Jupiter, Szaturnusz természetűnek, későbbi szerzők előnyösnek, Jupiter – Mars karakterűnek tartják, Alvidas szerint a Merkúr, Mars, Jupiter hatásai ötvöződnek benne. Hatása, a Reguluséra emlékeztet, de inkább szellemi téren nyilvánul meg.

 

Jótékonykodásra hajlamosít, tisztelet ébreszt, gazdagságot, elégedettséget, hírnevet, megbecsülést, találékonyságot, műszaki érzéket ad. Hatása még pozitívabb, ha felkelő jegy (a Budapestre felállított eklipszképlet Ascendense Ikrek 15 fok 21 perc), de a Holddal együttálva sok gondot okozhat, pl,  – testi és anyagi károk , nőrokon betegsége, stb. Mundánképlet esetén a Hold arra utal, hogy a problémák széles tömegeket érintenek.

 

 

 

 

 

 

Az Uránusz direktbe fordul

 

Az eddig retrográd mozgású Uránusz  az eklipsz napján direktbe fordul. Azok számára, akiknek képletében a Kos minőség hangsúlyos, akár nagy megkönnyebbülést is jelenthet, hogy  az eddig függőben maradt ügyek mozgásba lendülnek. Optimális esetben ami félresiklott, összekuszálódott, most egyensebe hozható, újabb lépéseket tehetnek  az önállóság, függetlenség felé vezető ösvényen.

 

 

 

Ezt azonban nem biztos, hogy elejétől kezdve így érezzük. A kitörés a szabadságba nagy megrázkódtatást is okozhat. A külső bolygók ugyanis az érzelmi vagy az anyagi biztonságot.fenyegető válsághelyzeteket idéznek elő, a személyes helyett a kollektív tapasztalatok energiatartományaival hoznak kapcsolatba. Azonban ami romboló vagy negatív a test, az érzelmek az intellektus jóléte szempontjából, lehet nagyon építő jellegű és teljességet hozó a magasabb rendű lélek számára.

 

Persze ez silány vigasz, különösen, hogy sokunk még mindig a mélyreható átalakulásokhoz kapcsolódó Plútó tranzitok hatása alatt áll. Ez a gyakorlatban olyan időszakot jelenthet, amikor a nagy gonddal épített struktúrák leomlása: pl. megszűnő munkahelyek, kapcsolatok és más, húsba vágó veszteségek révén ébredünk valódi önmagunk tudatára. A Kosban teljes sebességre kapcsoló Uránusz pedig hét mérföldes csizmákkal kezd száguldani az újabb Plútó- kvadrát felé (nyáron éri el, de már  atavaszi légkört is felforrósítja), ami arra utal:a korábbi sebek újra feltépődhetnek, meglévő sérüléseink mellé frisseket is szerezhetünk.

 

De már a direktbe fordulás poziciója sem a legmegnyugtatóbb. A Kos 0 fok egyike az ún. kritikus pontoknak. Ez ugyanaz a pozíció, mint a márciusi, az akkori viharos eseményeket felidézve lefogadhatjuk, hogy valami most is történni fog. A Fukushimát elárasztó szökőár és földrengés pl a március 11-én, két nappal az Uránusz jegyváltását megelőzően pusztított – a közeljövőben tehát akár hasonló természeti katasztrófákra, tömegszerencsétlenségekre, váratlan fegyveres összecsapásokra is sor kerülhet.

 

Személyes irányváltás

 

Személyes életünkben is bekövetkezhet valamilyen irányváltás. Az univerzum akár egészen sokkoló módon hívhatja fel a figyelmünket azokra az életterületekre, melyekre koncenrálunk kell, ha javítani szeretnénk sorsunkon. Tőlünk függ, vesszük- e az adást és teszünk- e valamit a gyakorlati megvalósítás érdekében A struccpolitika már végképp nem használ, ahogy az sem, ha passzív, kiváró álláspontra próbálunk helyezkedni. Akár felkészültünk rá akár nem, ez a bolygó olyan területekre penderíthet bennünket, amelyeken még nem mozgunk elég gyakorlottan. Ha konokul ragaszkodunk a jól bevált, de fejlődésünket többé már nem szolgáló irányokhoz, sorsunk dupla vagy semmi helyzetekbe bonyolíthat. Ilyenkor az irányváltás már nem a sok lehetőség egyikeként jön szóba, hanem élet halál kérdése.

 

(Persze ez nem azt jelenti, hogy az uránikus energiáktól hajtva fejjel kéne mennünk a falnak. A Merkúrral harmonikus fényszöget, trigont képező Uránusz ugyan hajlamos lehet először lőni és az után kérdezni, de a december 14-ig még retrográd Merkúrnak az az előnye is meglehet, hogy madártávlatba kerülve az események forgatagától egy pillanat alatt átlássa a hekyzetet. Ez a lentebb tárgyalandó, Jupiter – Szaturnusz szembenállás hatására felmerülő feladatok szempontjából is fontos.)

A konstelláció arra kényszeríthet, hogy megfogalmazzuk, honnan jövünk, merre tartunk, végül pedig mit szeretnénk elérni. Akárcsak a Jupiter – Szaturnusz oppozició esetén talán azt is fel kell felismernünk, hogy eddigi magatartásunkkal éppenséggel elszabotáltuk  legnagyobb vágyaink teljesülését, így megvalósulásuk érdekében változtatunk kell viselkedésünkön. Bár fontos és szükséges tanulni a múltból, nem biztos, hogy valamennyi korábbi koncepciót át kell menteni a jövőbe. Ha felismerjük, hogy eddig rossz irányba haladtunk, most elég bölcseknek és rugalmasaknak kell lennünk az irányváltáshoz, akár 180 fokos fordulatról, akár néhány centi korrigálásáról van szó.A rugalmasság uránuszi ajándéka ebben az esteben azt jelentheti,hogy új módokon kell megközelitenünk a problémát , új válaszokat kell adnunk a régi szituációkra. Esetleg több lelkesedésre, bátorágságra, kockázatvállalásra van szükség, de az is lehet, tudásunk hiányosságait kel pótolnunk. Az új megközelítésmódok új megoldásokhoz vezetnek.

 

Jupiter – Szaturnusz szembenállás

 

Bár nem képez fényszöget az eklipsz főszereplőivel, a Jupiter és a Szaturnusz szembenállás fontos része a képletnek, hiszen megintcsak nagy horderejű, hosszú távú változásokat jelező formációról van szó. (Ld. a korábbi évek oppozícióit részletesen bemutató Jupiter – Szaturnusz szembenállás c. cikket)

A két kozmikus törvényalkotó három pontos szembenállást képezett az elmúlt két évben (2010. május 23, 2010. augusztus 16, 2011. március 28)  A 2010 nyári szembenállásuk a nagy kardinális kereszt részét képezte, a hatást a Plútó- Uránusz kvadrát tette drámaivá. Most szerencsére tisztes távolban vannak tőlük, a feszültséget pedig a mindkét bolygóval jó kapcsolatot ápoló Neptun jelenléte is oldja, de azért kozmikus leckében sem lesz hiány.

 

Jóllehet a 2011 december és 2012 január között ható oppozíció nem szembenálló jegyek között jön létre, és egész pontossá sem válik, jelentős bolygókapcsolatról van szó. Legközelebb, 1.58 fok orbistávolságra  2012 január 8 – 9-én kerülnek egymáshoz, 2011 november közepétől 2012 februárjáig 7- 8 foknyira közelitik csak meg egymást

 

Jupiter és Szaturnusz ősi ellentétpárok az asztrológiában. Míg a Jupiter a segítő, javító, kibontakoztató erőkkel, szétáradással analóg, a Szaturnusz koncentrálja az erőket, korlátokat, határokat szab próbára teszi képességeinket. Mindkét bolygó kapcsolatba hozható a törvényalkotással, tanítással is, de ahol  a Jupiter a jog és a törvény szelleme, ott a Szaturnusz a  törvény betűje. Jupiter az engedékeny, jutalmazó, Szaturnusz pedig a fenyítő tanító.

 

Bár legtöbbünk az energiaáramlás jupiteri formáját tartja kellemesnek, a szaturnuszi fegyelem, szerkezetek, formák, törvények hiánya működésképtelenné teszi a rendszert, akár egyéni életünkről akár nagy társadalmi struktúrákról van szó.

 

A két bolygó kapcsolata a nagyvilág eseményeire is fontos hatást gyakorol. Szembenállásuk az ún. generációs fényszögek egyike: világszerte hatalmas politikai, társadalmi változásokat jelez vagy  akár új társadalmi rend kialakulását is. Az ellentétek szélesebb körben éppen úgy hatnak, mint személyes szinten: pl. valamilyen politikai, gazdasági rendszer képviselői és ellenzéke, főnökök és beosztottak, társadalmi osztályok

 

Belső ellentétek

 

Az ellentétes erők nem csak szűkebb – tágabb környezetünkben, hanem személyiségünkön belül is összecsaphatnak, pl. az ösztönös értékelés és a gyakorlati tapasztalat közötti ellentmondás formájában.  A fényszög további jellemző megnyilvánulása lehet pl.a kötelességek, felelősség ütközése az egyéni boldogság keresésével, és az önmegvalósítási igényekkel, a félelem, kishitűség pedig még a legszebb álmokat is derékba törheti. Máskor azért kell lemondanunk valamiről, hogy új fejlődéseknek nyissunk lehetőséget, ismét máskor pedig két, egymással ellentétes törvény követelményei szakítanak ketté bennünket (pl. az, amit a Szaturnusz jelképezte társadalmi normák diktálnak és az, amit a Jupiter jelképezte egyéni morális érzékünk tart helyesnek)
Kötődésigényünk és egyéni szabadságvágyunk szintén összeütközésbe kerülhetnek, ha pedig túlléptük hitelkeretünket (Jupiter) anyagi nehézségeink (Szaturnusz) támadhatnak. (A két bolygó szembenállása egyébként is az egyszer hopp – máskor kopp pénzügyi viszonyok konstellációja.) Egyik pillanatban a praktikus szempontokra fittyet hányó, fegyelmezetlen, kritikátlan optimizmus hullámhegyein szárnyalunk, majd a boldogság reményét és az élet értelmét elvető vak pesszimizmus hullámvölgyébe zuhanunk. Lehetnek aztán olyan, korábban nagyon értékesnek tartott terveink is, melyek meghiúsulása nagy fájdalmat okoz, a későbbiekben viszont annál jobban örülünk, hogy semmi sem lett a dologból.

 

A feszült Jupiter – Szaturnusz kapcsolatok egyik legsötétebb élménye azonban valószínűleg az, amikor rájövünk, hogy tekintet nélkül arra, hogy mik voltak életünk legnagyobb álmai, az utolsó pillanatig olyasmit tettünk, amivel meghiúsitottuk ezek valóra váltását. Ez a motivum már az Uránusz hatásainak bemutatásánál is felbukkant, így gyaníthatóan fontos része az eklipsz hatására felmerült kérdéseknek..

 

Veszélyek mellett esély

 

Bármiről legyen szó is azonban, a szaturnuszi hatásoknak ezúttal sem az a céljuk, hogy „öncélú” kétségbeesésbe teszítsanak. Persze kár tagadni, hogy az eklipsz és a két bolygóóriás szembenállása hatalmas pusztítást is véghez vihet életünkben. Hatásukra megszakadhatnak legfontosabb emberi kapcsolataink, hatalmas anyagi veszteségek érhetnek, összetörhetnek legszebb álmaink, a sok szörnyűség pedig elapaszthatja hitünket. Ennek ellenére a Neptun hatásokkal lágyított szembenállásból akkor hozhatjuk ki  a legtöbbet, ha feltesszük magunknak a kérdést: vajon mégis mi ennek az értelme, miért pont én élem át ezeket az élményeket?

 

Ez a holdfogyatkozás nagyszerű alkalom lehet tehát arra, hogy átgondoljuk, milyen alapokról, hogyan, mi módon kivánjuk újraépíteni életünket. Mi az, ami korábban működött, de mára elavulttá vált? Melyek életem megmenthető darabjai és mi az, amit el kell engednem? Most mire lenne szükségem és mit szeretnék elérni a jövőben? Mi módon araszolgathatnék a leghatékonyabban ezek felé a célok felé? December 14-én, amikor  a Merkúr direktbe fordul, a gyakorlatban is kipróbálhatjuk ötleteinket, az életképeseket pedig megvalósítjuk.

 

Eközben azt sem árt szem előtt tartani, hogy ami valóban a miénk, ténylegesen hozzánk tartozik azt a legnagyobb kataklizmából is sikerül átmenteni..Persze elképzelhető, keményen meg kell harcolni érte, eközben pedig talán az életünk is veszélybe kerül, sok más, nagyon – nagyon fontos dolgot is fel kell áldoznunk, de a romokon  végül mégis újrakezdhetjük az építkezést. (A Szaturnusz uralma alatt álló Bak Vénusz – az értékek egyik jelölője az asztrológiában – trigonja a Szűz Marssal szintén a tartós, mindenkori értékek mentésére bátorít. A föld elem természetéből adódóan erőfeszítéseinknek a gyakorlatban is tükröződniük kell, a szaturnikus elem pedig garantálja, hogy nem holmi frivol szabadidős foglalatosságról lesz szó).

 

 

 

Az ellentétek kiegyensúlyozása

 

 

Mivel a Jupiter és a Szaturnusz olyan ellentétpár, amelyek együtt alkotják a lelki élmény egységét, az emberi természet egy alapvető oldalát, megnyerhetetlen küzdelembe bonyolódunk, ha megkíséreljük a számunkra kellemesebb oldalra billenteni a mérleget. Sokkal jobban járunk, ha mindkét fél legjobb tulajdonságaira összpontosítva igyekszünk egyensúlyt teremteni a végletek között. (Az ellentétek összehangolása egyébként az erőteljes telihold által felszínre hozott többi probléma megoldásának is részét képezi)

A Jupiter nagy léptékekben gondolkodik, szintetizál, rálát a folyamatok egészére. Nagy ígéreteket tesz, nagy víziói vannak, ha azonban hiányzik a szaturnuszi energia megvalósíthatóságot számon kérő realizmusa, ezek csak álmok maradnak. A kozmikus munkafelügyelő egyébként sem éri be félmegoldásokkal, Csak azt engedi tovább jutni, ami elég erős, kiforrott ahhoz, hogy betöltse eredeti szerepét, és csak a teljesen kész elemet engedi beépülni struktúráiba.

 

Világmegváltó álmainkból tehát válasszuk ki a legfontosabbat, valóra váltása során maradjunk hűek elveinkhez, filozófiánkhoz, és a Szaturnusz a legkészségesebb segítőtársunk lesz, hogy egy megbízható struktúrát nyújtson tervünk megvalósításához. .

 

Ha nem próbálunk többé elmenekülni a Szaturnusz által megkövetelt valódi erőfeszítések és Jupiter/ Neptun ösztönös megérzéseinek megtapasztalása és beigazolása elől, ha hitünket (Jupiter) a gyakorlatban is alkalmazzuk (Szaturnusz), végül megélhetjük mindazt, amit valóban életünk céljaként érzékelünk.

 

A külső bűnbakok keresése helyett nem árt visszavonni Szaturnusz – projekcióinkat..Ilyenkor rádöbbenhetünk pl., hogy sikereinket mindeddig kényelmünk, passzivitásunk, bűntudatunk és félelmeink akadályozták,, amelyek belső Szaturnusz  árnyékos megnyilvánulási formáinak részét képezik.

 

 

Legfontosabb feladataink

 

Az elmondottak fényében talán jobban ráérezhetünk az eklipsz – körvonalazta feladatokra.

 

 

Siessünk lassan!

 

– A sokféle ellentét közül talán az azonnali reakciók szükségessége és a folyamatok időigényessége  közöttit a legnehezebb feloldani. Hiszen olyan helyzetek merülhetnek fel, amelyekben valóban nem vesztegethetjük az időt, ugyanakkor a türelmetlenség, kapkodás rengeteg problémát okozhat. Még a legnagyobb nyomás alatt sem árt szem előtt tartanunk, hogy  a megvalósító erőt képviselő, föld jegyű Mars már az Ikrek /Nyilas csapongásával sem képes lépést tartani, az uránuszi kvantumugrásokról nem is beszélve.

 

Ne feledjük: az eklipszek különös dolgokat művelhetnek időérzékünkkel, és egy időre kifordulhatunk magunkból. Mindaddig, amíg a Merkúr retrográd mozgást végez, lehetőleg halasszuk el a fontos döntéseket. Egyelőre még nagy a zűrzavar, a jövő irányvonalai csak később bontakoznak ki Az azonnali reagálás helyett várjuk ki a további fejleményeket. Mindenekelőtt a december 14-ét, amikor is a Merkúr direktbe fordul. (Elképzelhető, hogy addig ún. „objektív okok” is hátráltathatnak terveink valóra váltásában.)

 

 

Év végi mérleg

 

A változások sürgetése helyett hasznosabb felülvizsgálni elgondolásainkat. A múlt hibáiból és kudarcaiból sokat tanulhatunk, ha visszamegyünk az időben, beazonositjuk a mögöttük levő általános mintát. Ha felismerjük az eddig figyelmen kívül hagyott mozzanatokat, szemléletünk világos és egyértelmű lesz.

Még az érzelmileg fontos helyzetek értékelésében is segít, ha tartunk egy kis távolságot, hogy minél objektivebb képet alakítsunk ki. Dobjuk hát sutba előítéleteinket, vágyálmainkat, inkább célszerűségi szempontok szerint vesézzük a témát. Előnyös- e vagy sem számunkra egy döntés? Vizsgáljuk meg pontról – pontra a korábbi koncepciókat és eljárásokat: helyesek – e vagy helytelenek. Az új felismerések birtokában jelentősen kijavíthatjuk vagy akár meg is újíthatjuk korábbi stratégiáinkat.

 

További viszontagságok

A Mars és a Plútó mozgása viharos eseményeket válthat ki a közeljövében. Bár most még jótékony hatású allócsillagokkal állnak együtt, a két kozmikus nehézfiú  nagyon feszült kapcsolódások felé halad. A Mars december 17 hétvégéjén éri el a katasztrófákkal, tömegszerencsétlenségekkel társított Mizar állócsillagot, a Pluto pedig a szintén félelmetes hírű Facies felé masírozik, amit január utolsó hetében ér el, amikor a  Mars retrográdba fordul. . (A régi idők asztrológusai vaksággal, erőszakos halállal, betegséggel, balesetekkel , törött végtagokkal hozzák kapcsolatba, megfigyeléseik szerint. hadvezérek, magas rangú katonatisztek képletében gyakori. Bár hadiszerencsét ad, rideggé, kötődésképtelenné, perfekcionistává tesz.)  Ez arra utalhat, hogy ha a fentebbi hatások ellenére mégis sikerült valami úton – módon szőnyeg alá söpörni problémáinkat, azok elmérgesedve követelik a megoldást.

 

December 24-én a direktbe forduló Jupiter talán okkal reméljuk, hogy a Karácsony valóban a szeretet ünnepe lesz, de a Szilveszter már nem alakul bonyodalommentesen. December 31-én ugyanis a Merkúr áthalad a jelenlegi eklipsz egyik pontján, a Nyilas 18 fokon.  (A bolygóátvonulások eklipsz – pontokra kifejtett hatásáról ld. Az Eklipszek titkos utóélete c. cikk) Bár köztudott, hogy nem erős hatású bolygó, az eklipsz uraként most nagyon fontos. Ha eddig még voltak is kételyeink, most felismerhetjük: legfőbb ideje átültetni a gyakorlatba igazságainkat. A kommunikáció és az  igazságérzet fontos szerepet játszik az év utolsó napján..

Mivel ezzel egy időben a Mars egy fok híján egzakt kvadrátot képez az eklipsz ponttal, eggyel több okunk van rá, hogy válogassuk meg szavainkat, gondosan mérlegeljük tetteinket, nehogy felesleges feszültséget keltsünk. A jó hír, hogy a csetepaté kellős közepén arra is ösztönzést kaphatunk, hogy ötleteinket átültessük a gyakorlatba. A zseniális sziporkák inspirálta hatékony cselekvés céljaink felé röpít.

 

 

 

 

Kiss Kati

 

www.astroconsult.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó cikkek

 

 

Az eklipszek „titkos utóelete” :

Mennyire jelezhetők előre a Breivik ámokfutásához, Fukushimához hasonló tragédiák?.

 

A káosz mintázatai:  November 25 újabb részleges napfogyatkozás

http://astroconsult.ingyenblog.hu/a-kaosz-mintazatai-ujabb-reszleges-napfogyatkozas.blog

 

 2011 július  1 újabb részleges napfogyatkozás

http://astroconsult.ingyenblog.hu/2011-julius-1-ujabb-reszleges-napfogyatkozas.blog

 

2011. június 15: teljes holdfogyatkozás

http://astroconsult.ingyenblog.hu/teljes-holdfogyatkozas.blog

 

 

2011. JÚNIUS 1 : RÉSZLEGES NAPFOGYATKOZÁS:

 

ZŰRZAVAROS HELYZETEK, VÁRATLAN VÁLTOZÁSOK

 

http://astroconsult.ingyenblog.hu/2011-junius-1-reszleges-napfogyatkozas.blog

 

 

A HOSSZÚ MENETELÉS IDŐSZAKA:  A Mars áthaladása a Szüzön

http://astroconsult.ingyenblog.hu/a-hosszu-meneteles-idoszaka.blog

 

 

Egészség és betegség a Szűz Mars – tranzit tükrében

 

http://astroconsult.ingyenblog.hu/101.blog

 

 

T KVADRÁTBÓL NAGY KERESZT – ÚJRA ÜZEMEL A NAGYÁGYÚ

A PLÚTÓ – SZATURNUSZ – URÁNUSZ ROBBANÉKONY FORMÁCIÓI

http://astroconsult.ingyenblog.hu/t-kvadratbol-nagy-kereszt.blog

 

2010 tavasz – nyár: Szaturnusz, Uránusz, Jupiter – hatások

http://astroconsult.ingyenblog.hu/2010-tavasz-nyar-szaturnusz-uranusz-jupiter.blog

 

 

Belső képekkel, álmokkal való munka

 

 

PÁRBESZÉD ÁLMAINKKAL 1.

http://astroconsult.ingyenblog.hu/parbeszed-almainkkal.blog

 

Párbeszéd álmainkkal 2

Az álomszimbólum kiszótárazása

http://astroconsult.ingyenblog.hu/az-alomszimbolum-kiszotarazasa.blog

Munka az álomszimbólumokkal

 

Párbeszéd álmainkkal 3

 

http://astroconsult.ingyenblog.hu/munka-az-alomszimbolumokkal.blog

Párbeszéd álmainkkal 4.

Egy saját történet: Száll a kéz, mint a felhő

http://astroconsult.ingyenblog.hu/szall-a-kez-mint-a-felho-%E2%80%93-a-zold-sarkany-mandalaja.blog

 

Az elnyelt vitalitás és visszaszerzése

http://astroconsult.ingyenblog.hu/az-elnyelt-vitalitas-visszaszerzese.blog

 

Amulettek, talizmánok, sigillumok

  1. rész. A sigillumok

http://astroconsult.ingyenblog.hu/amulettek-talizmanok-sigillumok.blog

 

AMULETTEK, TALIZMÁNOK, SIGILLUMOK 2

http://astroconsult.ingyenblog.hu/amulettek-talizmanok-sigillumok-2.blog

 

 

 

Az eklipszek “ titkos utóélete”

Mennyire jelezhetők előre a Breivik ámokfutásához, Fukushimához hasonló tragédiák?.

 

Mint a korábbi cikkekben már szó esett róla, a napfogyatkozások hatása annyi éven, a holdfogyatkozásoké pedig annyi hónapon keresztül érzékelhető, ahány órán át tartottak. A jelenlegi, kb. 3 – 3,5  órás eklipsz tehát hatással lehet a következő 3 – 4 év eseményeire is.

 

A fogyatkozásoknak azonban van egy másik “utóéletük” is. Az eklipszek ugyanis “nyomot égetnek” a képletbe. A Nap Hold együttállás vagy oppozíció helye mellett a többi bolygó fokszámát is érdemes megjegyezni. Ezek  a pontok a jövőben is nagyon érzékenyen reagálnak majd az egyes bolygóhatásokra.

 

Ebből a szempontból azoknak a hátráló (retrográd) bolygóknak a szerepe is jelentős, amelyek előbb- utóbb direktbe fordulnak és áthaladnak a korábbi eklipszek pontjain. E tekintetben főleg a hagyományosan kártékonynak tartott planéták fontosak, hiszen ezek az időpontok gyakran hoznak kedvezőtlen sorsfordulatokat.

 

 

November 27 : újabb sokkhatások?

 

2011  viharos nyarának eklipszei közül az utolsó, a július 1-i idején pl. az akkor még hátráló Plútó a Bak 6 fok 7 ‘-en állomásozott. November 27- én,  két nappal a részleges napfogyatkozást követően ismét eléri ezt a pontot. Az asztrológusok világszerte egyetértenek abban, hogy ennek az időpontnak a környékén valami váratlan, sokkoló történik majd a világban, de egyéni szinten is megérezhetjük.

 

(A korábbi eklipszekről szóló cikkekben már volt szó arról, hogy röviddel a fogyatkozás előtt vagy után megfigyelhető valamilyen “jelzés értékű” esemény, amiből következtethetünk az időszak hangulatára. Egy másik asztrológiai szabály szerint minél több tényező mutat valamilyen esemény irányába, az annál valószínűbben következik be. Nem véletlen tehát, hogy a július 1-i Plútó pozíció pont ezekben a napokban ismétlődik meg.)

 

Az előző cikkekben (Hosszú menetelés, November 25-i napfogyatkozás) az asztrológiában kevésbé járatosak számára is követhető módon bemutatott Mars – Uránusz kvinkunx, újhold – Neptun  kvadrát, Jupiter – újhold kvinkunx, a 2015-ig ható Plútó Uránusz kvadráttal (ld. T kvadrátból nagy kereszt c. cikk) és az eklipszben érintett állócsillagokkal (Al Jabhah, Dschuba) ötvöződve  szokatlan, nehezen magyarázható katasztrófákat, baleseteket jelezhetnek. Ezek hosszabb utazásokkal és az ezekre jellemző közlekedési eszközökkel- pl. hajókkal, repülőkkel is kapcsolatban állhatnak. A különféle bűncselekmények is megemelkedhet: pl. egyénileg vagy szervezett formájú terrorakciók, különös kegyetlenséggel, pszichopaták által elkövetett gyilkosságok (a Dschubbát, akár csak a június 15-i teljes holdfogyatkozás egyik lényeges szereplőjét, a Lesath-ot a “pszichopaták csillagaiként” szokták becézni.

 

A diszharmónikus Neptun hatások miatt  megszaporodhat az alkohol vagy kábítószer hatása alatt elkövetett bűncselekmények száma. Egyéni szinten is szerencsésebb kerülni .a tudatmódositó szerek használatát, hiszen nélkülük is nehéz megállapítani: épp zseniális látomásaink vannak- e vagy valóságelhárításba merültünk. A különbség sokszor olyan árnyalatnyi, hogy egy szakembernek is nehéz kideríteni, miről is van szó valójában, nekünk azonban akár az életünk is múlhat azon, hogy tudunk-e disztingválni.

 

 

Breivik, a magányos (?!) ámokfutó

 

A norvégiai tömeggyilkos, Anders Behring Breiwik nyári ámokfutása ízelítőt adhat, milyen típusú események várhatók világszerte. Az egész világot megrázó mészárlás a  2011 július 1-i napfogyatkozással is. kapcsolatba hozható  (Az önmagában nem túl erős eklipsz a robbanékony  Nagy Kereszt formáció részét képezve olyan sokkoló eseményeket vettített előre, mint az angliai zavargások, Breivik ámokfutása ill. a hazai brutális hajléktalan-gyilkosságok.Az eklipszeket bemutató Feszült, eseménydús nyár című sorozat részletesen  foglalkozott a július 1-I napfogyatkozással is,   a T kvadrátból nagy kereszt pedig a 2010 nyaráról ismerős alakzat szereplőivel)

 

Nemrég érdekes cikket találtam ebben a témában. Sajnálatos módon nem mentettem el a linket, így újra rá kell keresnem, hiszen úgy lenne korrekt, ha fordításomban a szerző nevét, elérhetőségét is feltüntetném.

A július 21-i merényletet követően természetesen sok olyan asztrológiai elemzés készült az esményről és az elkövető személyiségéről. Ez a cikk szintén nyáron látott napvilágot, különlegessége azonban abban rejlik, hogy arra figyelmeztet: a norvégiai tragédiához hasonló események november végén is sokkolhatják  a világot.

 

“A július 1-i újhold a Rák 9 fok 12’-en jött létre, kvadrátban  a Mérleg 10 fok 43 ‘án álló Stzaturnusszal, a Kos 4 fok 32 en álló Uránusszal, ia 6 fok 07-en álló Plútóval pedig oppoziciót képezett. A Mars az Ikrek 7 fok 17’-en állt. Ezek a pontok továbbra is érzékenyek maradtak különböző hatásokra. Az őket érintő vagy velük valamilyen fényszöget képező bolygók nehézségeket, vagy éppenséggel sokkoló eseményeket válthatnak ki, az eredeti konstellációban részt vevő planéták természetének megfelelően

Bár az Uránusz igen kevest halad naponta, tapasztalataim szerint mozgása nagy jelentőséggel bír. A direktbe forduló Uránusz legközelebb 2012 március 25-én kerül újra  a Kos 4 fok 32 ‘ra, 2011 július 1-én elfoglalt pozíciójába. Érdemes hát megjegyeznünk ezt a dátumot.

Ez az egybeesés arra késztettett, hogy utána  nézzek: az elkövetkező hónapokban elérik e más planéták is az eklipsz érzékeny pontjait. Így bukkantam rá 2011 november 27-re. A júliusi napfogyatkozás idején még tolató Plútó azóta újra direktbe váltott és november 27-én kerül újra vissza a Bak 6 fok 07-re. Ugyanebben az időpontban a Nap is szembekerül a Mars eklipsz-beli pozíciójával, valamint trigont képez az Uránusz akkori jegyhelyzetével, a Szűz 7 fokán állomásozó Mars pedig egzakt kvadrátot zár majd be július 1-i, az Ikrek 7 fokon  elfoglalt pozíciójával. 

Mivel az Uránusznál ismertetett törvényszerűségek ebben az esetben is érvényesek, november 27  meglehetősen baljós napnak ígérkezik. A tömegszerencsétlenségekkel, kegyetlenkedéssel, megsemmisitéssel kapcsolatba hozott Plútót ugyanis most a dinamikus Mars is támogatja. A Nap és a Mars közötti feszült kapcsolat (kvadrát) és a Nap – Uránusz trigon, valamint a Mars Uránusz kvinkunx a fegyvert elsütő ravasz szerepét is betöltheti. A 2015 ig folyamatos sokkélményeket tartogató Plútó – Uránusz kvadrát hatásai is javában érezhetők, így tehát szinte biztos, hogy ezek a napok zűrösen alakulnak.

Leginkább egy pusztító erejű földrengésre vagy fegyveres konfliktusra tippelek. Nem tudom azonban pontosan megmondani, hol. Elsősorban olyan helyszínekre, országokra tippelek, melyek Ascendense vagy MC-je kapcsolatba kerül – pl. együtt áll ezekkel a kártékony planétákkal. Csupán annyit állithatok, hogy minden feltétel adott egy esetleges robbanáshoz. Mivel hosszú éveket töltöttem az asztrológia tanulmányozásával, meggyőződtem arról, hogy az eklipszeket nem véletlenül hozzák kapcsolatba baljós eseményekkel. Ezért úgy érzem, érdemes felhívnom a figyelmet arra  a potenciálra, amit ez az időminőség hordoz.

Ez nem vészmadárkodás a részemről. A többi asztrológushoz hasonlóan magam is bolygóhatások által jelzett eseményekkel dolgozom, a múltbeli történések vizsgálata pedig a jövőről is felvilágosítást ad. A 4 héttel ezelőtti napfogyatkozás és a múlt pénteki sokkoló norvég események közötti összefüggés miatt erkölcsi kötelességemnek érzem, hogy időben felhivjam a figyelmet az esetleges jövőbeli analógiákra. Bízom benne, hogy a nálam okosabbak rájönnek majd, mire számíthatunk novemberben, amikor e bolygók újra a veszélyes zónákba kerülnek.” – figyelmeztet a szerző.


Miért éppen Fukushima?

 

Nagyon rokonszenvesnek találtam a szerző őszintesége is. Hiszen míg utólag pontosan be lehet azonosítani, miért pont ott és akkor történt valami, ahol történt, az előrejelzésekkel különösen a mundán-asztrológia területén kell csínján bánni. De a natális (azaz a személyi horoszkópot vizsgáló) asztrológia sem képes mindig napra, órára lebontott pontos prognózisokkal előrukkolni. Időnként valóban egész pontosan akkor jelentkeznek az események, amikorra jelezték őket, de időnként napokat, heteket sőt akár hónapokat is csúszhatnak. Erről szépen ír C. O. Carter Az asztrológia hét problémájában.

 

Igy, a magam részéről óvatos lennék a november 27-i dátumot illetően, miközben biztos vagyok benne, hogy az előttünk álló időszak még bőven tartogathat meglepetéseket.

 

Ebből a szempontból nagyon tanulságos a 2011. március 11-i fukushimai tsunami esete. Olyasmi volt ugyanis, amire elvileg „lehetett” számítani, utólag „világosan” levezethető, akkor és ott azonban kevesen gondolták volna, hogy éppenséggel Japán lesz a helyszín. Így engem is meglepett, amikor pedig rákerestem az interneten, még a komoly, nemzetközi hírű asztrológusok honlapjain sem találtam olyan cikket, ami ilyesmire figyelmeztetett volna..

 

Szerintük is „várható” volt azonban valamilyen nukleáris balesettel, szennyeződéssel kapcsolatba hozható természeti katasztrófa ebben az időszakban,  ahogy magam is jeleztem még a tavaly, mert:

 

– Az Uránusz március 13-án lépett a Kosba – a lassú, külső bolygók jegyváltását többnyire valamilyen nagyon markáns külső esemény kíséri. Mivel a Kosban haladó Jupiter egzakt kvadrátban volt a Bak Plútóval, valószinűsíthető volt valamilyen robbanással, földrengéssel, tömeghalállal járó esemény is. Bár az Uránusz akkor még nem került egzakt kvadrátban a Plútóval, ez a fényszög pozíció a „földrengések” konstellációja a szó fizikai és átvitt értelmében is. Az Uránusz és a Plútó maghasadással, atomreaktorokkal, „nukleáris eseményekkel” is kapcsolatban áll, az olyan diszharmonikus fényszög, mint a kvadrát pedig ilyen típusú tragédiákat jelezhet.

 

(Ugyanakkor nagy hiba egy ilyen horderejű eseményt egyetlen bolygóval vagy csupán egy bolygókapcsolattal összefüggésbe hozni. Az egész sokkal bonyolultabb, finomabb folyamat, az ilyenfajta sematizálás asztrológiai „receptgyűjteménybe” való. Ennek ellenére mégis megteszem, mert ha még olyan durvák is ezek a párhuzamok, van realitásuk.)

 

A 2011 március 19-i óriás-teleholdat szintén kapcsolatba hozzák árvizekkel, szökőárokkal, különösen, hogy eközben a Halakban tartózkodó Nap (és persze az Uránusz) együtt állt az igen rosszindulatú, árvizeket, „tengeráradást”, fulladásos halált, háborúkat  „hozó” Scheat állócsillaggal a Halak 29 fokon. (A tavalyi magyarországi árvizek idején a Jupiter és az Uránusz szintén együtt állt  a Scheattel és mindannyian szemben a Szűz végén állomásozó Szaturnusszal.) Bár a  telehold – konstelláció csak egy héttel az események után vált egzakttá, egyes asztrológusok szerint egy héttel előtte/utána is érzetette a hatását.

 

Egyes mundán asztrológiai irányzatok a Mérleg hatása alá rendelik Japánt, Kos Aszcendenssel (de van sok más  elképzelés is, pl. hogy Bika, Skorpió vagy Vízöntő lenne. A mundán asztrológia többek között amiatt nem működik 100% megbízhatósággal a mi korunkban, mert még az ilyen alapvető kérdésekben sem egységesek a vélemények, mint egyes országok asztrológiai besorolása).

 

De ha eltekintünk is az államalapítás képletétől, a tsunamival összefüggésbe hozható 2011 január 4-i napfogyatkozás Tokyora felállított képlete (helyi idő 17: 30), sőt, már az azt megelőző, 2010 december 21-i holdfogyatkozás valóban tragédiát vetít előre.

 

És miért pont március 11?

 

A földrengés és szökőár időpontja:  március 11, japán helyi idő szerint 14:46 perc 23 másodperc. A rengés 129 kilométernyire indult a japán Szendai városától.

 

Március 11-én azonban  még sem a  fentebb említett zűrös telehold konstelláció nem állt össze sem pedig az a „robbanásveszélyes” Kos – Mérleg – Bak kombináció, amely ilyen nagy horderejű eseményt indokolna (és érintette volna a január 4-i napfogytakozás által „kiégetett” pontokat). Ennek ugyanis az április közepén,  ill. az azt követő 2-  3 hétben „lett volna itt az ideje”. A Mars április 3-án lépett  a Kosba, együtt állva az Uránusszal, ami különösen robbanékonnyá tette az április 4-i Kos újholdat. Április 12 – 13-án került egzakt a kvadrátba  a Plútóval és kezdett haladni a Szaturnusszal képezett szembenállás felé. Én ekkorra tettem volna nagyobb horderejű eseményt (általában, valahol a világban. Töredelmesen be kell vallanom, hogy nem törekedtem a helyszín meghatározására…) Nem „tévedtem” ugyan, mert ha jól emlékszem, április 8- án is volt egy 7-es erősségű földrengés ugyanott , majd április 11-én  is egy 7, 5 ös erősségű – de ezek fontossága eltörpült az előzőéhez képest…- de nem is találtam fején a szöget.

 

(Ami pedig a  későbbieket illeti, az Uránusz – Plútó kvadrát még sokáig, legalább 2015-ig hat, ezért mindvégig fel lehetünk készülve ilyen típusú, akár nukleáris katasztrófákkal is járó eseményekre, földrengésekre, vulkánkitörésekre, esetleg váratlanul kitörő, rövid, de annál pusztítóbb háborúkra, forradalmakra, gazdasági összeomlásokra, stb.)

 

 

Az arab tavaszról dióhéjban

 

Japánon kívül azonban még sok Mérleg, Kos és Bak befolyás alá tartozó ország van, ahol látszólag semmi sem történt, vagy legalábbis nem ennyire tragikus események. A katasztrófa után persze kiderül, hogy az adott égi konstelláció pontosan erre a földrajzi helyre „illett” – de urmbocsá’ugyan kinek jutott volna ideje, energiája előre végigmazsolázgatni az összes szóba jöhető országot?!

 

Ebből a szempontból az arab világ eseményei is érdekesek. Egyes asztrológiakönyvek Líbiát, Felső Egyiptomot is a Mérleg –államok közé sorolják – és a jegyben tartózkodó Szaturnusz gyakran „hozza” államfők, magas rangú állami tisztviselők, tábornokok bukását. Ld. Szaturnusz a Mérlegben c. korábbi cikk. Az arab országokat egyébként különböző jegyekhez rendeli a mundán asztrológia, de mint említettem, csak Libia és felső Egyiptom tartozik a Mérleghez. Nyugat Afrika Baktay Csillagfejtésében (az asztrológia máig a legjobb, bár kissé régi alaptankönyve) a Rákhoz, Afganisztán a Bakhoz, tartozik, más  arab országokat a Nyilashoz és a Vízöntőhöz rendel. Modernebb kiadványokban megint más felosztások érvényesek, ezzel tehát nem megyünk sokra. Maga a népcsoport, tehát maguk az arabok a Mars hatása alá tartoznak, ez a bolygó pedig a Kosban és a Skorpióban van uralmon.

 

Úgy emlékszem Egyiptomban a tüntetések január 25-én kezdődtek- a Jupiter pedig jan 23-án lépett be a Kosba – tehát most a Mars uralma alatt áll. A Jupiternek ugyanolyan fontos az önállóság, függetlenség, nagy mozgástér, mint az Uránusznak (ld. szintén a Tierney idézetek, Jupiter – Uránusz fényszögről ) – amellyel egész télen együtt állt, ill. amelyen „keresztül lépett” mielőtt átért volna a Kosba. Útközben pedig a pusztító hatású Scheat állócsillagot is érintette – tehát megintcsak nem volt meglepetés a fegyveres konfliktus sem.

 

Osama Bin Ladent  a május elején ható Mars – Jupiter együttállás „hozadékaként” sikerült kézre keríteni, bár magát az akciót csak később jelentették be (vagy, ha az időpont valóságos volt, a sikerek ekkor konkretizálódtak fizikai síkon).

 

A tavaly nyáron egyébként, valamelyik angol nyelvű asztrológiai cikkgyűjteményben találtam egy érdekes írást, ami szintén forrongásokat jelzett az arab világban, éppenséggel a Kos Jupiter időszakra (bár a Nagy Jótevő csak idén június elejéig vendégeskedett ebben a jegyben,  az Uránusz kb 2018 – 2019-ig marad, tehát hosszabb távon is robbanási góc lehet az arab világ, az Uránusz – Plútó kvadrát miatt olajválsággal is tetézve. A Plútó többek között az altalaji kincseket – pl. a kőolajat és származékait is jelzi, valamint a válságokat.) Szívesen lefordítanám ezt az anyagot is, de egyelőre azonban, legnagyobb bosszúságomra nem találom. Pedig olyan gondosan elmentettem…

 

 

Pontosan tudjuk, mit hoz a múlt?

 

Nemcsak a mundán asztrológiában, hanem az egész asztrológián végigvonuló paradoxon, hogy az események, az időszak minősége ugyan pontosan jellemezhető, de hogy éppen milyen formában és egész pontosan mikor, milyen valóságszinten fognak bekövetkezni, már aligha.

Utólag persze az adott életesemény egy születési horoszkóppal kapcsolatban is jól leírható. Az esetek nagy részében rájövünk, miért éppen az történt a szóba jöhető sok analógia közül, ami történt, de előrejelzéskor kicsit valamennyien „vakok” vagyunk. Volt tanárom, Janák Lajos azt szokta mondani tréfásan, hogy az asztrológus pontosan meg tudja állapítani, mit hoz …a múlt, de a prognózisok készítésekor már nem ennyire biztos a találat.

 

Persze, ilyen alapon a pszichoterápia is elmarasztalható lenne – mégis ránk, asztrológusokra hamarabb húzzák rá a vizes lepedőt. Köztudott ugyanis, hogy a páciens komplexusa, valamilyen affektus a terapeutát is elvakíthatja annyira, hogy olykor még hónapokon át tartó terápia esetén sem talál rá a megfelelő kezelésre vagy a zavar egyébként nagyon kézenfekvő  okára. Ez persze nem jelenti, hogy akár az asztrológia, akár a pszichológia értéktelen, haszontalan lenne, csupán rávilágít a módszert használó emberek korlátaira. No és persze a szabad akarat, egyéni felelősség fontosságára is, hiszen ha mindent holtbiztosan előre tudnánk, milyen szerep jutna az előző kettőnek? Tanulhatnánk –e hibáinkból? Nem rekedne meg személyiségfejlődésünk?

 

Mi jöhet még ?

 

Jó kérdés tehát, lesz- e valami szokatlan november 27-én, az azt követő napokban vagy a december 10-i teljes holdfogyatkozást követően? És ha igen, hol? Az előttünk álló időszak hatásai olyan összetettek, hogy nehéz róluk konkrétat mondani. Ami egész biztos: nagyon nagyon sok feszültség, akadály, erőszakos, váratlan esemény várható világszerte. A szeszélyes időjárás szintén jellemző lehet, de talán további környezeti katasztrófák is Továbbra is jó kérdés marad azonban, milyen szintű erőszakról lesz szó és hol, milyen formában, ill. hogy kinek a győzelmével ér véget. Egyáltalán, kirobban –e valamilyen tényleges küzdelem vagy „csak” egy állóháború fogja cincálni az idegeket, és lehet-e majd egyáltalán győzelemről beszélni?!

 

Hasonlóképpen, egyéni szinten sem dönthető el: belső konfliktusról (vagy ennek szomatikus megfelelőjéről, pl. valamilyen gyulladásról, lázról, autoimmun betegségek, pszichés zavarok, szélsőséges esetekben öngyilkosságok, stb.) van-e szó vagy valamilyen külső helyzet éleződik ki? Valamilyen, azonnali döntést, cselekvést kívánó eseményre gondolok itt, miközben éppenséggel a helyzet kezeléséhez szükséges eszközök hiányoznak. És mi történik ilyenkor? Az ember puszta kézzel nekimegy a „fenevadnak”? Vagy győz, minden racionális érv dacára, mert az utolsó pillanatban mégis bekövetkezik az „obligát csoda”- vagy fejjel megy a falnak és halálra zúzza magát ? Esetleg, épp ellenkezőleg, visszatartja magát a cselekvéstől és kivárja, amíg magától enyhül a vihar? Önszántából, vagy mert annyira lebénítják a körülmények, hogy egyebet úgysem tehet?

 

Az ilyen asztrológiai helyzetek közös jellemzője, hogy az ember bármennyire fel is legyen készülve rájuk elvileg a gyakorlatban MINDIG készületlenül érik a változások. Erről Liz Greene: Az Uránusz a horoszkópban, Erin Sullivan: A Szaturnusz tanításaiban lehet bővebben olvasni. Hiszen a kiszámítható, többé- kevésbé megjósolható Szaturnusz hatások mellett itt az Uránusz, Plútó hatások is szerepet játszanak. Mindkettő váratlan, sokkoló princípium, derült égből villámcsapás- szerű hatások, radikális… és végleges vagy legalábbis igen tartós változások jellemzik útjukat.

 

Hogy mi az értelme ilyenkor mégis az asztrológiának? Vagy akár az álmok legyezésének is, ha úgysem juthatunk belőle olyan „konkrét” információkhoz, amilyenekre szükség lenne? Nos tapasztalataim alapján az az érzésem, mindenképpen javunkra válik, ha legalább nagyvonalakban tisztában vagyunk a várható események minőségével, mert akkor, ha érnek is meglepetések, legalább jellegükkel tisztában lehetünk. Ha nem is napra, órára, de kb. hónapnyi pontossággal az időpont is belőhető. (Bár az Uránusz, Plútó-jelezte események látszólag derült égből villámcsapásként következnek be, ezeknek is van hosszabb –rövidebb, az álmokból legtöbbször nyomon követhető tudattalan előzményük. (Ld. részletesen aVigyázat, balesetveszély c. cikkemben/ Szaturnusz- Uránusz- Jupiter hatások 2010 ) A pszichoterápia is jól dokumentálja az ilyen eseteket  ( ld. Jung, Marie Louis von Franz írásait). De minden ellen akkor sem tudjuk bebiztosítani magunkat, döntéseket hozni, cselekedni viszont gyakran minden fajta segítség nélkül kell. Vagy, sokszor olyanok a kialakult körülmények, hogy legjobb akaratunkkal se tudjuk meghozni az asztrológiailag, pszichológiailag legkívánatosabb döntéseket, így, mint pl. a közelgő, december 10-i holdfogyatkozás konstellációi mutatják, reménykedhetünk abban, hogy az univerzum elég bölcs, így nem értelmetlenül kell elviselnünk a megpróbáltatásokat.

 

 

Kiss Kati

 

www.astroconsult.hu

 

 

 

 

A káosz mintázatai: újabb részleges napfogyatkozás

http://astroconsult.ingyenblog.hu/a-kaosz-mintazatai-ujabb-reszleges-napfogyatkozas.blog

 

A HOSSZÚ MENETELÉS IDŐSZAKA:  A Mars áthaladása a Szüzön

http://astroconsult.ingyenblog.hu/a-hosszu-meneteles-idoszaka.blog

 

 

Egészség és betegség a Szűz Mars – tranzit tükrében

 

http://astroconsult.ingyenblog.hu/101.blog

 

http://astroconsult.ingyenblog.hu/a-pluto-archetipus

A Plútó archetípusa

 

2011 július  1 újabb részleges napfogyatkozás

http://astroconsult.ingyenblog.hu/2011-julius-1-ujabb-reszleges-napfogyatkozas.blog

T KVADRÁTBÓL NAGY KERESZT – ÚJRA ÜZEMEL A NAGYÁGYÚ

A PLÚTÓ – SZATURNUSZ – URÁNUSZ ROBBANÉKONY FORMÁCIÓI

http://astroconsult.ingyenblog.hu/t-kvadratbol-nagy-kereszt.blog

 

Teljes holdfogyatkozás

http://astroconsult.ingyenblog.hu/teljes-holdfogyatkozas.blog

 

2010 tavasz – nyár: Szaturnusz, Uránusz, Jupiter – hatások

http://astroconsult.ingyenblog.hu/2010-tavasz-nyar-szaturnusz-uranusz-jupiter.blog

A káosz mintázatai: november 25, újabb részleges napfogyatkozás

 

2011. november 25-én, magyar  idő szerint reggel 7:10 kor újabb részleges napfogyatkozásra került sor.

A nyarunkat oly viharossá tevő eklipsz sorozatot bemutató cikkekben a nap- és holdfogyatkozások általános jellemzőiről is szó esett. A mostani a negyedik, és egyben az utolsó napfogyatkozás az idén, legközelebb csak 2012 május 21-én lesz részünk hasonló természeti jelenségben. Jó kérdés, sikerül-e megoldani ennyi idő alatt az eklipsz által jelzett kihivásokat. A jelenlegi ugyanis, a december 10-én esedékes teljes holdfogyatkozással párosulva, újabb kavarodást okozhat világszerte.

 

 

Zavaros helyzetek

 

A kaotikus helyeztek előidézésére már „családi mintája” is hajlamosíthatja.

Az eklipszek ugyanis nem elszigetelt, egyszeri jelenségekként  zajlanak, hanem  Saros ciklusnak nevezett sorozatokban , párokban ismétlődnek, 18 évente. A rájuk jellemző mintázatok szerint valamennyien besorolhatók egy – egy nagyobb családba. Ugyanabban az időszakban akár több Saros ciklus is működhet egyszerre .

 

A jelenlegi eklipsz a 14. az 1047 ben kezdődött Északi  Saros ciklus sorozatában. Ez a “családot” a  Vénusz (szerelem, társas viszonyok, anyagiak), Szaturnusz (hatóságok, szerkezetek) és Neptun ( magasabb eszmények, csalás) hatásai dominálják. Következésképpen egy olyan időszak küszöbén állunk, amelyet a társas viszonyok, párkapcsolatok zavara, félreértések, a váratlan pénzügyi fordulatok, járványok jellemezhetnek  Bernadette Brady: Asztrológiai prognózis: a sas meg a pacsirta (Predictive astrology – the eagle and the lark)  című, a fogyatkozások hatásait taglaló könyv szerzője szerint ez az eklipszet kaotikus helyzetek, kétségbeesés és különös, váratlan események követhetik.

 

Elméletét a november 25-i konstellációk is alátámasztják.

 

A Nap – Hold együttállás, azaz az újhold a Nyilas 2 fok 36’-en jön létre. Ez  a formáció  egyfelől az akarat és érzelem egysége jellemzi, ami nagyon hiteles fellépést eredményez, hiszen az egyén teljesen azonosul elhatározásaival. Különösen így van ez a Nyilas esetében, akit hite, optimizmusa, küldetéstudata motivál. A tüzes jegyeknek egyébként is lelkesedniük kell ahhoz, hogy a legjobb formájukat nyújtsák

A konstelláció azonban nehezen oldható belső nyugtalanságra és elégedetlenségre, szélsőséges szubjektivitásra  hajlamosít. A gyakori hangulatváltozás és a  lazításra való képtelenség úgy a saját, mint a mások kilátásait is leromboló izgágaságot eredményezhet.

Az együttállást olyan, további bolygóhatások érik, amelyek tovább fokozzák a jegy diszharmonikus működésére jellemző túlzásokat.

 

 

 

Az állócsillagok hatása

 

 

A Nyilas újhold hatásait két állócsillagé színezi át.

 

Peter Stockinger mundánasztrológus (//www.astrologythoughts.com/peter-stockingers-traditional-astrology-weblog ) a Nap és a Hold Al Jabhah állócsillaggal képezett  konjunkcióját hangsúlyozza. A Szaturnusz – Merkúr természetű égitest veszteségeket sok veszélyt jelez. Ha felkelőben van (és a budapesti, 7: 10 időpontra napfogyatkozás képletnek pont az ascendensére esik) a hatások fokozódnak. (Stockinger szerint az EU egészére kedvezőtlenül hat, Magyarország azonban a December 10-I teljes holdfogyatkozást sínyli meg jobban, helyesebben talán akkortól szembesülünk jobban a november 25-i eklipsz gyakorlati hatásaival)

 

A www.darkstarastrology. com a  Dschubba  állócsillag hatását emeli ki. A Nyilas 2 fok 34 ‘-en található égitest a Skorpió csillagkép homlokát díszíti. A hatása alatt állók türelmes, körültekinztő hozzáállással vannak jelen minden élethelyzetben, de egyszersmind nagyon találékonyak és elszántan ragaszkodnak terveikhez. Szerencsés esetben jó sebészek, rendőrök, nyomozók, titkosügynökök válnak belőlük, hiszen az orvosi szikét, fegyvert a legforróbb helyzetekben is hideg fejjel, szakértelemmel, stratégiai érzékkel kell használni. Az állócsillag diszharmonikus aspektusai viszont váratlan támadásokat, rosszindulatot, a morális érzék hiányát, gátlástalanságot eredményezhetnek, igy nem csoda, hogy az ilyen formációk gyakran megtalálhatók a hidegvérű pszichopaták képletében is.

 

 

Álom és valóság mezsgyéjén

 

A Neptun kvadrátja hatására az egyébként sem túl gyakorlatias Nyilas még jobban elrugaszkodhat a valóságtól. A két fővilágosító feszült kapcsolata az álmok, látomások és  szenvedélybetegségek principiumával összemossa a tények és a vágyfantáziák közötti határokat. A konstelláció hatására csakugyan lehetnek fontos álmaink, megérzéseink, de mindenképpen egy zavart, csalódást, kiábrándulást keltő bolygóhatásról van szó. A tudattalan üzeneteinek félreértelmezése ugyanis önbecsapáshoz vezethet, amelynek hatására a külvilágban szélhámosság, csalás áldozataivá válhatunk, de a belső világ üzeneteinek, lelki igényeink totális figyelmen kívül hagyása is ugyanilyen eredményekhez vezethet

 

Forduljunk hát nyugodtan álmaink felé, figyeljünk oda tudattalanunk üzeneteire, a látszólag véletlenszerű, ún. szinkron eseményekre, de feltétlenül kössük össze őket a valósággal. Vessük össze folyamatosan vágyainkat és a dolgok tényleges alakulását, körvonalazzuk  elvárásainkat, tegyünk konkrét, gyakorlati lépéseket nap mint nap annak érdekében, hogy a két pólus közeledjen egymáshoz.. Átvitt értelemben is olvassuk el a szerződés apró betűs lábjegyzeteit . (bár sokkal jobb lenne várni a fontos döntésekkel) Biztosak lehetünk benne: ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, valószinűleg nem igaz.

Ha betartjuk mindeme óvintézkedéseket, kihasználhatjuk a most ható Szaturnusz – Neptun trigon jótéteményeit is – részleteket ld. A hosszú menetelés időszaka c. cikkben.

 

A Nap/Hold – Mars kvadrát hatására ingerlékenyebbek válunk a szokásosnál, a konstelláció forrófejűségre, dükitörésekre hajlamosít. Eközben magunk is sérülhetünk, hiszen könnyen előfordulhat, hogy se anyagilag sem lelkileg, érzelmileg nem vagyunk felkészülve még a konfrontációra. Elvileg persze tisztában vagyunk a feladattal, a gyakorlatban azonban hiányos az eszköztár, sok az olyan részletkérdés, ami elkerülte a figyelmünket.

 

A tüzes és földes karakterek között egyébként is az elmélet és a gyakorlat között tátongó szakadék idézi elő a legtöbb konfliktust. A lelkes Nyilas annyira hisz látomásaiban, eszméiben, hogy ezek már akkor is valóságosak a számára, ha az anyagi világban még nyomuk sincs. Ha már rálátása van a nagy egészre, miért is bíbelődne a részletekkel? A fold    elem “kicsinyes” szempontjait csak akkor érti meg valamelyest, amikor már kifutott a határidőből és nemcsak a saját, hanem a mások tartalékait is felégette. Persze, akkor sem érez bűntudatot, és a saját szempontjából erre nincs is semmi oka, hiszen ahogy a tüzes típusoknál, nála is a motiváció a fontos, márpedig ő jót akart. A fold elemet azonban mindez nem győzi meg, hiszen ő inkább a tettek végeredményére  kíváncsi, a Szűzben pedig megszállottan ragaszkodhat a részletekhez, ami akkor is felbőszíti Nyilasunkat, amikor objektiv szempontból nincs igaza.

 

Az érme két oldala: egy robbanékony formáció

 

A konstellációt egy kétes értékű “jó” hatás, az Uránusz Nappal, Holddal képezett trigonja is tüzeli  A függetlenség, eredetiség, szabadság , önmegvalósítás planétája arra sarkall, hogy vívjuk meg szabadságharcunkat, szabaduljunk meg korlátainktól, szerezzünk nagyobb függetlenséget. A gyakorlati megvalósítás azonban nem erős oldala, s mivel nem valami empatikus típus az sem érdekli, ki fogja eltakarítani a romokat a tüzijáték után.

Az eklipsz képlet azt az összbenyomást kelti, mintha valamilyen váratlan robbannás, becsapódás akarná megingatni a Mars, Jupiter, Plútó által képezett fold trigon stabilitását.

 

 

Kitörés a szabadságba

 

Ez elvileg jelenthet olyen hatást is, amikor egy, a külvilágból és /vagy saját személyiségtartalékainkból érkező kreatív, életteli impulzus váratlanul kiszadít börtönünkből.  Ráérezhetünk pl. hogyan kezeljünk egy olyan helyzetet, amely évek óta fogva tart, kilépünk egy rossz kapcsolatból, kizsigerelő munkahelyről – esetleg, ha önerőből nem vagyunk képesek, valamilyen külső esemény “megoldja” a mi problémánkat is (pl. megszűnik a cég). Ebben az esetben természetesen hozzátehetnénk, hogy egyszersmind teremt is egy következőt, hiszen bármilyen nagyszerű is, hogy megszabadultunk kiállhattalan főnökünktől, az anyagiak előteremtése továbbra is megoldadnó feladat marad).

 

Fejjel a falnak

 

Ha azonban túlbecsüljük lehetőségeinket, a nagy áttörés helyett fejjel megyünk a falnak. Ez sokféle módon megnyilvánulhat,  egyéni és kollektív szinten egyaránt. Mondjuk, magánéletünkben vagy szakmailag már régóta úgy érezzük, váltanunk kell, így egy spontán impulzus vagy valamilyen, a külvilágból adódó lehetőség hatására bevágjuk magunk mögött az ajtót.

 

Legtöbbször anélkül, hogy felkészültünk volna a szakításra/ felmondásra, stb. A tüzes jegyek optimizmusával abban bízunk, hogy majd csak lesz valahogy, de mint a Mars Szűzbe lépéséről szóló cikkekben is kitértem rá, a tartalékok kiapadtak. Hacsak tehát nem készítettük elő a föld elem gondosságával a terepet, a nagy kiugrás helyett összezúzhatjuk magunkat a kemény talajon.

 

Kollektív szinten váratlan természeti katasztrófák – pl. földrengés, vulkánkitörés, tömeges balesetek okozhatnak tragédiákat, társadalmi szinten pedig a csupán elméletileg működőképes, de a realitásokkal még köszönő viszonyban sem lévő, elkapkodott, ideógiai alapokon hozott, erőszakos és /vagy kierőszakolt intézkedések válthatnak ki világszerte kisebb – nagyobb mértékű lázadásokat. A tüntetésektől a fegyveres összecsapásokig.

 

Hatékony túlélési stratégiák

 

 

 

 

Ha tehát nem akarunk a méhecske sorsára jutni, amely úgy szúr hogy végül maga is belehal, feltétlenül levezető szelepet kell találnunk marsi energiáinknak. Kezdetnek az olyan ritualizált levezetési módok  is megteszik, mint a sakk vagy a sport, de hosszú távon a Szűz princípum, a fold elem számára is elfogadható szinten kell kezelnünk a problémát. Azaz, pótcselekvések helyett egészen konkrét, az adott helyzetre szabott megoldást kell kidolgoznunk. Sajnálatos módon a tűz elem (Kos Uránusz, Nyilas Nap, Hold)  által kedvelt nagy huszárvágások helyett csak “földies” apró, taktikus lépésekben haladhatunk, gondosan beosztva tartalékainkat.

 

Ez nem jelenti azt, hogy el kéne nyomni frusztrációnkat, a bennünk munkáló feszültségeket, hiszen ún. “negatív érzelmeink” nem csupán arról árulkodnak, hogy lehetetlen, elvetemült alakok vagyunk, hanem hogy a külvilágból fenyegető impulzusok árasztanak el, mozgósítanunk kell hát túlélőkészleteinket. Ezek pedig nem a fejünkben, hanem az intellektusunknál sokkal mélyebb tartományokban, a “sötét”, animális, tudattalan rétegekben keresendők, amelyeket a Plútóhoz rendel az asztrológia. (Részletesen ld. a Plútó archetípusa)

 

Így az onnan érkező üzeneteknek vajmi kevés közük van az intellektushoz: legtöbbször olyan intenzív érzelmek  formájában érkeznek, melyeket fizikai reakciók is kisérnek. Pl. valaki verejtékezve ébred egy rémálomból, úgy megrémül, hogy összecsinálja magát, ökölbe szorul a keze dühében, stb).  Ezért aztán nem is valami népszerűek és mindenféle negativ címkét kapnak, ahelyett, hogy egyáltalán odafigyelnénk  üzenetükre.

 

Kritikátlanul és azonnal követve indulati impulzusainkat azonban ugyanakkora hibát követünk el, mintha tudomást sem veszünk jelenlétünkről. A kötözködés, a konfliktusok érett kezelésére való képtelenség, az egyéni és a kollektív szintű randalírozás ugyanis nem önmagában “jellemző” a Mars és Plútó principiumára, hanem éppenséggel azok sérült megnyilvánulására utal.

 

A Mars magasabb oktávjaként ugyanis a Plútó a harci szellem, önvédelem, túlélési ösztön, asszertivitás kifinomultabb, mélyebb szintjeit képviseli. A mostani nagy földtrigon energiái arra is lehetőséget adhatnak, hogy személyiségünkön belül is harmoniába hozzuk a két őselvet.

 

A Mars egyszerűen vakmerő, a kaland kedvéért is szívesen virtuskodik, erejét fitogtatja, gyakran anélkül is felveszi a kesztyűt, hogy tisztában lenne az erőviszonyokkal. Lendülete, életereje, kezdeményezőkészsége számos nehézségen átlendíti, de az elhamarkodottság, rossz időzítés, tartalékainak idő előtti kimerítése gyakran okozza vesztét.

 

A Plútó nem pufogtatja el idő előtt munícióját. Hosszan tartó hadjáratokban is képes helyt állni, nem csupán mások, hanem saját sebezhető pontjaival is tisztában van. Ha szembesültünk legmélyebb félelmeinkkel, túl vagyunk legszörnyűbb tapasztalatainkon, csodával határos módon életben maradtunk, már nem lesz olyan könnyű bennünket megríkatni.

 

Az olyan negatív érzelmek, mint  a félelem, a harag gyanis nemcsak a „sötét oldal”rabságába, hanem a megoldás irányába is elvihet, ha az elhamarkodott reakciók helyett hatékony stratégiákat dolgozunk ki kezelésükre. Ilyenformán agressziónk nem annyira személyekre, mint inkább magának a frusztrációt okozó helyzetnek a felszámolására irányul majd, és a bűnbakkeresés, ideológiagyártás meg a többi pótcselekvés helyett a valós problémát kezeljük majd, valóságos eszközökkel.

 

 

Pató Pál úr és a  nagy robbanás

 

Sajnálatos módon azonban a Nyilas Nap és a Hold kvinkunxa a Bika Jupiterrel, a konstelláció urával arra hajlamosít, hogy ameddig csak lehet, szőnyeg alá söpörjük a kellemetlen ingereket, miként  az őket kiváltó témákat is igyekszünk jegelni.

 

Mint már szó esett róla (ld. Mars a  Szűzben I. –II.), ez 150 fokos fényszög valami különös, szavakkal nehezen kifejezhető feszültséget gerjeszt. Testérzetként talán pontosabban meg lehet fogalmazni. “Olyan, mintha hangyák mászkálnának  a bőröm alatt” jellemezte egyszer egy vendégem ezt az állandó súrlódást. Életesemények formájában olyan helyzeteket vonzhat be, amikor valamit rendbe kéne rakni, de az, a maga megfoghatatlan módján folyamatosan kicsúszik a kezünkből.

 

A feladat ilyenkor az lenne, hogy újabb és újabb szempontok alapján próbáljuk kezelni a problémát. Ezért értelmezhető a kvinkunx kreatív képességekre utaló jelzésként a horoszkópban, bár ebben a helyzetben inkább az erény inkább a szükségból semmint az inspirációból fakad. (mondjuk egy betegség megelőzése vagy együtt élés valamilyen már meglévő tünettel, egy működésképtelen, de valamiért “nélkülözhetetlen” kapcsolat bütykölgetése, stb)

 

Sajnálatos módon a Nyilas és a Bika egyikei azoknak a jegyeknek, akik minimális hajlandóságot mutatnak komfortzónájuk elhagyására. Kettőjük közül ugyan a Nyilas a mozgékonyabb, a gyakorlatban azonban mindketten hajlamosak úgy viselkedni, mintha tudomást sem vennének a kellemetlen tényekről. . A Jupiter a Bika jegyében ugyanis még szokásos formájánál is kényelmesebbé válik, a Nyilasban álló újholddal képezett kvinkunx hatására pedig hajlamos egy kozmikus Pató Pál  úr módjára viselkedni.“Hej, ráérünk arra még”, mondogathatjuk mi is a hatására, hiszen egyelőre valóban úgy tűnhet, sínen vagyunk. Mulasztásainkkal, az elszalasztott lehetőségekkel csak a december 10-i telehold és holdfogyatkozás szembesít, de akkor már késő bármin is változtatni.

 

A nagy zabálás

 

Mivel a Bika és a Nyilas, azaz a Vénusz és a Jupiter által uralt princípiumokról van szó, a helytelen étkezési szokások is sok problémát okozhatnak.A narkotikumokkal is kapcsolatban álló Neptun egyébként is utalhat arra, hogy optimizmusunkat kémiai eszközökkel igyekszünk fenntartani. A Nyilas és a Bika jóvoltából azonban még több jut  a jóból, mindaddig, míg valóságérzékünket elveszítve valami nagy-nagy ostobaságot nem művelünk. A talajjal való összeütközés akár a szó fizikai értelmében is életveszélyes lehet.

Máskor túlevéssel igyekszünk enyhíteni a nyomáson: elnyomott depressziónkat nehéz és egészségtelen fogásokkal igyekszünk továbbra is kívül tartani látóterünkön. Persze,  ez a kijelentés is némi árnyalásra szorul, hiszen az uránuszi elektromosság sokszor csakugyan akkora  terhet jelent szervezetünknek, hogy nehéz, “földies” (ld A föld elem, az egészség és a táplálkozás) fogásokat iktatni étrendünkbe visszaállítsuk az egyensúlyt.

 

Túlzásokba esve azonban energetikai a szinteken is annyira eltömődhetünk, hogy nem is érzékeljük a finomabb jeleket, ezért érezzük úgy, hogy az uránuszi detonációk mindenfajta előzmény nélkül dúlják fel életünket.  (Esetleg, ha túl sokáig nyeldekeltünk némán, egy elemi erejű, de a legrosszabkorra időzített dükitöréssel mi magunk tesszük tönkre esélyeinket. Hasonló eredménye lehet, ha épp akkor esünk megszállott szerelembe egy semmilyen szempontból sem hozzánk illő partnerrel, amikor élet –halál kérdése lenne, hogy tiszta fejjel, praktikusan kezeljük a kihívást jelentő élethelyzeteket, megkressük és/vagy kimunkáljuk, majd kihasználjuk a túlélési lehetőségeket.) A valóságelhárításnak sok más módja is van, a végeredmény azonban az, hogy fel sem ismerjük a problémát, bizakodó hangulatunkban biztosak vagyunk benne, hogy majd csak lesz valahogy. Azonban, mire észbe kapunk, már totálisan lenulláztuk tartaklékainkat, a korábbi esélyekből semmi sem maradt, így legfeljebb csak álmainkba kapaszkodhatunk.

 

A nagy föld trigon:a  Béke Szigete?  

 

 

A Mars Szűz jegyén való tranzitját tárgyaló cikkekben bemutatott formáció egy új szereplővel is gazdagodik. Bár az eklipsz időpontjában a Nyilas 28 fok 26’-en álló Vénusz csak két nap múlva lép át a Bak jegyébe, Plútóval való együttállását a Bak 6 fokon pedig csak december 6 körül éri el,  a  Nagy Háromszög részeként kezelendő.

 

Az asztrológiai világképben a  Vénusz nem csak a szerelmi életre és társas viszonyokra, hanem az anyagi helyzetre, pénzügyekre is hatással van. A gyökeres változásokat hozó Plútóval együtt állva milliomossá tehet vagy éppenséggel koldusbotra juttathat. Mint a Mars Szűzbe lépését tárgyaló cikkekben is szó esett róla, a Jupiterrel képezett trigonról inkább a vagyonszerzés lehetőségére tippelnénk, különösen, hogy a formáció az anyagi világgal szoros kapcsolatban álló fold jegyek között jön létre. Csakhogy adódik néhány apró probléma.

 

. A Nyilasban haladó Vénusz még csakugyan tele van nagy ígéretekkel, a Bak jegyében azonban a szűkmarkú Szaturnusz uralma alatt áll, a  nagy háromszög harmadik csúcsa, a Szűz Mars, pedig szintén nem nagyvonalúságáról híres. Ez a felállás önmagában még nem lenne reménytelen, hiszen csupán arra utalna, hogy a tisztes anyagi, társadalmi pozíció megteremtéséhez 24 órából 48-at kell dolgozni, a nagyobb beruházások pedig csak keserves kuporgatás árán jönnek össze. Ez úgy világviszonylatban mint egyéni szinten az anyagi lehetőségek beszűkülősét, sok – sok túlórát, megszorító intézkedéseket eredményezhet.

 

Ám a biztonságára egyébként is érzékeny Vénusz – Plútó párosát folyamatosan torpedózzák a Kos jegyéből érkező Uránusz hatások. Ez egyfelől valóban olyan helyzetekhez vezethet, (pl. környezeti katasztrófák) amelyek egyik pillanatról a másikra romba dönthetik akár egy élet fáradozásait is, vagy pedig olyan hatásokat eredményezhet, amikor folyamatos károk érnek, (pl. a termést elveri a jégeső, folyamatos “kockázati tényező”, hogy nem fizetik ki az elvégzett munkát, amint bedolgoztuk magunkat valahova, megszűnik a cég, stb) állandó zavaró hatások mellett kell tevékenykednünk, és egy pillanatra sem ringathatjuk a biztonság vagy a stabilitás illúziójába magunkat.

 

A fold principium semmit sem visel rosszabbul, mint ha aláaknázzák biztonságérzetét, így nem csoda, ha kontrollal, megszorításokkal reagál, bár szerencsésebb esetben megtanul futóhomokra építkezni. Ha ehelyett túlzásokba esik, ez ugyanakkora valóságelhárítást eredményez, mint a tűz jegyek struccpolitikája, amely nem vesz tudomást még a legordítóbb tényekről sem. Hiszen hogyan is lehetne olyan kozmikus folyamatokat emberi eszközökkel ellenőrzés alatt tartani, mint amelyek részben az elmúlt és a következő évek gazdasági válságaiban képeződnek le ?!

 

Így aztán bűnösök helyett is csak bűnbakokat sikerül találni. Természetes, hogy e kivetítések alanyai mindig a “másik” fél táborából kerülnek ki: legyen szó házastársról, üzletfelekről, másik etnikumhoz tartozó embertársainkról , vagy a mienkétől eltérő politikai, vallási nézeteket valló csoportokról. Mivel a Vénusz a párkapcsolatok, társulások jelölője is a horoszkópban, az őt érő Plútó  – Uránusz hatások miatt a társas viszonyok nagy átalakulásokon mennek át. Akár sok éves, érzelmi vagy üzleti szövetségek is megszűnhetnek egyik napról a másikra, a semmiből pedig újak alakulhatnak ki.

 

A földtrigon így sokkal szerényebb gyarapodási lehetőségeket ad a valóságban, mint amennyi elvileg kihozható lenne belőle, vagy mint amennyit az örök optimista Nyilas, Jupiter típusok megelőlegeznek a november 25 – újhold bábáskodásával elindított folyamatoknak.

Persze, legtöbbünk számára már az is sikerélmény lenne, ha a válság és instabilitás időszakában is felszínen tudunkk maradni, kielégíthetik saját és szeretteik legalapvetőbb szükségleteit, értékeiket a viszontagásgok közepette is megőrizhetik. Működtetni tudják pl. vállalkozásukat, megmarad a lakásuk, ki tudják fizetni adósságaikat, stb. A földtrigon elvileg lehetőségeket adhat minderre.

 

Mivel a Jupiter december végéig hátráló mozgásban van, a Mars pedig távolodik a nagy háromszög formációjából, a spontán szerencsében még annyira sem bízhatunk, mint a Mars Szűzbe lépését követő héten, amikor a királytrigon összeállt.

 

Segíts magadon, az Isten is megsegít

 

A közhiedelemmel ellentétben a Nagy Jótevő egyébként sem hozza automatikusan a hozzá társitott előnyöketAhhoz, hogy a jupiteri energiák optimálisan fejtsék ki hatásukat, némi noszogatásra van szükségük. Vagyis felesleges várni  a sült galambra: ha nincsenek lehetőségek, meg kell teremteni őket, ha pedig senki sem akarja támogatni zseniális ötleteinket, mi magunknak kell lépésről lépésre megvalósítani őket. A “segíts magadon és az Isten is megsegít”  szólás bölcsessége ebben az esetben már csak azért is beválik, mert jóllehet a Mars már Plútóval képezett trigonjától is távolodik, a fényszög még mindig elég szoros ahhoz, hogy kitartással, komoly erőfeszítésekkel megállítsuk a bukóspirált.

 

A föld elem testünk, anyagi világunk, fizikai szükségleteink jelképe, fejlődési folyamataink táptalaja és kiindulópontja. Az ötletek az intuíció isteni szikráiként pattannak elő (Nap/ Hold – Uránusz trigon)  de ahhoz  hogy meg is valósítsuk őket, vagy érzelmileg kell fontosaknak lenniük vagy valami értelmes célt pl. túlélésünket – kell szolgálniuk. Konkrét, mások számára is érzékelhető formát azonban csak a föld elem révén ölthetnek. Az alkotó folyamatok időnként csakugyan annyira fáradságosak, mint a termőföld megművelése, legyen szó akár műalkotásokról akár üzleti projektekről Ötleteink megvalósitása nehézségekbe is ütközhet, esetleg tovább tart, mint gondolnánk, de ha minden tőlünk telhetőt megtettünka  siker érdekében, bekövetkezhet az “obligát csoda”  Az Uránusz – Hold/Nap trigon hatására mintegy varázsütésre megszabadulhatunk akkor is, ha egyébként tényleg csehül állnak dolgaink..

 

A válság vámszedői

 

Sajnálatos módon a Bak Plútónak van egy árnyoldala is. Míg jó esetben „pusztán” arról van szó, hogy mielőtt kegyeiben részesítene a mesékből is ismerős „kivitelezhetetlen” próbatételek elé állít ( ld. Héraklész 12 munkája, Pszüché viszontagságai, a kacsalábon forgó palota felépítése egyetlen éjszaka alatt, az ördög három aranyhajszálának megszerzése, stb és a Plútó archetípusa c cikk ), „megváltatlan” síkokon kimondottan aljas történetekbe bonyolíthat.

 

Az uzsora kamatra alapozott „vállalkozások” pl. klasszikus példái annak, hogyan lehet gazdasági válság idején mások kiszolgáltatottságából megtollasodni, más esetekben pedig épp azok az állami intézmények, szervezetek fosztanak ki vagy veszélyeztetik más módon a fizikai életben maradást is, amelyeknek éppenséggel a tulajdon védelme, az állampolgárok biztonságáról való gondoskodás lenne  a feladata. Ezek a folyamatok természetesen világszerte tettenérhetők.

 

Mint a Plútó archetípusa című korábbi cikkemben részletesen kifejtettem,az alvilág könyörtelen ura csak látszólag támogatja ezeket a túlkapásokat. Egy darabig valóban enged játszani, később azonban, kollektív és egyéni szinten annál kegyetlenebbül nyújtja be a számlát. Nem véletlen pl. hogy a háborús bűnök sohasem évülnek el, azok pedig, akik látszólag következmények nélkül élnek vissza a legelesettebb, legkiszolgáltatottabb embertársaik helyzetével, gyakran saját önromboló viselkedésük áldozataivá válnak, máskor egy súlyos, fájdalmas betegség végez velük vagy legközelebbi hozzátartozóikat sújtja tragédia.

 

Élet a felszín alatt

 

A Vénusz/ Plútó együttállást érő Uránusz kvadrát hatására az elkövetkező három évben is valószinűsíthetők a Wall Street – i tüntetésekhez hasonló, pénzintézetek elleni demonstrációk. A Vénusz hatásai a fold alatti társadalmi, kulturális mozgalmak megerősödésére utalnak, a Jupiter hatása pedig a któnikus – azaz a fold elem energiáihoz kapcsolódó szellemi utak követésére bátorít.

 

Sajnálatos módon ezek szinte kizárólag olyan sátásnista szektákként vagy az iszlám fanatikus irányzataihoz hasonló mozgalmakként élnek a köztudatban.

 

Az ókori görögök számára azonban az eleusziszi misztériumok éppenséggel a halál utáni örök élet bizonyosságát és zálogát jelentették. A jóga gyakorlatai, akárcsak a harcművészetek, szintén egészen földszerűek: a test, azaz az anyag, az anyagi világ – adta lehetőségeket használják ki, a tudatállapot- változások- , a magasabb energiaszintek elérésében a fizikai test, a táplálkozás kulcsszerepet játszik.

 

Más esetekben arról tanúskodnak, hogy ha a külvilágból  a gazdasági – társadalmi átalakulások el is tüntették fogódzóinkat, a hivatalos egyházak, hitrendszerek sem nyújtanak többet a puszta közhelyeknél pszichénk fold alatti szentélyeiben még mindig tájékozódási pontot találhatunk.

 

Igy aztán bombabiztos óvóhelyen vészeljük át akár a  legnagyobb sorsfordulókat is: Tolkiennek  pl. a tünde – nyelv rejtelmei terelték el figyelmét a második világháború borzalmairól, Narnia krónikáiban egy ruhásszekrény nyit előle menekülési útvonalat más tartományokban, ha pedig megszívleljük azt a taoista bölcsességet, hogy ahelyett, hogy a világ dolgait akarnánk rendbe rakni érjük be saját magunkéival, a szélsőséges politikai vagy vallási mozgalmakkal szemben is immunisabbakká válhatunk.

 

 

 

Kiss Kati

 

www.astroconsult.hu

 

 

Kapcsolódó linkek:

 

A föld elem, az egészség és a táplálkozás

http://astroconsult.ingyenblog.hu/a-fold-elem-az-egeszseg-es-a-taplalkozas.blog

A föld jegyek és az agresszió: a  nagy földindulás

http://astroconsult.ingyenblog.hu/a-fold-jegyek-es-az-agresszio.blog

A HOSSZÚ MENETELÉS IDŐSZAKA:  A Mars áthaladása a Szüzön

http://astroconsult.ingyenblog.hu/a-hosszu-meneteles-idoszaka.blog

Egészség és betegség a Szűz Mars – tranzit tükrében

http://astroconsult.ingyenblog.hu/101.blog

A Plútó archetípusa

http://astroconsult.ingyenblog.hu/a-pluto-archetipus

 

2011 július  1 újabb részleges napfogyatkozás

http://astroconsult.ingyenblog.hu/2011-julius-1-ujabb-reszleges-napfogyatkozas.blog

T KVADRÁTBÓL NAGY KERESZT – ÚJRA ÜZEMEL A NAGYÁGYÚ

A PLÚTÓ – SZATURNUSZ – URÁNUSZ ROBBANÉKONY FORMÁCIÓI

http://astroconsult.ingyenblog.hu/t-kvadratbol-nagy-kereszt.blog

 

Teljes holdfogyatkozás

http://astroconsult.ingyenblog.hu/teljes-holdfogyatkozas.blog

 

PÁRBESZÉD ÁLMAINKKAL

http://astroconsult.ingyenblog.hu/parbeszed-almainkkal.blog

 

 

Egészség és betegség a Szűz Mars – tranzit tükrében

 

 

 

Mint az előző cikkben (A HOSSZÚ MENETELÉS IDŐSZAKA:  A Mars áthaladása a Szüzön,  http://astroconsult.ingyenblog.hu/a-hosszu-meneteles-idoszaka.blog) szó volt róla,  mivel a 6-os mundánház  a Szűz jegyébe esik, az egészség és betegség kérdéseivel is kapcsolatban áll. A régebbi idők asztrológiája valamivel árnyaltabban fogalmaz: míg az életerőre, testi – lelki állóképességre az első házban keres utalásokat, a 6. házat kimondottan a velünk született betegséghajlamokkal, belső „törésvonalainkkal” hozza összefüggésbe.

 

A Mars pedig, akárcsak a hatása alatt álló tőrök szintén kétélű fegyver: egyfelől valóban vitalitásunk jelölője, másfelől azonban infortuna minor, azaz kis rossztevő s mint ilyen betegségfaktor is lehet.

 

Értelemszerű tehát, hogy hosszas vándorlása a Szüzön sok szempontból világítja meg majd az egészség és betegség témáit. Valószínű pl. hogy gyakoribbakká válnak a bolygó és a jegy által jelzett egészségi problémák. Ezek felmerülését részben saját helytelen életvitelünknek köszönhetjük (hiszen az egészségtelen életmóddal szerzett betegségek is a 6. ház témáihoz tartoznak,  a vele szemben levő 12. ház pedig egyebek mellett önsorsrontó forgatókönyveinkre is utal), részben pedig a környezeti hatások miatt válunk érzékenyekké rájuk.

 

A Szűz azonban a gyógyításhoz társított jegyek egyike is. A benne uralkodó Merkúr , amely az Ikrekben még szárnyas sarujában szeleburdiskodott, egyaránt betöltve az istenek hírnöke és a tolvajok, szélhámosok patrónusa tisztségét, itt a kígyós botú Aesculapiussa, a rómaiak isteni orvosává nemesedik. A Mars pedig nem csak a sebek, a lázas betegségek, hanem a sebészek, sikeres műtétek ura is – ezért a régi idők asztrológusai a 6 házat egyenesen e planéta örömének is nevezték.

A regenerációs folyamatokkal is kapcsolatban álló Plútó és a folyamatosan javító, fejlesztő Jupiter is támogatása mellett most talán mi is oly módon hangolódhatunk rá a Mars elvére, hogy örömöt lelhetünk ezen az életterületen. Hiszen az elkövetkező 8 hónap alatt egyedülálló lehetőségeink adódnak, hogy megtaláljuk  a karakterünknek legmegfelelőbb terápiát, mélyreható gyógyulási folyamatokat indítsunk el szervezetünkben, önmagunk legjobb terapeutájává váljunk.

Ehhez azonban összhangba kell kerülnünk a föld elem energiáival valamint tudatosítanunk kell, milyen tünetek jelzik, hogya Szűz és a Mars elve diszharmonikusan működik szervezetünkben.

 

A Szűz és a Mars princípium a szervezetben.

 

A Szűz

 

Testrészek, szervek és  folyamatok:

Az orvosi asztrológiában a Szűz princípium uralma alatt áll a hasi tájék, az emésztőszervek, hasi idegközpont, a lép és a vékonybél, a rekeszizom, a hasnyálmirigy, élettani folyamatként a felvett tápanyag feloldódása a vékonybélben, az asszimiláció és bizonyos kiválasztási folyamatok, pl. a bélnedvé.

A jegyben uralkodó Merkúr az idegrendszerre van hatással. Az izomrendszerből a Szűz hatása alatt áll a has izomzata, a Rák, Mérleg princípiummal is kapcsolatba hozható rekeszizom, a csontrendszerből a rövid bordák. Ásványi sója az idegsejteket erősítő kálium szulfát. Mivel oxigént szállít a vérből a szövetekhez, a haj, körmök, bőr egészségének megőrzésében is szerepet játszik.

Betegségek:  Egész szervezete, de főleg gyomra, belei, emésztése érzékenyebb a többi jegynél.. A külső- belső egyensúly felborulását az átlagnál jobban megsínyli és emésztőszervi rendellenességekkel (gyomorfekély, hasmenés, vastagbélgyulladás, hashártya gyulladás, hasnyálmirigy gyulladás), anyagcserezavarokkal reagálhat. Ha túlpörgeti érzékeny idegrendszerét, álmatlanságban, pánikbetegségben és más lelki zavarokban, pl. depresszióban, kényszerneurózisokban, stb.  szenvedhet ill. allergiás panaszok jelentkezhetnek. Esetében azt is nehéz meghatározni, mikor csap át hipochondriába a szervezetében zajló folyamatokra vagy a külső környezet hatásaira való érzékenysége.

 

 

A Mars :

 

 Testrészek, szervek és folyamatok: arc, artériák, életerő, férfi nemi szervek, epe, fej, fogak, immunrendszer, inak, izmok, orr, sejtstimuláció, test energiája, vér, vörösvértestek

Betegségek: allergia, aranyér, autoimmun betegségek, balesetek, csonttörés, epepanaszok, fejfájás, gyulladások, harapás, húgyivarszervi megbetegedések, immun rendellenességek, láz, lázas megbetegedések, magas vérnyomás, nemi betegségek, sérülések, sokkos állapot, szakadás, szempanaszok, vágott sebek, vérszegénység.

 

A lehetséges problémák

 

A Mars Szűzben való haladása idején tehát két princípium kombinálódásából fakadó egészségi panaszok a szokásosnál gyakrabban jelentkezhetnek.

A feszültségeket tovább fokozza a Mars Szűzben haladását bemutató cikkben (Hosszú menetelés) említett Mars – Uránusz quinkunx is.

 

Az Uránusz hatása

 

Bár a Vízöntő jegyéhez társítják és a Merkúr felsőbb oktávjának tekinthető, szervek és testrészek helyett inkább folyamatok társíthatók hozza. Mivel egyike az ún. transzcedens bolygóknak, tartalmai nagyon nehezen integrálhatók személyiségünkben.

E new ages körökben rendkívül népszerű planétát a hirtelen megvilágosodások bolygójaként is becézik. És valóban: komplex összefüggéseket és folyamatokat foglal magába, magasabb szintű absztrakciókat, villámcsapás –szerű felismeréseket tár fel, ezeket azonban csak megfelelő „előmunkával” tehetjük a magunkévá. Amennyiben ez  előkészítés elmarad, az uránuszi sziporkák  inkább zavaróan és rombolóan hatnak vagy egyszerűen csak érthetetlenek lesznek.

Testi szinten az Uránusz felgyorsítja a folyamatokat vele kapcsolatba kerülő területeken, váratlan változásokat eredményez: a megvilágosodás – élményektől a pszichés zavarokig és a genetikai mutációkig. Az elektromosság princípiumaként összefüggésbe hozható az idegpályák elektronikus áramaival és a test elektrolit – háztartásával is.

Egyik legproblematikusabb hatása, hogy nagy mennyiségű energiát áraszt az idegrendszerbe, és ennek hatására a felszínre kerülhetnek a már meglevő tünetek vagy rendellenességek.

Mivel a föld jegyek szoros kapcsolatban állnak  az anyagi világgal,  a Szűz Mars – Kos Uránusz  kapcsolat a fizikai test számára teher és veszélyforrás is lehet. Hatása kb ahhoz hasonlítható  pl. egy vékony kábelen hatalmas erősségű áramot vezetnénk keresztül. A fizikából is tudjuk, hogy a kábel ilyenkor felforrósodik, aztán elég.

A fentebbi bolygókapcsolat, valamint az előző cikkben is említett Plútó- Uránusz kvadrát azt is valószínűsíti, hogy a külső környezet a jövőben is bombázni fog olyan  impulzusokkal, amelyek egyik pillanatról a másikra állítanak kész helyzetek elé és azonnali reakciót követelnek.

Márpedig a föld jegyek akkor a leghatékonyabbak, ha szilárd struktúrák állnak a rendelkezésükre, világosan körvonalazott lehetőségekkel és korlátokkal. Ilyenkor, ha nem is a leggyorsabban, de jó ütemben haladnak és tartós, megbízható értékeket képesek létrehozni. A váratlan változásokat, az eddig elfogadott értékrend felborulását, a fogodzók hiányát és a bizonytalanságot, kiszámíthatatlanságot azonban mindennél rosszabbul viselik

 

Hiszen hogy is lehetne valamit türelemmel kiérlelni, aprólékos részletességgel kidolgozni, amikor bármelyik pillanatban közbejöhet valami, illetve kiderül: ami eddig fontos és kívánatos volt, mára ímmár feleslegesként vetendő el. Hogy lehet ilyen körülmények között tervezni? Érdemes egyáltalán hozzáfogni? És egyáltalán, mihez érdemes ilyen helyzetben hozzáfogni?

 

A rendszeresen akadályokba ütköző energiák aztán, különösen a Mars retrográd szakasza alatt befele kezdenek el hatni, valamilyen folyamatos vibrálást, egyszersmind blokkoltságot okozva. Következményei akár testi tünetek, hangulati hullámzás is lehetnek, ill. „rossz időzítés”. Pl. az ember zizeg, vibrál, hiperaktív , amikor nincs túl sok cselekvési szabadsága, és totálisan lemerül, mire már léphetne.

Gyulladások is jelentkezhetnek: pl. ideg-és izom- és hasnyálmirigy –gyulladás, ideges rángások, motorikus zavarok, természetes ritmusaink, anyagcserénk zavara, valamint különböző allergiás tünetek .

 

Utóbbiak egyébként is jellemzők a Szűz jegyre. A harag kimutatása ugyanis számára a szó fizikai értelmében is kínos lehet: nemcsak emésztőrendszerét támadja meg, de egész fizikai valóját felzaklatja.  Ezért, ameddig csak teheti, inkább közvetett formában juttatja kifejezésre nemtetszését.. Túlzott pedantériájával pl. nem csak sugallja, hogy valójában egész más problémáktól szabadulna, hanem el is éri, hogy aki csak él és mozog fejvesztetten meneküljön az újabb nagytakarítási roham elől. Ha ez nem volna elég, a folyamatos zsörtölődés vagy a kritika holtbiztos fegyver. Végszükség esetén pedig légkör pollentartalmától akár az Antarktiszon is kaphat olyan tüsszögőrohamot, hogy még a világból is kifúj mindenkit, akit a háta közepére kívánna.

 

 Az allergiás tünetcsoport mögött ugyanis nagyon sok estben az agresszív energiák blokkoltságára utal. (Ha belegondolunk, hogy ahhoz is szükségünk van egy adag agresszióra, hogy beleharapjunk egy almába, ill. immunrendszerünk egészséges működése is az agresszivitás elvén alapszik, ez nem is akkora erény, mint amilyennek neveltetésünk előítéletei láttatják). Mint Rüdiger Dahlke : Az agresszió mint esély című könyvében részletesen kifejti, a marsikus energiák ilyenkor nem a karakterüknek megfelelő mederben áramlanak, így a valóságos ellenség helyett olyan szimbolikus ellenfelekre támadnak, mint a pollen vagy a macskaszőr.

(További részletek : A föld elem és az agresszió c. cikkben)

 

Persze, mindez „önhibánkon kívül” teljesen tudattalanul megy végbe, sőt, talán akkor sem tehetünk sokat ellene, ha éppenséggel tisztában vagyunk a kiváltó okokkal. Hiszen már főnökünkre is bajosan boríthatjuk rá az asztalt, de az olyan elvont problémákért, mint a recesszió, az általános instabilitás, környezetszennyeződés még ennél is nehezebb konkrét bűnösöket találni.

 

Túlélési technikák

 

Bár az irritációkat nem iktathatjuk ki környezetünkből, azok a megoldások, praktikák is földközelben vannak, amelyekkel védekezhetünk ellenünk.

 

A föld elem képviselőinek, különösen a Szűz típusoknak karakterükből fakadóan jó érzékük van a szervezet regenerációs képességének valamint a természet gyógyító erőinek a kiaknázásához. Sokuk ismeri pl. a gyógynövényeket,  érdeklődik a makrobiotika, teljes értékű táplálkozás, biogazdálkodás, népi gyógyászat, természetgyógyászati irányzatok iránt. Egészségünk megőrzése érdekében nekünk sem ártana tehát kiaknázni ezeket a módszereket.

 

 

 

A sártól az alkímiai aranyig

 

Persze, az európai kultúrkörben  a föld elemet nem szokás összefüggésbe hozni a spiritualitással. Az anyaghoz kapcsolódó társítások, pl. a tehetetlenség, nehézkesség, lassúság, teher, fizikai munka sokmindennek nevezhetők, csak fennköltnek nem – és előítéleteink szerint semmi közük a szellemhez.

A keleti kultúrákban azonban nem tesznek ilyen éles különbséget a kettő között. Épp ellenkezőleg, úgy tartják, hogy a szellemi megvalósítás szintje hétköznapi életünkben, anyagi szinten tükröződik a leginkább, illetve az anyag a szellemnek pusztán egy sűrűbb változata. (Ha belegondolunk a modern fizika sem állít mast: a finom atomi részecskék már inkább az energia semmint az anyag kategóriáiba tartoznak) A fentebbiekből követjező felismerések annyira összhangban vannak mindazzal, amit a józan paraszti ész diktál, hogy a föld elem kinyilatkoztatásaként is felfoghatók.

 

Alapszabály, hogy a problémák megoldásához a probléma keletkezésének pontjából kell kiindulni

Ha sárba esel, ne mondd, hogy bárcsak a Tádzs Mahal padlójáról kelnék fel ehelyett Ha sárba estél, újra a sárba kell letenned a kezedet és a sárból felkelned. Sárba esve nem tudsz márványpadlóról felkelni.” (Svámi Véda Baharti: A hatha jóga filozófiája)

 

Ebből a szempontból tehát az anyag, beleértve fizikai testünket is, ideális munkaeszköz. Hozzá kell tenni, hogy az európai alkimisták sem látták másként a középkorban. Ez már csak azért is fontos analógia, hiszen a  régi idők asztrológiájában az alkimia is a 6. ház és a Szűz , részben pedig a Mars uralma alá tartozott. A királyi tudománynak olyan jelentős művelői voltak, mint Paracelsus (aki maga is erőteljesen a Skorpió és a Szűz princípiumok hatása alatt állt, ráadásul épp 1493.november 11-én született), akinek gyógyítói eredményeit a mai orvostudomány is elismeri.

 

A közhiedelemmel ellentétben azonban a Nagy Mű megalkotása nem merült ki az aranycsinálók hóbortos kotyvasztásaiban (bár ilyen vadhajtások is voltak szép számban) hanem a materia primát, a személyiségben szunnyadó még kiaknázatlan lehetőségeket kellett a bölcsek aranyává nemesíteni, egy bonyolult tisztulási folyamatban. Ezért építették pl.a középkori alkimisták égetőkemencéit ember alakúvá. A megmunkálatlan ősanyagot hol egy értéktelen, bárhol megtalálható kődarab, hol pedig kimondottan gusztustalan hulladékok, egyes esetekben akár szemét is – jelképezte, ahogy fejlesztendő személyiségvonásaink sem túl rokonszenvesek  a kezdeti stádiumban.  A távol keleten ma is ilyen értelemben művelik az alkímiát: a jóga, a tai chi, a chi kung, a különböző harcművészetek az önnemesítés belső alkímiájának módszereiként ismeretesek.

 

Alkímia a konyhában

 

Testi szinten az alkímiai műveletek egészen banális dologgal, az étkezéssel is elkezdődhetnek, hiszen a Szűzhöz társítható emésztési folyamatok az alkímiai transzformációval is párhuzamba állíthatók. Korántsem mindegy hát, és ez a Mars Szüzön való tranzitja során fokozottan igaz – hogyan táplálkozunk, hiszen étrendünk befolyással van a bennünk zajló energetikai folyamatokra s ezeken keresztül tudatállapotunkra is.

A jóga irányzatok pl. azt tartják, hogy öt burok létezik az ember spirituális Önvalója körül, az első, a legkülső az annamaya, amely abból  a táplálékból áll, amit elfogyasztunk. A második az étel finomabb esszenciája  a pranamaya burok, amely  az életerőből épül fel, és csak ez után következnek az olyan finomabb energetikai rétegek, mint pl a manomaya, azaz a prána mentális esszenciája.

Az Önvalóval való kapcsolatápolás meglehetősen elvont fogalom, ha azonban testi lelki állóképességünkön akarunk javítani, az étrendünk átalakítása és a hatha jóga testtartásainak gyakorlásával kézzel fogható változásokat érhetünk el viszonylag roved idő alatt.

A konyhaművészet adta lehetőségeket már csak azért is érdemes kiaknázni, mert a Bika Jupiter nagy gourmand: jóindulatát legkönnyebben egy terített asztalnál lehet elnyerni (persze, a dolog természetéből adódóan a mértékletesség szintén fontos szempont, ha pedig a áruházak helyett inkább a piacra járunk vásárolni, alacsony költségvetéssel is lehet egészségesen táplálkozni)

(További részletek a kapcsolódó  A föld elem és az étkezés  c. cikkben)

 

 

Plútói próbatételek

Plútó, a Nagy Átalakító, a Mars jelenlegi szövetségese ösztönös rokonszenvet táplál az alkimia iránt. A közhiedelemmel ellentétben a realista Bak jegyében sem zárkózik el a spiritualitástól. Nyilasbeli vándorútjának (1995 – 2008 vége) nagy ígéretei mellé azonban kézzelfogható, a gyakorlatban is hasznosítható eredményeket akar. Szándékát, különösen 24 éves vándorlásának első éveiben, azaz  2008 végétől kb. 2015-ig a tőle szokásos, radikális módon nyilváníthatja ki.
A tranzitja során kapott, esetenként talán keservesen illúzió romboló leckéknek köszönhetően valószínűleg csak a jelenleg divatos személyiségfelesztési módszerek, mentális technikák töredéke maradhat életképes.

Nevezetesen azok, amelyek lehetővé teszik, hogy akár a legmostohább feltételek között is megőrizzük állóképességünket, hatékonyabbá váljunk, drága külsőségek helyett belső tartalékaink kiaknázását támogatják, a tudatállapot változása fizikai szinten, az anyagi világban is lemérhető.

Természetesen szó sincs arról, hogy kanalakat kéne görbítenünk a tudatunk erejével. Az anyag sűrű részecskéire csak viszonylag kevesen képesek ily módon hatni, azoknak a többsége pedig, akik pedig mégis igen, jó okkal titkolják el képességeiket.  Sokkal hétköznapibb csodatételekről van szó. Energiaállapotunkra, aznapi vagy általános megvalósítási szintünkre olyan apróságokból következtethetünk, hogy végre tudunk -e hajtani pl., és ha igen, mennyire hajlékonyan bizonyos jóga-ászanákat, harcművészeti formagyakorlatokat, a tai chi vagy indiai templomi tánc koreográfiáit. Ezeken az esetekben már annak a felismerése is kijózanító hatással bír, hogy mi az, amit valóban csinálunk, és mi az, amit eddig hittünk róla. Más, évezredes módszerek révén is hathatunk az anyagon keresztül a szellemre : pl. alkatunkhoz illő táplálkozás, gyógynövények, masszázs, akupunktúra, akupresszúra, stb. ismerete.

Az elmúlt években oly népszerű spirituális gyorstalpalókon hirdetetett kvantumugrások helyett azonban nagyobb hangsúlyt kapnak a hosszú távú érési, fejlődési folyamatok is. Hiszen tartós és hiteles javulást csak ily módon lehet előidézni.A nagy földtrigon energiái kiaknázásának egyik legelőnyösebb módja az lenne, ha nem csak megismerkednénk ezekkel a módszerekkel, hanem egész további életünkben alkalmaznánk őket.

A külső- belső valóság tárgyilagos érzékelése ily formán a magasabb szellemi síkokra való emelkedés kiindulópontjává válhat. Az olyan testérzetek, zsigeri reakciók tudatosítására építő rendszerek, mint a csi kung, harcművészetek, jóga – pl. nem próbál meggyőzni bennünket az ellenkezőjéről, ha mondjuk „csontjainkban érezzük” a veszélyt. A tőlünk telhető legmagasabb szintű éberséggel , a maguk valóságában tudomásul vesszük a tényeket. Belső erőközpontunkkal kapcsolatban maradva azonban abban is biztosak lehetünk, hogy a külső ingerre a lehető leghatékonyabban fogunk reagálni.
A spiritualitás plútói próbái ugyanis „embertelenek”, és azok is voltak mindig. A régi idők tradicionális kultúráiban aki spirituális útra lépett, mágiával, boszorkánysággal akart foglalkozni, vagy sámáni elhivatottságot érzett, még az átlagembernél is otthonosabban kellett mozognia úgy az anyag mint a szellem tartományban.

A leendő sámán „karrierje” pl.az őrülethez hasonló tünetcsoporttal kezdődik, de éppenséggel az különbözteti meg az elmebetegtől, hogy saját magát kikúrálva keveredik ki a válságból. Ha pedig látomásai nem voltak többek beteges hallucinációknál, már az első próbatételeknél kirostálódott, nem egyszer az életével is fizetett. Ez a malőr egyébként pályafutása során bármikor megtörténhetett vele. A látszólag kegyetlen tesztek jogosultsága azonnal érthetővé válik, ha belegondolunk: ha nem “igazak”a látomásai, követői – akár egy egész falu – életét is veszélybe sodorhatta volna.
Tanulmányai, majd gyógyítói praxisa csak a sikeres megmérettetéseket  követően kezdődhetett el. Életkörülményei is sokkal mostohábbak voltak a mieinknél. Bár nagyvárosi hétköznapjainkban már egy áramszünetet vagy a melegvíz- szolgáltatás pár órás kiesését is hajlamosak vagyunk elemi csapásként értékelni, már csak a középkorúak emlékeznek arra, hogy a közművesítés előtti időkben még a házimunkák is egész másként zajlottak. A dzsungelek benszülöttjei vagy a sarkvidéki jégkunyhók lakói még zordabb  viszonyok között éltek. Ebből kifolyólag  már az átlagembernek is jól kellett ismernie a természet árnyoldalait, annak pusztító arcát is. Egy varázslónak, sámánnak, javasembernek azonban még náluk is jobban kellett tudnia, hogy valamely növény hatóanyagának mekkora dózisa számít gyógyszernek és mi az, ami már öl, ahogy a mérgekre is ismernie kellett az ellenmérget. Akár saját maga, akár közössége túlélése érdekében is be kellett azonosítania a vihar, földrengés vagy egyéb katasztrófák jeleit is, mint ahogy azt is tudnia kellett, hogyan maradhat életben egyedül a vadonban, vészelhet át egy barlangban egy lavinaomlást.

 

Ha nem is ilyen, de hasonló, a gyakorlati érzékünket és tényleges szellemi megvalósítási szintünket próbára tevő helyzetekben 2012 folyamán is bőven lehet részünk. Hiszen  úgy az Uránusz mint a Plútó váratlan, sokkoló princípium, derült égből villámcsapás- szerű hatások, radikális… és végleges vagy legalábbis igen tartós változások jellemzik útjukat.

 

Ebből a szempontból Japán, Fukushima  története igencsak tanulságos. Az ottani emberek megtanultak együtt élni a mostoha természeti viszonyokkal: már az óvodásokat is napi fél órás – órás foglalkozásokon  gyakorlatoztatják, hogyan viselkedjenek, ha földrengés van. Pl. elbújni valami alá, ajtófélfák közé állni, stb. Az elemek ilyen színtű tombolásánál azonban mit sem ér a „felkészülés”. Azoknak volt szerencséjük, akiket belső erőközpontjuk épp máshova vitt  a kritikus időszakban – pl. külföldön voltak, stb. Hétköznapi életünkben is adódhatnak ilyen „véletlenek” – a jóga, meditáció, harcművészetek rendszeres, napi gyakorlása arra szolgál, hogy megnöveljük valószínűségüket.

 

Kiss  Kati

 

 

 

 

 

Kapcsolódó cikkek:

 

A föld elem, az egészség és a táplálkozás

 

http://astroconsult.ingyenblog.hu/a-fold-elem-az-egeszseg-es-a-taplalkozas.blog

 

 

 

A föld jegyek és az agresszió: a  nagy földindulás

 

http://astroconsult.ingyenblog.hu/a-fold-jegyek-es-az-agresszio.blog

 

 

A HOSSZÚ MENETELÉS IDŐSZAKA

 

 


 

 

A Mars áthaladása a Szüzön

 

 

2011 november 11-ről megoszlanak a vélemények. Az ún. palindromok, azaz szimmetrikus számok vagy dátumok, melyek visszafelé olvasva is ugyanazok, mindigis érdeklődést keltettek az emberekben. 11. 11. 11-et egyesek a gonosz eljövetele napjaként rettegték évek óta, és más szimmetrikus dátumokhoz, 2012, 12.12 –hez, ill. 2012. 12 21- hez a maja naptár szerinti világvége dátumához hasonlították. Mások valami mérhetetlen jó bekövetkeztét várják tőle: pl. hogy az emberek közelebb kerülnek egymáshoz, és csökken a megosztottság, s ha eddig nem sikerült, most ráhangolódunk a kozmikus energia egyetemes forrására.

E cikknek azonban nem áll szándékában eldönteni melyik tábornak van igaza. A dátum asztrológiai szempontból is figyelemreméltó volt, így inkább ezekre  a vonatkozásokra összpontosít A Mars ugyanis ezen a napon, a november 10-ről 11-re virradó Bika telehold fényénél kezdte meg hosszú menetelését a Szűz jegyében.

 

 

 

 

 

 

A Mars jelentéstartalma az asztrológiában

 

A tüzes planéta többek között életerőt, akaratot, energiát, cselekvő- és küzdőképességet, becsvágyat, az aktív erotikumot, szexuális energiánk jellegét és megnyilvánulási módját jelképezi az egyéni horoszkópban.  Feltárja, milyen fokú kezdeményezőkészséggel rendelkezünk, és mi módon fejezzük ki agresszivitásunkat, felvilágosítást ad önérvényesítési stílusunkról, küzdőképességünkről, arról,  hogy hogyan igyekszünk megvalósítani vágyainkat, szándékainkat, azaz mi módon “működünk”  az anyagi világban. Felvilágosítást ad arról is, hogy mennyi vitalitással ill. öngyógyító, regeneráló erővel rendelkezünk, milyen energiatartalékokat mozgósíthatunk annak érdekében, hogy sikerrel vehessük az élet akadályait, és megbirkózhassunk a kihívással.

 

A Szűz jegye és a hozzá rendelhető 6-os ház  többek között a munkával és az ehhez való viszonnyal, a napi rutinokkal, a részletek iránti fogékonysággal, hasznossággal, szervezéssel, szolgálattal  (beleértve  a katonai szolgálatot, az alkalmazotti státust is), az egészség és betegség  kérdéseivel áll kapcsolatban.

 

Függetlenül attól tehát, hogy milyen életterületre, azaz házba esik a Szűz jegye születési képletünkben, a benne masírozó  Mars automatikusan felszínre hozza ezeket a kérdéseket. Mivel szokatlanul hosszú ideig, 2012 július 3-ig tartózkodik a jegyben, bőséges idő marad elmélyedni a fentebbi témakörökben .

 

Eljött hát az ideje, hogy az Oroszlán jegyében való, időnként kétes dicsőségű diadalmenetének kreatív sziporkáit átültessük a gyakorlatba, illetve az akkor felmerült problémákra megoldást találjunk. Nem csak a 2011 szeptember 18 – november 10 közötti időszak aktualitásairól van azonban szó, hanem azoknak a kihívásoknak és lehetőségeknek a kezeléséről is, amelyek  2009 októbere – 2010 tavasza közötti időszakban kerültek látóterünkbe, amikor a Mars majdnem 9 hónapon át tartózkodott a királyi jegyben.

 

De, mint azt az elmúlt két és fél év asztrológiai hatásai is jelzik (ld. Szaturnusz-Plútó kvadrát, Szaturnsz – Uránusz szembenállás, 2010 és 2011 viharos nyara –  kapcsolódó linkek gyűjteménye a cikk alján) a már akkor sem kimondottan barátságos terepviszonyok sokat romlottak azóta, a folyamat pedig még távolról sem tekinthető befejezettnek. A nagy álmokat tehát csak kis lépésekben lehet megvalósítani, az idealista elgondolásoknak praktikus, hatékony, magunk és mások számára egyaránt hasznos megközelítésmóddal kell párosulnia. Eközben nem ritkák a hosszabb – rövidebb szünetek, kényszerű kitérők, összetört álmok, veszendőbe ment értékek sem. A tartalékok is szegényesebbek: az elhibázott munkadarabokat már nem lehet csak úgy kidobni, mint a fogyasztói hullám tetőzése idején, hiszen új készletekre aligha futja. A meglévéből kell gazdálkodni: kijavítani, összefoltozni, meggyógyítani, újra hasznosítani mindazt, ami tönkrement.

 

2011. 11. 11: a kiinduló helyzet

 

A megmentő szerepében színre lépő Mars olyan, mint a mesebeli, legkisebb királyfi. A Szűz jegyében nem valami robusztus, inkább egy megszeppent kisemberre semmint egy fényes vértezetű lovagra emlékeztet. Legjobb esetben mosolyt, máskor azonban gunyoros szájbuggyesztést fakaszt, ám mégis ő hivatott arra, hogy végrehajtsa hőstetteit, megmentse a bajba jutott tartományt, sőt, ha igazi tündérmeséről van szó, még a legkisebb királykisasszony kezét is elnyerje.

 

 

 

2011. 11.11 hajnali 5 :05 kor, jegyváltásának magyarországi időpontjában a kiindulási feltételek sem túl biztatók. A november 10-ről 11-re virradó éjjeli telehold valamely folyamat betetőzését jelzi. Jelen esetben, a Hold Neptunnal és magával a Marssal képezett feszült kapcsolata miatt az örvendetes kiteljesedés sem egyéni sem kollektív szinten nem valószínű. Már csak azért sem, mert vészesen közeledik, napközben pedig eléri a Bika 25 fok 03’ lévő, a Medúza feje csillagkép egyik állócsillagát az Algolt. A hagyományos asztrológia  balszerencsével, erőszakkal, tömeges túlkapásokkal hozza kapcsolatba ezt az égitestet, amely veszedelmes, súlyos válságos hatásokat vált ki, vad indulatokat gerjeszt, végzetes lépésekre ösztönöz vagy végzetes események felé hajt.

A diszharmonikus Hold – Neptun, Hold- Mars bolygókapcsolatokhoz olyan, további analógiák társíthatók, mint a kiábrándulás, csalódottság, megcsalatás, valamilyen fajta áldozat szerep, bizonytalanság, összetört álmok, lemerült energiák, érzelmi/ lelki sérülés. Az összképet még komorabbá teszi régi “ismerősünk”: a most, és az elkövetkező évejkben folyamatosan ható Plútó – Uránusz kvadrát, melynek működését természeti katasztrófák, példátlanul brutális bűncselekmények, általános instabilitás fémjelzi.

 

Mindez egyáltalán nem meglepő, a forgatókönyv már gyerekkori meséinkből ismerős lehet. A későbbi hős ezer veszély közepette születik, gyakran olyan csenevész, hogy alig – alig életképes, de hol a fáraó lánya, hol egy királyi vagy kimondottan szegény sorsú  házaspár, egy bölcs öregember vagy öregasszony,  egy pásztor, egy jóságos óriás vagy akár az állatok – veszik gondjaikba – a példák még tetszés szerint sorolhatók. Az a lényeg, hogy a baljós előjelek ellenére mégiscsak felcseperedik, és legendás hőstetteit is végrehajtja.

 

A Szűzbe lépő Marsot maga az asztrológia Nagy Jótevője, a Bikában állomásozó Jupiter veszi pártfogásába. Ez csakugyan nagyvonalú protekció lenne, különösen, hogy a Nagy Szerencse bolygója remek viszonyt ápol az alvilág kincseinek birtokosával, Plútóval is, hátráló mozgása és a többi visszahúzó planetáris erő azonban sokat gyengít befolyásán.

 

Jóllehet az asztrológiai szakácskönyvek szerint a Jupiter – Plútó trigon a tuti meggazdagodás fényszöge, a recept nem csupán a recesszió meg a többi mostoha feltétel miatt nem alkalmazható automatikusan. A Plútó ugyanis nem osztogatja olyan magától értetődő nagyvonalúsággal a javait, mint a Jupiter. A hozzá társítható analógiák (megújulás válságokon keresztül, saját erőforrások feltárása nagy nyomás alatt, újjászületés a halálon át) mellett a Bak jegyében olyan szaturnuszi követelményeket is támaszt mint a kitartás, mértékletesség, lemondás, óvatosság és önfegyelem.

 

Kozmikus unokaöccsének  (az asztrológiai hagyományok a Plútót a Mars magasabb oktávjának tekintik) tehát alaposan össze kell szednie magát, ha el akarja nyerni a tekintélyes rokon jóindulatát. Akkor is, ha az egyébként heves természetű, kapkodásra hajlamos bolygó olyan erényeket vesz fel a Szűz jegyében, mint a gazdaságosság, alaposság, részletek iránti fogékonyság, gyakorlati érzék, hasznosság, segítőkészség, jó szervezői véna, szerénység, takarékosság, ösztönös ráhangolódás a természetes ritmusokra és ciklusokra.

 

Életrevalóság, gyakorlati érzék, álmok földközelben

 

Hűen marsikus természetéhez, a kisded életképesnek és szívósnak bizonyul. Alig jött  a világra, máris kúszik – mászik, már november 12-én kapaszkodni kezd két támogatójába, egy ún. átfutó trigont képezve. Ez a harmonikus bolygókapcsolat azt jelezi, hogy ha kitartóan dolgozunk terveink gyakorlatba ültetésén, aktívan keressük a megoldást a felmerülő kihívásokra, minden tőlünk telhetőt megteszünk a problémás helyzetek tisztázása érdekében, a külvilágból is segítség érkezik.

 

Bár az új kezdeményezésekre hagyományosan az újhold a legmegfelelőbb időpont, a telehold pedig a folyamatok beérését, végeredményét jelzi, egy pillanatot se habozzunk mentőötleteink, új stratégiáink, nagy terveink gyakorlatba ültetésére.

 

 

A szerencsés megvalósítást támogató konstellációk ugyanis elenyészően rövid: mindössze egy heten keresztül, kb. november 1 8 – 19-ig hat. Ennek ellenére sokmindent stabilizálhatunk a képletünkben hatása alá kerülő életterületeken.

 

Ez idő tájt egy másik jelentős segítő tényező is jelentkezik, hatni kezd a Szaturnusz – Neptun trigon. Ennek a féynszögnek valójában 2012 második felében, majd 2013 közepéig lesz jelentősége, de már most is ízelítőt kaphatunk jótéteményeiből.

 

Az ízig – vérig realista, szigorú Szaturnusz többnyire agyalágyultként kezeli az álmodozó Neptunt. Mindannyian bőségesen tudunk felsorolni olyan időszakokat, melyekben legszebb, legnemesebb, ám körvonalazatlan álmaink ízzé – porrá törtek a realitás talaján, mi pedig magunkba roskadva, mélységesen kiábrándultan sirattuk elveszett illúzióinkat.

 

A kozmikus tanítómester azonban most kegyes hangulatban van, vagy csak megelégelte Neptun örökös sóvárgását, ezért ráreccsen: “Eredj, valósítsd meg álmaidat! Eredj prófétikus látomásaid nyomába, nézz utána hol találod meg őket a földi életben, vagy lépj be Tükörország kapuján és hozz onnan valami hasznosat, kézzelfoghatót!”

 

 

Ez azon kevés időszakok egyike hát, amikor engedhetünk a valóság feletti világok csábításainak. Persze, a Mars – Neptun szembenállás annak a veszélynek is ttudatára ébreszt, hogy ha a kollektív tudattalan neptuni erői kiszívják cselekvő energiáinkat, landolásunk minden eddiginél keservesebb lehet. Ha azonban, a Szaturnusz és a fold trigon támogatásával mégis képesek vagyunk lehozni a foldre álmainkat, értékes műalkotások születhetnek, saját magunk és mások számára is hasznos, értékes kreatív folyamatok indulhatnak el. A megfoghatatlan sóvárgások enyhülhetnek, hiszen ímmár nem csak az tudatosul, mire is vágyunk valójában, hanem az is kikristályosodik, hogyan is elégithetjük ki a leghatékonyabban ezeket az igényeket, mi módon tehetjük teljesebbé saját és szűkebb – tágabb közösségünk életét.

 

 

Szoros határidő

 

 

Mivel a királytrigon föld jegyű bolygók között jön létre, a Szaturnusz és Naptun pedig szintén csigalassúsággal cammognak a kapkodás, a folyamatok siettetése sokkal többet árt, mint amennyit használ. Jelen esetben azonban mégiscak érdemes tartanunk a tempót, ugyanis rövidesen újra összegubancolódnak a dolgok.

 

A november 25- i részleges napfogyatkozás, majd az azt követő, december 10-i teljes holdfogyatkozás ugyanis hosszabb távon is nehezen kezelhető helyzeteket teremthet. A remélhetőleg közeljövőben megirandó cikkekben tárgyalt eklipszek a meglévő feszültségek fokozódását jelzik az  nemcsak Európai Únió tagállamaiban, de a gazdasági, társadalmi folyamatok mellett az egyéni sorsokra is hatást gyakorolnak. Magyarországot a december 10-i holdfogyatkozás érinti érzékenyebben, pontosabban fogalmazva, ennek a feszült teliholdnak a fényénél tudatosulnak a november 25- i napfogyatkozás jelezte folyamatok  (A nap- és holdfogyatkozásokról kapcsolatos általános tudnivalókat ld. a nyár arculatát meghatározó három eklipszet bemutató cikkekben)

 

A nagy hátraarc

 

Jóllehet a  Mars csak 2012 január 23-án kezdi meg 2012 április 13-ig tartó látszólagos hátrálását (retrográd mozgását), ügyeink már idén november 26-körültől lelassulnak, amikor is retrográd árnyékba kerül. (Bár későbbi sikereink alapjait az előttünk álló egy hétben lefektethetjük, a most elindított projekteket még jónéhányszor át kell gondolnunkk, a arészleteket a lehető legaprólékosabban kidolgoznunk, mielőtt tavasszal valóban sínre kerülnének).

 

A retrográd mozgásnak fontos szerepet játszik az asztrológiában. Egy bolygó hátráló mozgásának időszak három fázisra különíthető el. A kezdeti fázisbban még haladunk, de észrevehetően lassúbb tempóban. A középső fázis maga a retrográd szakasz, amelyben projektjeink, terveink késedelmet szenvednek, de legalább marad idő az addig csak elnagyolt részletek kidolgozására, a hibák korrigálására is. Csak fokozott erőfeszítések révén haladhatunk.A harmadik és az utolsó fázis, amelyben, a szükséges korrekciók végrehajtását követően dolgaink apránként újra  mozgásba lendülnek

 

Bár a Mars két évenként  visszatér egy – egy jegybe, csak 15 évente tölt benne hosszabb időt, kb. három hónapot retrográd szakaszban. A Szűzben legutóbb 1997 februárjától vendégeskedett ilyen huzamosan. A munka, egészség és a részletkérdések jegyében tett látogatása alatt többnyire a rendszer tökéletesítése a feladatunk. Könnyebben felismerhetjük 2012 első felének a konkrét teendőit a témával kapcsolatban, ha felidézzük a 15 évvel ez előtti életszakaszt.

 

Gyulladásgócok, tűzfészkek

 

A mundán (azaz a nagyvilág eseményeit vizsgáló) asztrológia szerint a Mars látszólagos visszafelé (retrográd) haladása nem hat túl szerencsésen a világ eseményeire, az általa érintett életterületeken veszteségeket, szerencsétlenséget,  katasztrófákat hozhat. Előnyös pozícióban azonban, épp ellenkezőleg, reformok, nagy energiával, kreativitással, maximális hatásfokkal végrehajtott építő munka jellemzi működését

 

–                      A Szűz jegy analógialáncolatából következően ennek az időszaknak a munkaviszonyra, egészségügyre lehet  a legnagyobb hatása. Könnyen elképzelhető pl. hogy újabb elbocsátási  hullám, a gazdasági helyzet további romlása várható, ezzel párhuzamosan pedig kemény harc folyik a meglévő munkahelyek, megbízások megtartásáért. Ennek során bizonyítani kell, mennyire nélkülözhetetlenek, alaposak, praktikusak, szervezettek vagyunk A javadalmazás enyhén szólva sem túl nagyvonalú, a „versenyképes” fizetésekért sokkal többet kell dolgozni, mint pl. a 2000-es évek elején vagy a ’90-es években, a  munkáltatói visszaélések szintén növekvő tendenciát mutatnak. Apait- anyait bele kell adni tehát, hogy méltányos munkafeltételeket, a teljesítménnyel arányban álló bérezést harcoljunk ki magunknak.

 

A gazdasági problémák, a növekvő frusztráció világviszonylatban fegyveres konfliktusokat eredményezhet, hiszen a mundánasztrológiában a Mars a fegyveres testületekkel is kapcsolatban áll, a 6. ház pedig a fentebbi analógiák mellett a katonai szolgálattal is összefüggésbe hozható.

Hiszen a Jupiter – Plútó trigon stabilizáló hatásai mellett irritációkból is bőven kijut. A fentebb említett Plútó – Uránusz kvadrát eddig is sok békétlenséget szított, most azonban egy kellemetlen, Mars – Uránusz kvinkunx is fokozza a diszharmóniát.

 

Bár ezt a 150 fokos fényszöget nem tartja túl erősnek az asztrológia, nehezen levezethető feszültségeket gerjeszthet, amelyek testi szinten különböző betegségekhez (jelen esetben különböző izom-és ideggyullladások, hasnyálmirigy gyulladás, allergiás kórképek jelentkezhetnek), viselkedészavarokhoz vezethetnek. Társadalmi szinten a terhelés olyan légkört eredményezhet, amelyben egy apróság miatt is elszakadhat a cérna. Persze ilyenkor mindig jó kérdés, épp mitől és miért nem ezernyi más, sokkal nagyobb horderejű dologtól, de az ilyesfajta kérdések latolgatása túlmutat e cikk lehetőségein.

 

További feladatok

 

 

 

Bár a Szűz jegye egyénenként más és más területeket ölel fel a születési képletekben,  bizonyos, hogy a principium analógialáncolatához tartozó témákkal,ilyen vagy olyan formában valamennyien szembesülni fogunk.

 

Munka, szervezettség, hatékonyság

 

–                      A munkával, szervezettséggel, a hasznosság, szervezettség, hatékonyság kérdéseivel nem csak a retrográd fázisban  hanem az egész tranzit időtartama alatt foglakoznunk kell, és természetesen nem csak negatív értelemben  A munka ugyanis  egy meghatározott céllal történő, koncentrált energia kifejtés melyet ráadásul a feladatok teljesítésének vágya sarkall. Célkitűzéseink teljesítéséhez  –  tágabb értelemben  életfeladatunk betöltéséhez a Mars energiái szolgáltatják az üzemanyagot.

–                       

A történelmi – társadalmi környezet is arra ösztönöz, hogy összeszedjük tartalékainkat és a lehető legtöbbet hozzuk ki belőlük. A recesszió – teremtette helyzetekre ugyanis nincsenek általános receptek, a megoldást talán nem is közösségi szinten, hanem egyénileg, saját erőforrásainkra, gyakorlati érzékünkre támaszkodva lehet megtalálni. Ehhez komoly, a gyakorlatban is hasznos teljesítménnyel lehet kimunkálni, a részletek kidolgozása, a türelem szintén fontos. Minél praktikusabbak, nélkülözhetetlenebbek vagyunk ugyanis, annál valószínűbb, hogy megtarthatjuk a meglévő pozíciót, vagy munkálhatunk ki újabb lehetőségeket magunknak.

 

 

 

Egészség

–                      Bár a Mars retrográd fázisában lelassulnak a dolgok, ez korántsem jelenti azt, hogy kényelmesen ejtőzve munkálkodhatunk a részleteken. Épp ellenkezőleg: a környezetből rengeteg stresszhatás érkezik, ezek kezeléséhez pedig nem midig áll rendelkezésre elegendő idő és eszköztárunk is szegényes.

Részben, pl, a Fukushimához hasonló katasztrófák miatt a környezetszennyezés folyamatosan fenyegeti egészségünket.

Másfelől a nagy nyomás, gazdasági bizonytalanság, társadalmi feszültségek is felőrölhetnek, hiszen ne feledjük: bármennyire szorgalmas, megbízható is a Szűz Mars, meglehetősen érzékeny.

 

Folyamatosan nagy energiát kell tehát fordítanunk arra, hogy meg se betegedjünk, és ennek érdekében pedig saját szervezetünk öngyógyító erőit kell aktiválnunk, illetve a nagyanyáink korában bevált természetes gyógymódokat érdemes alkalmaznunk. És nem csak azért, mert ez az eszköztár igazán illik  a Szűz Mars karakteréhez, hanem azért is, mert az egészségügyi ellátás is komoly válságon megy keresztül, a rendelkezésre álló szolgáltatások minősége a közeljövőben még több kívánnivalót hagy majd maga után, az árak pedig tovább emelkednek.

Elavult viselkedésmintáink egészségesebb napi rutinokkal való helyettesítése, az egészséges táplálkozásra való áttérés, környzetettudatosság, környezetvédelem szintén megfelelő módszerek ahhoz, hogy harmóniába kerüljünk a Szűz Marssal, illetve  a legoptimálisabb módon hasznosíthassuk a most összeállt Plútó (Bak) – Jupiter (Bika) – Mars (Szűz) nagy földtrigon energiáit.

 

Az életörömtől áthatott Bika Jupiter hatásainak köszönhetően szó sincs önmegtagadásról. Épp ellenkezőleg: meg kell tanulnunk a fold elem karakterének megfelelően feltöltődni. Ennek érdekében tartsuk tiszteletben természetes ritmusainkat, azaz étkezzünk rendszeresen, aludjuk ki magunkat, tartózkodjunk minél többet a természetben. Pozitív hatása lehet a kertészkedésnek a kézügyességet igénylő hobbiknak,  a  különböző kézműves tevékenység: iparművészettől, restaurálástól  kezdve a “hétköznapi” barkácsolásig.

 

 

A nagy rendrakás

 

A perfekcionista Szűz Mars hatására ez alatt a 8 hónap alatt folyamatos késztetést érezhetünk  életünk tökéletesítésére, az elrontott dolgok helyrehozatalára. Káosz- uralta életterületeink, amelyek kiszaladtak ellenőrzésünk alól, figyelmünk középpontjába kerülnek. Persze a velük való bibelődés nem biztos, hogy mindig örömöt okoz, de ha megpróbálunk kibújni a feladat alól, a sors majd rákényszerít, hogy foglakozzunk vele.

 

A Szűzben állomásozó Mars megköveteli, hogy mindazt, ami nem működik életünkben, mikroszkóp alá helyezzünk, a hajszálrepedések után kutassunk és megoldásokat keressünka problémára. Mindez sok szorongással, aggodalommal jár, időnként pedig hiperkritikussá válhatunk vagy agyonhajszoljuk magunkat.

 

A kapcsolat, mint feladat

 

Míg a Mars Oroszlánban való tartózkodásai idején a szerelem tele volt játékossággal, színházba  illő romantikus vagy drámai elemekkel, a Szűz Marsból hiányzik  a pátosz. A többi fold jegyhez hasonlóan ő inkább ahhoz ért, hogyan lehet a gyakorlatban, a hétköznapokban is működtetni a kapcsolatot. Ebben a nem túl szexuális jegyben a szerelmi viszonyokat is inkább a közös munka, a szolgálat semmint az érzéki örömök hajszolása jellemzi. Egy, már megfakult kapcsolat is értékesebb annál, semhogy valami izgalmasabbra lehessen lecserélni, így inkább azon dolgozunk, hogy működőképesebbekké tegyük.

 

Míg kapcsolatmintáink tudatosítása majd egészségesebbekké alakítása nagyszerű ötlet, továbbra is jó kérdés marad, hogy a kapcsolatunkon való értelmes munkálkodás mikor csap át egymás improduktív cincálásába, és hogy nem volna-e mindkét fél számára emberségesebb megoldás engedni, hogy működésképtelen viszonyaink egyszer és mindenkorra eltűnjenek a nagy, plútói süllyesztőben?

 

 

Jó időben jó helyen

Az Oroszlán bőségével ellentétben a Szűz Marsnak már nem maradt eltékozolnivaló energiája. Ahhoz, hogy kitartsanak készletei, gondosan be kell osztania őket. A szóbajöhető lehetőségek nagy részét is végigjátszották előtte, a felesleges körökhöz pedig túlságosan kevés az idő. Éppen ezért tökéletesen sallangmentes: a teatrális gesztusok, fellengzősség, feltűnéskeltés kimondottan irritálják.

 

Őt csak az érdekli, hogy határidőre elkészüljön a mű. A lehető legnagyobb részletességgel, szakszerűen, feltűnés mentesen. Nem érdekli a divat, a reklám, az sem, hogy milyen társasági körökbe vagyunk bejáratosak, csak a tényleges tudásra kíváncsi. A grandiózus, de elnagyolt díszletek helyett a gondosan megmunkált miniatűröket részesíti előnyben. Az öncélű esztétikummal, formai megoldásokkal nem éri be: a dolgoknak a gyakorlatban is működniük kell, legfontosabb mércéi pedig a hasznosság és a hatékonyság.

 

A lehetséges szépséghibák

 

Köztudott, hogy az ördög a részletekben rejtőzik. A Szűz Mars esetén ez fokozottan így van. A műszaki hibák sokkal gyakoribbak mint általában, a források tényleges hiánya, vagy a rosszul értelmezett takarékosság pedig arra sarkallhat, hogy házilag találjuk meg a megoldás. A végeredmény sokféle lehet a Mekk Mester típusú eszelős bütyköléstől a zseniális barkácsmunkáig.

Természetesen átvitt értelemben is homokszem kerülhet a  gépezetbe. Az egyensúlyt kezdettől fogva nehéz megtalálni, hiszen a kapkodás szarvashibákat eredményezhet, melyek különösen a retrográd fázisban üthetnek vissza kíméletlenül. No de a részletek iránti megszállottság kilátástalan szöszmötölésbe is átcsaphat, amikor is, királytrigon adta lehetőségek ide vagy oda, a elmarad a nagy szintézis és soha az életben nem készülünk el munkánkkal.

 

Az idegeskedésre egyébként is hajlamos, hiperkritikus Szűz nyomás hatására elviselhetetlenné válik. Folyamatos zsémbelés, hipochondria, görcsösség, kicsinyesség, kényszeres pedantéria, fösvénység, munkamánia, a hibák folyamatos keresése szintén a kellemetlen kísérő tünetek egyike. Ennél már csak az a rosszabb amikor egyik legszebb erénye, a segítőkészség válik az aggresszió eszközévé. Ilyenkor nélkülözhetetlenné teszi magát, azt kommunikálja, hogy csupa élhetetlen alakkal van körülvéve, és ha nem végezne el helyettük minden munkát, bizony- bizony káoszba süllyedne a világ. Mi sem természetesebb tehát, hogy szűkebb – tágabb környezetünkből folymaatosan ilyen hatások záporoznak ránk, de ha valóban őszinték vagyunk magunkkal szemben, saját viselkedésünk árnyoldalaiként is tetten érhetjük őket.

 

Kiss Kati

 

www.astroconsult.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó linkek

 

Egészség és betegség a Szűz Mars – tranzit tükrében

http://astroconsult.ingyenblog.hu/101.blog

Szaturnusz – Uránusz szembenállás a Szűz – Halak tengely mentén

2010 tavasz – nyár: Szaturnusz, Uránusz, Jupiter – hatások

http://astroconsult.ingyenblog.hu/2010-tavasz-nyar-szaturnusz-uranusz-jupiter.blog

 

2011 július  1 újabb részleges napfogyatkozás

http://astroconsult.ingyenblog.hu/2011-julius-1-ujabb-reszleges-napfogyatkozas.blog

 

T KVADRÁTBÓL NAGY KERESZT – ÚJRA ÜZEMEL A NAGYÁGYÚ

A PLÚTÓ – SZATURNUSZ – URÁNUSZ ROBBANÉKONY FORMÁCIÓI

 

http://astroconsult.ingyenblog.hu/t-kvadratbol-nagy-kereszt.blog

 

Teljes holdfogyatkozás

http://astroconsult.ingyenblog.hu/teljes-holdfogyatkozas.blog

 

Szaturnusz – Uránusz szembenállás a Szűz – Halak tengely mentén

http://astroconsult.ingyenblog.hu/szaturnusz-uranusz-szembenallas-szuz-halak.blog

 


AMULETTEK, TALIZMÁNOK, SIGILLUMOK 2

2. rész. Mindennapi talizmánjaink

 

 

Mivel az asztrológia szerves részét képezte az ókori – középkori világképnek, gyakorlatilag minden fajta szakrális vagy mágikus célt szolgáló tárgy elkészítése feltételezett ilyen ismereteket.

 

A talizmán szó eredete  talán a török  talis, talism, tilism, talismon– ból származik, ami csodatévő képet jelentett. Ebben az értelemben használták Indiában is a tali-t.

Ezeknek  a fából, fémből, kőből, bőrből, pergamenből készült tárgyaknak az élet pozitív dolgainak bevonzása volt a rendeltetésük: pl. siker, szerencse a szerelemben, anyagi gyarapodás, szépség, egészség, katonai sikerek, stb.

 

Az amulettek  kifejezés eredete egyaránt származtatható a római amulából, engesztelési edényből vagy szentelési üstből ill. az arab hamaletből. A leginkább„fityegő”-ként fordítható szó azoknak a  nyakban hordott kövek, mondásokkal, imákkal teleírt papír vagy pergamen szeletek elnevezése volt, melyeknek távol kell tartania a különböző bajokat, betegségeket, az anyagi –és a nem fizikai síkokról leselkedő veszélyeket. Ezt a célt szolgálják a mai amulettek is.

 

De a régi idők asztrológusai gyakran kimondottan az éppen ható konstellációkat, saját és ügyfeleik képleteinek elemeit. dolgozták fel képi formában . Máskor különféle tárgyakba, elsősorban medálok, gyűrűkbe, serlegek, szobrocskába gravíroztak különféle szimbolikus jeleket, mitológiai alakokat, jeleneteket.  Sigillumoknak nevezett alkotásaik egy fajta amulettként, talizmánként működtek: a szimbolikus ábrák a tudattalan legmélyebb rétegeire hatva semlegesítették vagy enyhítették a kedvezőtlen bolygóhatásokat ill. támogatták – erősítették a pozitívak megnyilvánulásait.

 

(Tevékenységük részletes bemutatását ld. az Amulettek, talizmánok c. cikkben)

 

 

 

Mentális képek

 

Sigillumokat azonban olyanok is készíthetnek, akik nem rendelkeznek asztrológiai háttérismeretekkel. Ezek alapját ugyanis ugyanazok a nagy energetikai töltetű, mentális képek képezik, melyek bizonyos álmokban, meditációs – és jóga gyakorlatok során feltűnnek A legrégibb időktől napjainkig ők képezték mindenfajta mágikus tevékenység alapját, de a különböző, „modernebb” öngyógyító, személyiségfejlesztő technikákból is ismerősek lehetnek (pl. aktív imagináció, irányított meditációs és vizualizációs módszerek,stb)

(ld. Párbeszéd álmainkkal, Elnyelt vitalitás  c. cikk)

 

Jelentőségük más tekintetben is felbecsülhetetlen, hiszen ők segítik hozzá az egyént, hogy spontánul vagy tudatosan – ráhangolódjon az egyetemes psziché valamilyen ősi energiaformájára és ezáltal visszanyerje vitalitását, tájékozódóképességét, megoldást találjon valamilyen problémájára – egy szóval jobban eligazodjon az élet dolgaiban.

 

 

A Napfejű Kígyó


Érdekes „véletlen”, hogy akár rendelkezünk asztrológiai ismeretekkel akár nem, a talizmánkészítés időszaka, a megmunkálásra kiválasztott szimbólumok spontán módon kötődnek asztrológiai dátumokhoz, képzetekhez.  (Az illető pl. „véletlenül” épp egy számára kedvező konstelláció idején érez kedvet, tud időt szakítani ilyesmire vagy merül fel benne álmában, vagy a meditáció, relaxáció tudatállapotaiban egy megformálásra inspiráló kép).

 

Á Napfejű Kígyó, többek között képletem egy feszült Nap / Hold – Uránusz hatását  harmonizáló sigillumom „főszereplője” pl. először 1994 februárjában bukkant fel álmaimban. Akkor már egy éve tanultam autodidakta módon asztrológiát, mert álmaim ebben látták a megoldást az egyébként borzalmas sorstöréseket, tudatos szándékaimmal és érzelmi igényeimmel egyaránt diszharmóniában álló viselkedést bevonzó fényszögkapcsolat szerencsésebb kezelésére. Nagy érdeklődéssel habzsoltam az ismereteket, de azt is átláttam, egyedül nem juthatok túl messze.

„Napfejű” felbukkanása azonban új lendületet adott ügyeimnek. Álmomban egyszerre volt élőlény és az arany, ezüst, gyémánt ébrenlétben elképzelhetetlen ötvözetéből készült ékszer. Magas energiaállapotban keltem fel, s bár akkoriban még sem az asztrológia sm álom –munka alapfogalmaival nem voltam teljesen tisztában, felvázoltam, majd részletesen megrajzoltam a képet.

 

Már ez felpörgette az eseményeket. Aznap délelőtt „véletlenül” felfedeztem a Baktay Ervin Intézet egy, pár nap múlva induló asztrológia alaptanfolyamát, amit követően csatlakozni lehetett a 4 éves asztrológia iskola második évfolyamához. Ára is nagyon baráti volt.

Nem sokkal ez után hazamenet „véletlenül” belefutottam egy , a Tan Kapuja Buddhista Főiskoláról (amelynek előadásait egy rövid ideig látogattam) ismerős fiúba. Kiderült, van egy eladó efemeridája. Ez akkoriban még nem volt könyvesboltokból beszerezhető, így én sem rendelkeztem vele. Látatlanban „lefoglaltam”  hát, és még a mai napig is használom. Pár nap múlva egy indiai bolt kirakatából pedig egy, az én Napfejűm vonásait viselő Nap – Hold medál köszönt vissza, amit szintén nem tudtam otthagyni.

Évek múlva megnéztem az 1994. február 23 –i bolygóállásokat. Kiderült, az álom időpontjában egy, az én képletemben is meglévő Hold – Uránusz szembenállás hatott. A konstelláció alkotóelemei azonban most sokkal harmonikusan kapcsolódtak képletemnek azokhoz a pontjaihoz, melyek révén valamilyen szinten kezelhetem ezt a formációt (Vagy legalábbis elviselem, hiszen külső bolygóként az Uránusz nem tartozik a hozzáállásunkkal „finomítható”  planéta – hatások közé, a tudattalan és vegetatív folyamatokra ható Hold működése pedig szintén nem szabályozható puszta akaraterővel vagy racionális szempontokkal). A Skorpióban álló Jupiter épp legördült Aszcendensemről és Marsom felé tartott, ami megintcsak arra utalt, hogy akaraterőmet személyiségem egészét érintő pozitív, hosszú távú változások irányában mozgósíthatom.)

Az ezt követő években még sokszor festettem meg Napfejűt, hiszen  mint később még szó lesz róla, az ismétlés  alapfeltétele az új energiaminták (morfogenetikus mezők) rögzülésének. Ennek hatására persze álmaimnak is rendszeresen visszatérő vendége lett, a vele való munka pedig asztrológiai tanulmányaimra, praxisom egészére is kedvezően hat. Ezért került fel honlapomra is.

 

Mindannyian magunkban hordjuk a csillagos eget

 

Később azt is megtudtam, esetem egészen hétköznapinak számít. Már a német Fritz Riemann, azoknak az első pszichológusoknak egyike, akik komolyan merték venni az asztrológiát is megfigyelte pl., hogy páciensei álmaiban, fantáziáiban az asztrológiai karakterükhöz hozzárendelhető növények, állatok, természeti jelenségek, tárgyak, személyek, jelenetek, stb. bukkantak fel. A tüzes jegyek pl. gyakran álmodtak lángokról, csataképekről, a víz elemhez tartozók tengerről, segítőik pedig sokszor a mélység állatai: halak, kétéltűek, hüllők, sárkányok, stb.

 

 

Részletesebben ld. Fritz Riemann: Útmutató asztrológia. Ő az e tekintetben ismertebb C. G. Junghoz hasonlóan ő is a múlt század első évtizedeiben – közepén nyitott az egykor „tudományok királynőjének” tartott diszciplína felé.). Ezt a jelenséget egyébként magam is sokszor megfigyeltem azoknál az ismerőseimnél, akik nem érdeklődtek az asztrológia iránt, de hasznosnak érezték az álomszimbólumaikkal, belső képeikkel való munkát, vagy csak egyszerűen megosztották velem ezeket.

Persze mindez nem is annyira meglepő, ha szem előtt tartjuk Theophrastus Paracelsus Bombastus nagy igazságát, miszerint mindannyian testünkben hordozzuk, a csillagos eget. A középkor egyik leghíresebb talizmánkészítője egyszersmind a kor legkiemelkedőbb tudósa, alkimistája és orvosa volt. Ezt a kijelentés, némi módosítással egyébként Hermész Trismegistos Samaragtáblájából is ismerős lehet: „ami fent az lent” .Paracelsus és társai szerint ugyanis az asztrológia működése a megfelelések (analógiák) tanával magyarázható. Ennek értelmében az égitestek nem csak az emberi, hanem mindenfajta földi életformára, növekedési –és elhalási folyamatra hatással vannak. Ez nem ok-okozati alapon, valamiféle, fizikai eszközökkel is mérhető kozmikus sugárzás révén történik, hanem azon az ősi, misztikus igazságon alapszik, miszerint a  a makrokozmosz ugyanazon elvek alapján működik, mint a mikrokozmosz és ezen belül az ember.

(Paracelsus munkásságáról, az asztrológia működési elveiről ld. részletesen a sorozat első részét)

 


Saját készítésű talizmánjaink

 

Az álmaink, fantáziánk, meditációnk során felmerült képekből, saját magunk által  készített talizmánok sokkal hatékonyabbak, mint azok, amelyeket boltból vásárolunk vagy akár személyünkre szabottan készíttetünk.

Ezzel elődeink is tisztában voltak: egyes sámánista kultúrák mai napig is a saját készítésű varázseszközöket tartják a leghatékonyabbnak, a különböző hermetikus társaságok szemében is az számított igazi mestermunkának ha valaki maga festette meg Tarot – pakliját, az Alkímiai konjunkció című könyvében (és sok más írásában is) pedig Jung is hangsúlyozza, hogy  az ilyen típusú ügyködés mélyebb önismerethez, hasznosabb belátásokhoz vezet, mint a külvilág által kínált szimbólumok kritikátlan, passzív asszimilálása.

 

Nem véletlenül. Bár a fontos sorshelyzetekben a kollektív tudattalanból felmerülő belső képek sietnek segítségünkre, ezek mégis személyre szabott formában jelennek meg, azon a módon, ahogy leginkább kifejezik belső realitásainkat és a karakterünknek leginkább megfelelő megoldást. Ha tehát energiát fektetünk ezek megjelenítésére a fizikai világban, azt közöljük tudattalanunkkal, hogy érdekünkben áll a gyors változás, teljes vitalitással támogatjuk az ügyet és biztosra vesszük, hogy ez a folyamat már el is indult. Ha fáradozásainkat még gyakorlati lépések is követik (hiszen az őskori, a mágikus barlangfestmények készítői sem várták tétlenül, hogy az áhított vadászzsákmány bekukkantson hozzájuk tárlatnézőbe, hanem felkapták lándzsáikat, kőbaltáikat és maguk indultak a nyomába), biztosak lehetünk a sikerben.

 

 

Hogyan fogjunk hozzá ?

 

Kezdetben az is nagyszerű, ha mindenféle művészi ambíció, elvárás nélkül rajzolni, festeni vagy valamilyen más kreatív tevékenységbe kezdünk, amikor késztetést érzünk rá. Később azonban, ha érdemi előrelépést akarunk elérni, meg kell ismerkednünk a világ kultúráiban (mesékben, mítoszokban, különböző képzőművészeti alkotásokban felbukkanó) és álmainkban, belső képeinkben egyaránt megtalálható szimbólumok jelentéstartalmával is.

Ezek lehetnek egészen egyszerű alakzatok: pl. kör, négyzet, valamilyen állat vagy növény , de egy istenséget, más mitológiai alakot ábrázoló bonyolult kompozíció is.

A színek, vonalvezetés (pl  spirál, egyenes vagy hullámzó vonalak), a kompozíció térbeli elhelyezése (a közép, a jobb vagy bal oldal, a fent vagy a lent hangsúlya) szintén szimbolikus jelentőséggel bír.

Értelemszerű, hogy aki asztrológiai talizmánokat szeretne készíteni, annak nem csupán az asztrológia alapszimbólumaival kell megismerkednie. Minél otthonosabban mozog ezen a területén, annál hatékonyabbak lesznek a sigillumai is.

 

Energiaminták, energetikai folyamatok

 

Az asztrológia az energiamintázatok és a különböző energetikai folyamatok (energiaáramlások – , átalakulások)  tudománya. Ezek típusa ugyanannyira személyre szabott, mint az ujjlenyomat – így tehát horoszkópunk annak égi másaként is felfogható.  A folyamatok megnyilvánulási szintje azonban finomítható, akár művészi tevékenység révén is. Hiszen a személyiségünket formáló ösztön – erők a leggyakrabban intenzív érzelmeket kiváltó képek  formájában nyilvánulnak meg, sarkallnak cselekvésre bennünket. (Valamennyien odaadóbban dolgozunk pl. céljainkért, ha egy eszmény lebeg a szemünk előtt, ha megértünk valamit, akkor képet kapunk róla, képtelenségünk pedig sokszor utal arra, hogy még elképzelni se tudjuk magunkat az adott helyzetben)

 

A ránk jellemző energiamintázatok akkor is hosszú idő alatt vésődnek belénk, ha többé –kevésbé módosíthatunk rajtuk. (Persze, csak hasonló karakterű változat jöhet szóba. A szenvedélybetegségek fizikai, pl. alkoholizmus, kábítószer – , nikotin-, élelmiszerfüggőség vagy elvontabb változatai, pl. kapcsolati dependencia pl. gyakran a Neptun diszharmonikus működésével hozhatók összefüggésbe. A merkúri – pl. racionális ráhatás, meggyőzés – vagy szaturnikus – pl. tiltás, büntetés típusú terápiákkal tehát legjobb esetben is csak ideiglenes javulás érhető el. Tartós változás csak a magasabb neptuni szintek bevonásával – pl. valamilyen spirituális gyakorlat, művészi tevékenység érhető el. Ezt tapasztalatból mondom, hiszen 2004 áprilisáig magam is szenvedélyes dohányos voltam, amikor azonban intenzív munkába kezdtem a sigillumokkal, le is tudtam tenni a cigarettát. Azóta se gyújtottam rá)

 

Erin Sullivan a Szaturnusz tanításaiban érzelmi mintáink kialakulását és rögzülését a Hold mozgásávak hozza összefüggésbe. Ezeket a környzetünktől elsajátított szokások és a tudattalan válaszreakciók alkotják. Zsigeri beidegződéseinkről a horoszkópban  a Hold helyzete ad felvilágosítást, amely lelkivilágunkkal, belső képeinkkel is kapcsolatban van. A leggyorsabb horoszkópelemként a Hold az első életévben  13 hónap alatt járja körbe képletünket, a  Nap és a belső bolygók egyszer, a Mars a kör feléig jut, míg a külső bolygók alig haladnak előre pár fokot. „Nem csoda, hogy ennyire rabjai vagyunk a szokásainknak, és hogy érzelmi pillanataink ennyire zsigeriek és gyakran egészen infantilisek. Mindez annak a következménye,hogy a Hold születési képletünk minden pontját 13- szor aktivizálja életünk első évében, ami egyenértékű érzelmi mintázatunk kőbe vésésével. Még egyetlen szót se, tudunk kiejteni, segítség és gondoskodás nélkül elvesznénk, de a Hold már megalapozta minden egyéb tranzitra adott érzelmi válaszunkat. Mire a Szaturnusz egyetlenegyszer körbejárja az állatövet és visszatér születési helyére, a Nap már 29-szer fordult, a Mars 14-szer, a Jupiter másfél kört írt le, ám a Hold 383-at!”

 

 

A szimbólumok megmunkálása

 

Ebből következik, hogy a rajtuk való változtatás, a karakterüknek megfelelő, egészségesebb mederbe terelésük sem megy egyik pillanatról a másikra. Önmagunk nemesítésének alkímiáját azonban felgyorsíthatja bizonyos képek, szimbólumok célirányos alkalmazása. A különböző mitológiai alakok, a tudattalan tartományait aktiváló intenzív árnyalatok, az aranyszín – belső vezetőnk, személyiségünk mélymagjának, a bennünk lévő romolhatatlan, örökkévaló értékeknek a színének a használata épp annyira kívánatos ilyenkor, mint a kontűrök, a gondosan kidolgozott részletek.

 

Utóbbiak a nyugati alkimista festmények és az indotibeti tantrikus műalkotások is ismertető jegyei is, hiszen az aprólékos megmunkálás bőséges időt ad az új energiaminták bevésődésére (Akár a szó szoros értelmében is – mint pl. a középkori asztrológiai sigillumok fémekbe gravírozott mitológiai alakjai, szimbolikus jelei)

 

Persze, amennyiben egy, már létező mitológiai ábrázolást választunk a sigillum témájául,  a lehető legpontosabb reprodukcióra kell törekednünk. Különösen abban az esetben, ha valamelyik indotibeti műalkotásból merítünk inspirációt. A tantrikus ikonográfiában ugyanis kulcsfontosságú szerepet játszik a színösszeállítás. Az ott használt árnyalatokat nem csereberélhetjük önkényesen (más kérdés, hogy a klasszikus, ásványokból és növényekből készült keleti festékek színei nem mindig adhatók vissza a kereskedelemben kapható modern festékekkel), a mitológiai alak attribútumait, a díszítő elemeket pedig szintén pontosan kell visszaadnunk.

 

Egy álomban, meditációs gyakorlat során felmerült mentális kép esetén is tiszteletben kell tartanunk a tudattalanunk által „javasolt” színösszeállítást és formai megoldásokat (részletesebben ld. a Párbeszéd álmainnkal c. cikkben) , még ha ez nehezen is egyeztethető össze tudatos beállítottságunk esztétikai igényeivel..

A finom kontűrök, minuciózusan kidolgozott díszletek, árnyalások már az első próbálkozások után is elég mélyen rögzülnek ahhoz, hogy még álmunkban is emlékezzünk rájuk, a kép témájául szolgáló  istenalakok, a munka közbeni szertartások, teljes vagy részleges böjt pedig arról gondoskodnak, hogy a minél magasabb szinten rögzüljön a minta. Ilyen formán a valóság mélyebb szintjei is hozzáférhetővé válnak, ami hétköznapi életünkre is kedvező hatást gyakorol.

 

 „Az alkimisták hátrahagyott írásaikkal nem csupán gondolatokat cserélnek, hanem egymás tudatának a felszíne alá hatoltak be. Ezekben az írásokban tudatosan rendszerré szerkesztett álomszimbólumok és a képzelet erőteljes, olykor tabukat sértő szüleményei bukkannak felszínre. És ezek azonnal hatalmukba kerítik az ugyanazt a titkot kereső emberi lelket. Aki a belülről való megértés szándékával kezdi el bújni ezeket az iratokat és kezd el elmélkedni azok látomásai fölött, annak előbb – utóbb ugyanazok a kapuk fognak megnyílni a tudatában, mint annak az embernek, akinek az írását a kezében tartja. Az alkímiai írásművek az ember legintimebb tartományát , a lélek belső tereinek a világát tárják fel s e víziók ereje másodlagossá tesz minden társított intellektuális jelentést. Így bizony egész másfajta kommunikáció alakul ki. Mondhatni, az adeptusok az emberi tudat mély régióiban érintkeztek egymással az írásban megnyilvánult szellemi kommunikációk során. Ennélfogva láthatatlan közösségük alapja  egy fajta, „mély lélektani rokonság” volt, és nem annyira, (vagy csak másodsorban intellektuális). A legmélyebb, legintimebb élmények és titkok voltak azonosak vagy hasonlók. (…) Így sokkal közelebb állhatott egymáshoz két olyan ember, akik soha nem is találkoztak, sőt talán évszázadok választottak el egymástól, mint ha valóban ugyanannak az emberi közösségnek a tagjai lettek volna egy időben és egy helyen. (…) A tanítás és a hagyomány átadása magán az emberen belül jelenik meg azáltal, hogy a kutató elme megérti a misztériumot, és intim kapcsolatba kerül annak a gondolat és élményvilágával.” Farkas Attila Márton: Az alkímia eredete és misztériuma

 

Az ikonografikus ábrázolások hasonló elv szerint rögzítik az egészségesebb mintát, mint pl. a fizikai és a finomabb energetikai szintekre egyaránt ható tai chi, harcművészeti irányzatok, indiai templomi tánc, tibeti cham – tánc és hasonló „formagyakorlatok” , koreográfiák vagy a hatha jóga ászanái. A kozmikus erővonalakkal való „egyberendeződés” pedig az analógiák és szinkronicitás  asztrológiában is érvényes törvényszerűségeinek köszönhetően külső életünkben is rendet teremt.

 

(A sigillumokkal szerzett egyik legpozitívabb tapasztalatom, hogy ily módon olyan esetekben is megtört a jég, amelyek addig a legnagyobb erőfeszítéseimre sem mozdultak. Minél pontosabb volt a bolygóállás, amelynél a kép készült, annál intenzívebb és tartósabb volt a hatás. Azonban, hozzá kell tennem, hogy a puszta festegetés csak a lehető legritkább esetben hozta meg a kívánatos eredményeket: ezzel párhuzamosan nagyon praktikus és célirányos külső cselekvésre is szükség volt. Persze, az az ellenérv is kézenfekvő, hogy puszta önszuggesszióról vagy „munkaterápiáról” volt szó. Bizonyos fokig akár ezek is belejátszhattak, csakhogy  korábban éppen azért nem tudtam a józan paraszti ész által diktált lépéseket megtenni, mert semmilyen fajta lehetőség nem bukkant fel a  láthatáron.)

 

Mivel én festeni szoktam, az általam készített sigillumok falra akasztható vagy magunknál hordható (kb 7,5x 14 cm – től A4 –es méretű), bekeretezett képek. A műfaj archaikusabb változatát (ld. első rész) művelem, így absztrakt ábrák helyett mitológiai szereplők, mese – és mondaalakok szerepelnek rajtuk  Bár a nyugati asztrológia szabályai szerint készültek azért ábrázolnak gyakran keleti istenségeket, mert gyerekkorom óta vonzódom ehhez a kultúrkörhöz  és a hozzá kapcsolódó ikonográfiához

 

Sigillumainkat érdemes jól látható helyre tenni a szobánkban, de folyamatosan magunknál is hordhatjuk őket. Ha azonban optimálisan ki akarjuk használni az általuk kínált lehetőségeket, meditációs gyakorlatokat is végezhetünk velük a Meditáció sigillumokkal c. cikkben ismertetett módon.

 

 

Kiss Kati

 

 

 

www. astrocosnult.hu

 

 

Kapcsolódó cikkek:

 

 

Amulettek, talizmánok, sigillumok

  1. rész. A sigillumok

http://astroconsult.ingyenblog.hu/amulettek-talizmanok-sigillumok.blog

 

PÁRBESZÉD ÁLMAINKKAL

http://astroconsult.ingyenblog.hu/parbeszed-almainkkal.blog

Az elnyelt vitalitás és visszaszerzése

http://astroconsult.ingyenblog.hu/az-elnyelt-vitalitas-visszaszerzese.blog

 

 

 

„VILÁGVÉGE” 2012

 

Roland Emmerich ezúttal is biztosra ment. A Függetlenség napja és a Holnapután című katasztrófa filmeket követően kézenfekvő volt 2012 közelgő rémségeivel sokkolni a világot. A 2 és fél órás, 260 millió dolláros költségvetésű mozi a legmesszebbmenőkig kielégíti az apokaliptikus élmények után sóvárgók igényeit (Szellemi táplálékra áhítozók inkább válasszanak más filmet).

Akiknek még az utóbbi évek világvége jóslataitól (maya kalendárium, Nostradamus, NASA-prognzis, mágneses pólusok cseréje, fekete lyuk, csillagkapu,stb) sem lódult meg a  fantáziája, most ugyanolyan élethű szimulációs programban tanulmányozhatja, milyen is lenne, ha egy hatalmas földrengés elsüllyesztené Californiát, egy szökőár elmosná a Fehér házat, sőt maga a Mount Everest is áldozatul esne az elemek tombolásának – mint a Jurassic Park filmekben az őshüllők viselt dolgait.

 

A maja prófécia

A film természetesen ki nem hagyná a mára már tömeghisztériává fajuló világvége-frász egyik alap hivatkozási pontját, nevezetesen hogy a még napjainkban is lenyűgöző csillagászati, asztrológiai ismereteket tükröző maja kalendárium 2012-ben véget ér. Az i.e. 2000 – i.sz 900 között élt civilizáció, a többi ókori kultúrnéphez hasonlóan egymást  váltogató világkorszakokban mérte az időt Hitük szerint mi épp a negyedik eont morzsolgatjuk, ami i.e. 5012-ben kezdődött és 2012 –ben ér véget, hogy átadja helyét az ötödiknek

.

Hogy pillanatnyilag a vég kezdetét, vagy az új korszak hajnalát éljük-e, megoszlanak a vélemények. Hiszen a IV. maja világkorszak egész pontosan 1987-ben , egy másik, a nyugati asztrológia szerint is fontosnak talált időpontban zárult le, 2012-en csupán csak időszámításuk fejeződik be, egyes jóslatok szerint azonban ez a dátum az V. eon hajnalát is jelenti Ez lesz az az időszak, amikor a maják bölcsességét újra felfedezik, az emberiség pedig egy magasabb fejlődési szintre lép. A fentebbiek önmagukban inkább örvendetes semmint aggasztó fejlemények kellene legyenek, csakhogy  az egyik kozmikus ciklusból a másikba való átmenet  sem a maja, sem más mitológiák szerint nem  zajlik zökkenőmentesen: különféle természeti és természet feletti katasztrófák kísérik.

 

A legsötétebb korszak

 

A legújabb Apokalipszisről  a maják mellett említést tesz  egy hopi prófécia, a zsidó kalendárium, olyan látnokok, mint Nostradamus és Edgar Cayce, a sci – fi rajongók csillagkapukat,  mások harmadik világháborút emlegetnek, a tudományos vagy féltudományos hipotéziseknek se szeri se száma, a hinduizmus pedig nemes egyszerűséggel Kali – yugaként, a legsötétebb világkorszaként tarja számon jelenünket

 

2012 december 21 konstellációi valóban figyelemre méltók, mint ahogy azt azt megelőző időszaké – a közelmúlt belieket és jelenlegieket is beleértve. Az is elgondolkoztató, hogy a dátumra nem csak a maják, hanem más kultúrák, sőt tudományos körökben is felfigyeltek. Mégis, mielőtt belelovallnánk magunkat a legújabb világvége hisztériába, nem árt tudatosítani néhány szempontot:

 

A világvégét már többször is megjövendölték a történelem folyamán.


Egy i.e. 2800 körüli asszír agyagtábla szerint pl. a világ vége már csak igen rövid idő kérdése. A Pointiers-i Szent Hilarius püspök i.sz. 350- re, harmadik  Ince pápa pedig 1284- re helyezte kilátásba a baljós dátumot.

A középkor folyamán  kétszer is elmaradt az Apokalipszis: egyszer 1367-ben, amikor az  Antkrisztusnak el kellett volna pusztítani a világot, majd 1524-ben, amikor egyes asztrológusok szerint hatalmas vízözön árasztotta volna el a Földet.

 

Emmanuel Swedenborg, az egyik leghiresebb újkori világvége próféta, misztikus 1757-et látta az Apokalipszis évének, az újkeresztény szekták pedig még napjainkban is időről időre előráncigálják a témát. Herbert W. Armstrong atya, Isten Nemzetközi egyházának alapítója pl. 1936- ra, Michael Travesser pedig 1997 október 31-re tűzte ki  a Nagy Összeomlás időpontját.

 

Fontos konstellációk külső események nélkül


Ha mindez kissé távolinak tűnik, valamennyien emlékszünk még  az 1999 augusztusi napfogyatkozásra. Az asztrológiailag nagy jelentőségű konstellációt nem kísérték olyan drámai külső események, melyekről az azt megelőző években könyvtárnyi publikáció jelent meg. Az Apokalipszis ennél finomabb szinteken, az emberi tudatokban ment végbe, hiszen, mint utólag kiderült, valóban lezárult egy korszak, a kulturális értékek szinte egyik napról a másikra felhígultak, a gagyi pedig, a szó szoros értelmében vett szeméttől az egyre bugyutább TV műsorokig rohamos gyorsasággal árasztotta el a világot, a környezetszennyezés látszólag egyik napról a másikra bolygónk létét fenyegető méreteket öltött..

1987 bizonyos értelemben megint csak egy korszak végét jelentette nem csak a maják, hanem Közép – Kelet Európa számára is – bár a peresztrojka által katalizált változások csak 1989-re hoztak forradalmi átalakulásokat.

 

Haláli párhuzamok


A natális, tehát személyi horoszkópokkal foglalkozó asztrológiában is vannak egyébként olyan, nagy jelentőségűnek tűnő dátumok, melyek nem – vagy nem azonnal hoznak kézzelfogható, jelentős külső változásokat, máskor viszont a látszólag aprók is elegendők egy-egy nagyobb horderejű sorsfordulat kirobbantásához.

 

Többek között ezért felelőtlenség pl. a halál időpontjával kapcsolatos fejtegetésekbe bocsátkozni. Minden emberi életben van ugyanis néhány olyan, kritikus fordulópont, amikor ha a személyiség nem képes alkalmazkodni az újfajta fejlődési irányokhoz, akár a szó fizikai értelmében vett halál is bekövetkezhet, ahhoz pedig, hogy fizikai értelemben tovább éljen, szimbolikusan meg kell halnia. De szinte lehetetlen eldönteni, milyen szintű elmúlásról van szó tulajdonképpen.

 

Mark Twain pl., akiről kevesen tudják, hogy komolyan foglalkozott asztrológiával, napra pontosan kiszámolta tulajdon halála időpontját, és az a megjelölt dátumon be is következett. Egy hivatásos asztrológus e tekintetben sokkal szerényebb eredményeket produkált. A végzetes napon mindössze egy kerékpár balesetet szenvedett és csak sok évvel később, az említett eseménnyel semmilyen kapcsolatban nem álló körülmények között hunyt el.

 

 

Apokaliptikus hétköznapok

 

 

Bár a maya kalendárium, Nostradamus és társaik jövendölései sokkal izgalmasabbak, az olyan hétköznapi fenyegetések, mint a globális  felmelegedés, a kőolaj és más üzemanyag- készletek kimerülése, túlnépesedés, globális felmelegedés lassúbb, kevésbé látványos, de annál biztosabb módon pusztíthatják el bolygónkat. Még kevesebben aggódnak a közvetlen közelben leselkedő veszélyek miatt – pedig gyakorlatilag azzal is nap mint nap kockára tesszük életünket, amikor átszaladunk a piroson, akár odahaza, mondjuk zuhanyozás közben is eshetünk el szerencsétlenül, autó baleset érhet, a repülő, amin utazunk lezuhanhat vagy eltéríthetik a terroristák, életmódunkkal  pedig a szívinfarktus, rák és hasonló betegségek útját egyengetjük .

 

Kiss Kati

 

2012 ÉS NOSTRADAMUS PRÓFÉCIÁI

 

Amit Nostradamus híres, négy soros versikéi nem jövendöltek meg, állítólag nincs is, hiszen  már annyi azóta bekövetkezett világtörténelmi eseményt jelzett előre. De csakugyan így volt-e?- kérdezgetik a szkeptikusok.A híres asztrológus – látnok előrejelzésein ugyanis nem könnyű eligazodni, hiszen, a látomások természetéből adódóan nyelvezetük homályos, kétertelmű. Nostradamus ténykedését emellett az 1500-as évek derekának keresztény egyháza sem nézte jó szemmel, ezért, cenzúrájukat és az eretnekség vádját elkerülendő, szándékosan is virág nyelven fogalmazott.

 

Íme egy csokorra való közelmúltunk – közeljövőnk, 2012 mindama rémségeiből, melyeket állítólag az agg mester is megjövendölt.

 

 

A Nagy Éhínség:

Nostradamus versei sokszor jeleztek aszályt és éhínséget. A közeljövő- beli állítólag a 48 szélességi kör országait  fogja a leginkább sújtani. Tény, hogy ebben a zónában találhatók a világ legnagyobb gabonatermelő vidékei. Ha pl. az Egyesült Államok szenvedne el ilyen csapást, önmagában is tömeges éhínséget eredményezne, hiszen ha Sam bácsi becsukná éléskamráit, csak Afrikában 400 ezren halnának éhen egyetlen év alatt, de további 100 ezer állam is megszenvedné.

 

 

Hatalmas vulkán kitörések


A világ legnagyobb vulkánjainak egyike, a  Yellowstone parkban már fortyogni is kezdett, a geológusok veszélyesnek nyilvánították. Nostradamus apokaliptikus vízióiban is szerepelnek a vulkán kitörések.

 

Újabb szökőár – hullám?


Egyesek szerint Nostradamus egyik, a szárazföldet elárasztó víztömegről és döglött halakról szóló négysorosa a 2004-es szökőárt jövendölte meg. A csendes óceáni földrengést követő tsunami 150 ezer ember életet követelt Indonéziában, Karácsony táján.

A tudósok egy része viszont amiatt aggódik, hogy egy másik, csak ez után várható tsunamiről van szó, hiszen a Föld mágneses pólusainak szintén 2012re jelzett cseréje sok hasonló természeti katasztrófát vonhat maga után

 

A globális felmelegedés és a Nostradamus jövendölte szélsőséges időjárás


A négysorosok állítólag a globális felmelegedést is előre jelzik, Nostardamus  látomásaiban ugyanis felmelegedő tengerek, hatalmas árhullámok, viharok szerepelnek. Egyesek szerint kimondottan a Katrina hurrikánról írt, de ha nem is köthető egyetlen természeti jelenséghez, figyelemre méltó párhuzam, hogy az utóbbi tíz évben egyre több és pusztítóbb erejű tornádó söpör végig Amerika  középnyugati részén, és olyan területeket is árvizek vagy aszályok sújtanak, melyeket korábban nem jellemeztek effajta szélsőségek.

 

A mágneses pólusok cseréje


A vájtabb fülűek szerint  Nostradamus még 2012 egyik legrémségesebb csodájára is figyelmeztetett. Ami nem is olyan hihetetlen, állítólag volt már rá precedens és akár újra megtörténhet. A tudósok szerint ugyanis földünk mágneses mezejének vékonyodása ennek a jele is lehet, ha pedig sor kerülne rá, odalenne valamennyi elektromágneses mező és velük együtt mobiltelefonjaink, számítógépeink és meg az összes többi, nélkülözhetetlen kütyünk.

 

 

 

HOGYAN „ÚSSZUK MEG” A VILÁGVÉGÉT?

Köztudott, hogy a Nap tevékenysége 11 évenként felerősödik, ilyenkor fokozott napfolt- tevékenység, napviharok várhatók, melyek hatást gyakorolnak a földi életre, a föld elektro-mágneses mezejére is. Daniel Baker, a coloradoi egyetem egyik űrkutatója szerint a jelenlegi  Nap ciklus 2012-ben éri el tetőfokát: a 2008 óta egyre intenzívebb napfolt tevékenység elemi erejű napviharok közeledtét jelzi.

A sci-fibe illő fényjátékkal kísért természeti jelenség hatása felér egy nukleáris katasztrófával. Ha az életet nem is pusztítja el  bolygónkon, a napfolt tevékenység során világűrbe kerülő anyag komoly zavarokat idézhet elő a Föld elektromágneses mezejében. Működésképtelenné válhatnak mindennapjaink részét képező elektronikus berendezéseink, a műholdas rendszerek, a számítógépekre alapuló kommunikációs rendszerek, ennek nyomán pedig a közlekedés, élelmiszer- és vízellátás egyik napról a másikra káoszba fullasztva tömegfogyasztói hétköznapjainkat. További komplikációkat okoz, hogy a napviharok nem jelezhetők előre olyan pontosan, mint a földiek, ha pedig már megtörtént a baj, alig 24 óra áll majd rendelkezésünkre ahhoz, hogy felkészülhessünk a védekezésre. Ennyi idő alatt ér ide ugyanis az a proton–dömping, ami feje tetejére állíthatja életünket.

 

Csillagkapu?

 

2012. december 21-én, közép európai idő szerint 12:12-kor, a téli napforduló idején lép a Nap a Bak jegyébe. Ez még önmagában egy egészen hétköznapi csillagászati jelenség volna, csakhogy most az ekliptika téli napfordulópontja együtt áll a Tejútrendszer középpontjában tátongó hatalmas fekete lyukkal.
A maják a Xiblabába vezető ösvénynek nevezték a bolygónkról nézve leginkább egy hatalmas szakadékra emlékeztető objektumot. Hiedelemviláguk szerint a Sötét Hasadék egyfajta kozmikus méh, a halál, átalakulás, újjászületés színhelye volt, ami sok párhuzamot mutat a Plútó jelentéstartalmával a nyugati asztrológiában. A maja naptár által nyilván tartott utolsó dátumra felállított képletben, mint látni fogjuk, fontos szerepet játszik a Bak jegyében álló Plútó is.

 

Remények és félelmek

 

A jelenség kapcsán sokan dimenzióváltást, egy újabb Aranykor eljövetelét emlegetik. Természetesen, ahogy a new age mozgalmaktól megszokhattuk: mindenfajta problémától és konfliktustól mentesen a földi paradicsom modern változatában találjuk magunkat, a földön kívüli fénytestvéreinkkel való találkozás immár nem csupán a kevesek kiváltsága lesz.

A komorabbak olyan katasztrófákat jósoltak, amelyek szinte egyik napról a másikra lakhatatlanná teszik a bolygót, egy tizedére csökkentve az eredeti népességet, ismét mások szerint pedig mindkét lehetőség egyszerre, egyidőben is bekövetkezhet.

Bár külső eseményeket kényszeríteni az időszak konstellációinak Prokusztész ágyába ugyanakkora tévedés lenne, mint az 1999 –es napfogyatkozás idején, feladatokra és tendenciákra jó eséllyel következtethetünk.

 

Szaturnusz – Plútó szextil: szabadság feltételes módon

 

A korábban részletesen tárgyalt Szaturnusz–Plútó kvadrát immár szextillé, azaz olyan bolygóformációvá szelídült, melynek energiái odafigyeléssel, tudatossággal, némi erőfeszítéssel akár javunkra is fordíthatók. Mindemellett egy pillanatra sem szabad elfelejtenünk, hogy a Plútó nem csupán az újjászületésnek, hanem a halálnak is a princípiuma, a Szaturnusz, a földi tartományok tanítójának leckéi pedig bármennyire hasznosak, fájdalmasak is. Valószínű tehát, hogy saját, egyéni vagy kollektív szinten elkövetett hibáinkból okulunk, a korrigálás pedig lassú, időigényes, frusztráló, a szabadulás pedig csak feltételes módban lehetséges.

Ha ez a két planéta alakítja át világképünket, hiedelemrendszerünket, abban is biztosak lehetünk, hogy meglévő lehetőségeink mellett élénken emlékszünk majd mulasztásainkra is.

 

Plútó – Uránusz kvadrát: hosszas felfordulás

 

A kozmosz két fenegyereke közötti feszült – tehát együttállás, kvadrát, szembenállás a külvilágban is felfordulást okoznak: nem csak a haladó nézetek, újítások találmányok terjedhetnek futótűzként, de forradalmak, lázadások, engedetlenségi mozgalmak is kirobbanhatnak.

Unatkozni biztos jó darabig nem fogunk. A külső bolygók közötti kapcsolatok általában 9 hónapon – egy éven belül felbomlanak, ez a formáció azonban, több – kevesebb megszakítással három éven keresztül, 2015-ig érezteti majd hatását. Mivel az emberiség történetében még sosem huzakodtak ilyen sokáig, a múltban sem kutathatunk párhuzamok után.

A fentebbi két konstelláció környezetei katasztrófákat is maga után vonhat, hirtelenebbet, például földrengéseket, vulkánkitöréseket az Uránusz – Plútó, lassabban, de annál mélyebb szinteken hatókat a Plútó – Szaturnusz kapcsolat, pl. olajtartalékok kimerülése, ennek nyomán globális energiaválság, akár már 2012-ben.

Amennyiben a 13000 évvel ezelőtti özönvíz nem csak szimbolikusan, hanem konkrét elemi csapásként is értelmezhető, a Sötét Hasadék és a Nyári Napfordulópont együtt állásához köthető.

 

2010: a változások előhírnöke

 

A 2009 őszén létrejött Szaturnusz – Plútó kvadrát radikálisan átalakíthatja személyes kapcsolatainkat, a megszokott struktúrákat apró, hétköznapi rutinjainktól a legmagasabb társadalmi rétegekig, rávezethet a személyes kapcsolataink és a társadalmi viszonyok dinamikája közötti párhuzamokra.

Az Uránusz belépése 2010 nyarán a nyughatatlan Kos jegyébe tovább korbácsolja az amúgy is zaklatott kedélyeket. A bolygó és a neki otthont adó jegy egyaránt újító szellemű, lobbanékony, nagy szabadság igényű, lázadó, nonkomformista – eme tulajdonságok pedig a Szaturnusz – Plútó kettőssel kombinálódva robbanás veszélyes elegyet alkothatnak.

 

Nincs menekvés

 

Bármennyire nyugtalanítók lehetnek is, könnyen belátható, hogy a küszöbön álló változásokkal szemben nem biztosíthatjuk be magunkat. Ha valóban bekövetkeznek az előre jelzett természeti katasztrófák, az elemek tombolása ellen nem védenek meg a különböző biztonsági zónák, bunkerek, óvóhelyek.

Érdemesebb tehát szellemi fejlődésünkre összpontosítani, semmint vagyonokat költeni az ideális fedezék felkutatására. Ha valamilyen kataklizma miatt sok ezer társunkkal elpusztulunk, akkor azért, mert nem mindegy, milyen tudatállapotban ér minket a nagy dimenzióváltás. Ha pedig ezúttal is elmarad a világvége, hát azért, hogy a még mindig kétségtelenül súlyos helyzet veszélyei mellett az esélyeket is felismerjük.

 

 

 

Kiss Kati

 

www. astroconsult.hu

 

A cikksorozat a Diványban jelent meg 2009 decemberében

 

 

 

ASZTROLÓGIA: BABONA VAGY TUDOMÁNY ?


Tapasztalati tudomány az asztrológia? Vagy nem több puszta babonánál? Úgy tűnik, a kérdés sosem veszít aktualitásából. Effajta viták már az ókorban, középkorban is fellángoltak, noha akkor az asztrológiai gondolkodás még áthatotta a mindennapi életet, a korra jellemző világszemlélet nem vont éles határokat anyag, szellem és a lélek jelenségei között. A felvilágosodás korától napjainkig viszont már – már a két.tábor közötti fegyverszünet számít szokatlannak. A szembenálló felek azonban nem csupán nem tudják meggyőzni egymást érveikkel, hanem elbeszélnek egymás mellett.

 

Nem csoda. A valóság érzékelésének és leírásának egymással két, látszólag kibékíthetetlen módja csap itt össze, az egyik rendszer érvei, ismeret szerzési módszerei pedig egyszerűen nem működnek a másik esetében. A természettudományos gondolkodásmód mérhetőséget, kér számon az asztrológiától, meg a többi ezoterikus irányzattól is, amikor pedig eszközeivel nem tudja megragadni, az egészet babonaságnak bélyegzi.

 

Az asztrológia valóban nem egzakt természettudomány és mint ilyen, nem is vizsgálható annak eszközeivel. De ugyanez elmondható más diszciplínákról is, pl. a bölcsészettudományokról is. „Amikor élőlényekről van szó, különösen ha az emberről, az egyértelmű megállapításokra való törekvés – mint mindenütt, ahol lelki-szellemi dolgokról van szó – hamar határokba ütközik, s ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk, az az élő dolgok leegyszerűsítéséhez vezet.”- állapította meg találóan a német Fritz Riemann, azoknak az első pszichológusoknak egyike, akik komolyan merték venni az asztrológiát. Az e tekintetben ismertebb C. G. Junghoz hasonlóan ő is a múlt század első évtizedeiben – közepén nyitott az egykor „rudmányok királynőjének” tartott diszciplína felé.

 

A szemben álló táborokra jellemző két fajta gondolkodásmód közül az asztrológia kiindulópontját képező analógiákon, szimbólumokon alapuló a régebbi. Tulajdonképpen egy idős magával az emberiséggel, s mint ahogy álmaink  érzelmekben és képekben kifejeződő világa mutatja, tudattalanunk még ma is ezen a nyelven kommunikál. Ez a jobb agyféltekéhez társítható működés nem időben hanem körkörös ciklusokban zajlik, intuitív, érzésekkel és emóciókkal dolgozik, sokrétű, összekötő, szintetizáló, passzív, nőies jellegű, konkrétumokhoz kötődik, ösztönös – a művészet eszközeivel  pedig sokkal inkább megragadható, mint a tudományéval. Testi – lelki egészségünkhöz azonban  nélkülözhetetlen, hiszen pszichénk képekből él és képek által fejezi ki alapvető igényeit és szükségleteit.

 

Ezzel szemben, a napjainkban oly nagyra értékelt bal félteke absztrakt, logikus, elemző, tudatos, az időbeliség, linearitás jellemzi. Működése leginkább ébrenlétünkből ismerős, alapvetően férfias, aktív, szétválasztó, leegyszerűsítő, rendszerező, differenciáló. Egyik legnagyobb „vívmánya” a beszéd.

 

Míg az intuitív, érzelmi beállítottságú emberek túlnyomó részt a jobb féltekéjüket, az intellektuális alkatok és a külvilág érzékekkel felfogható ingerei alapján tájékozódó típusok inkább a bal agyféltekéjüket használják. Bár a velünk született alap beállítottságon semmiféle nevelés, önnevelés vagy meggyőzési kísérlet nem tud változtatni, az egyensúly elbillenése mindkét oldalon kellemetlen zavarokat okozhat.

 

Ha kizárólag a logikus, racionális gondolkodáshoz ragaszkodunk, elszigetelődünk lelki képeinktől, elsivárosodunk, kiszáradunk vagy a leegyszerűsítés, érzéki vakság hibájába esünk. Mint civilizációs betegségeink, lelki problémáink is mutatják, pszichénk ilyenkor többnyire zavarokat keltve véteti észre magát. De ugyanakkora gondot okozhat, ha a szimbolikus, bal féltekés működés kerekedik felül. Ilyenkor ugyanis „elszállunk”, nehezen tudunk megfelelni a gyakorlati élet követelményeinek, elveszünk az analógialáncok sokasságában.

 

Ideális esetben a két fajta gondolkodásmódnak ki kéne egészítenie, nem pedig kizárnia egymást.. Az „éjszakai tudat” pl. kiszélesíti a  nappali valóság látképét, új, ismeretlen nézőpontokkal gazdagítva azt. A bal féltekés gondolkodásmód struktúrálhatja, a nappali tudat számára is értelmezhetőbb, biztonságosabb, a gyakorlatban hasznosíthatóbb tartománnyá teszi a jobb félteke teremtette kreatív káoszt anélkül, hogy erőszakot tenne rajta.

 

Az asztrológia példájánál maradva Riemann megközelítésmódja  jelenthet követendő utat: „Ahelyett, hogy bizonyítékokat keresnénk az asztrológia mellett és olyan elméleteket állítanánk fel, amelyek nem kielégítőek, de legalábbis megtámadhatóak, össze kell szednünk a bátorságunkat ahhoz h. beismerjük: mai tudásunk még nem nyújt magyarázatot az asztrológiára. De ezt ne tekintsük elegendő oknak ahhoz, hogy kipróbálatlanul elutasítsuk, csupán mert a valóságot leegyszerűsítő szemléletnek véljük. Föl kellene tennünk azt a kérdést is: vajon ez a fajta elutasítás esetleg nem azzal a félelmünkkel függ össze, hogy föl kellene adnunk mindeddig megbízhatónak érzett gondolkodási szokásainkat? A félelem maga érthető de nem indokolt. (…)

 

Ha mégis kitesszük magunkat ennek a kényelmetlenségnek, az nem jelenti azt, hogy „hinnünk” kellene az asztrológiában – csak annyit jelent, hogy megpróbáljuk a ránk hagyományozott anyagot egyszer mégiscsak komolyan venni és saját tapasztalataink alapján ellenőrizni. Aki még erre sem hajlandó, attól legalább azt elvárhatjuk, hogy beismerje: saját tapasztalatok híján puszta előítélettel van az asztrológiával szemben, nézete legfeljebb személyes vélemény, nem tarthat számot az ítélet rangjára.”

 

Ez utóbbi megközelítésmód egyébként a diszciplína sok ellenzőjét is meggyőzte afelől  hogy az asztrológia évezredes tanításai akkor is megállják a helyüket a gyakorlatban, ha nem is értjük, mitől működnek. A megfigyelések eredményei pl. statisztikákban is összegezhetők, ez pedig olyan, hivatásos asztrológusoknak is megkönnyítette már nézetei elfogadtatását, mint az amerikai származású, de Magyarországon is népszerű Stephen Arroyo. C. G. Jung pedig, aki az önismeret és az önkibontakoztatás egyik technikájának nevezte az asztrológiát, szintén hasznát vette az ilyen típusú kutatásoknak.

 

Ugyanez a megközelítésmód az irracionális tartományok más területein is eredményes lehet. Az egyszeri jósnővel ellentétben, aki kétféle választ írt fel egy papírlapra, majd, bármilyen visszajelzéssel jött is vissza ügyfele, mindig be tudta „bizonyítani”, hogy előrejelzései igazak, érdemes akár a kártyavetések eredményét felírni. Természetesen a valóságos adatokat. Én pl. akár saját magamnak, akár ügyfelemnek vetek Tarot kártyát, már évek óta feljegyzem a kapott lapokat – és ezeket az értékeket a másik félnek is elküldöm. Így hosszabb távon, akár  évtizedeken keresztül is követni lehet, milyen formában, mennyi időn belül váltak be az előrejelzések, és persze azt is, ha nem. Az álomnapló tartalmát szintén tanulságos lehet rendszeresen összevetni a valóság történéseivel. Hiszen, mint pl. Jung  Az alkímiai konjunkció c.könyvében (és sok más írásában is ) rámutatott, csak ilyen rendszeres „kontrollal” kerülhetjük el az önáltatatás vagy mások – akár akaratlan –  félrevezetésének a csapdáját, és juthatunk a gyakorlatban, hétköznapi életünk szempontjából is hasznos eredményekhez.

 

Kiss Kati

www.astroconsult.hu

 

 

 

Ajánlott konyvek:

 

A jobb féltekés, analógiás, szimbolikus gondolkodásmód megértéséhez:

 

C. G. Jung és taníványai: Az ember és szimbolumai/ C. G. Jung:  A tudattalan megközelítése

Cristopher Markert: Titkos erőközpontunk, a tantien

C. G. Jung: Az alkímiai konjunkció

 

Fritz Riemann: Útmutató asztrológia – Egy pszichoanalitikus gondolatai és tapasztalatai